Fundusze Europejskie Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Rzeczpospolita PolskaUniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Flaga Unii Europejskiej

W ramach realizacji projektu "Uniwersytet Wielkich Możliwości – program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania", od października 2020 r. wznawia się szkolenia w trybie stacjonarnym i on-line.

Zajęcia odbywać będą się z uwzględnieniem obostrzeń związanych z przestrzeganiem reżimu sanitarnego, zgodnie ze wskazaniami określonymi w Zarządzeniu nr 82/2020 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 1 października 2020 roku ze zm. 

Wydział Geoinżynierii

Aktualności:

 • REKRUTACJA do UCZESTNICTWA
  w projekcie pt: Uniwersytet Wielkich Możliwości – program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania

  POWR .03.05.00-00-Z201/18

   

  W celu zwiększenia kompetencji i umiejętności dydaktycznych kadry dydaktycznej i naukowo-dydaktycznej i dostosowanie ich do potrzeb społeczno-gospodarczych regionu poprzez realizację Programu Rozwojowego w latach 2019-2023.

  W ramach projektu przyjmowane są zgłoszenia na szkolenie:

  BIM W KONSTRUKCJACH BUDOWLANYCH” (34h) – kurs specjalistyczny z zakresu wiedzy praktycznej i wykorzystania technologii BIM w projektowaniu konstrukcji budowlanych.

  Kurs podstawowy pt. „BIM W KONSTRUKCJACH BUDOWLANYCH” skierowany jest do pracownikówWydziału Geoinżynierii (10 osób).

  Celem szkolenia jest zwiększenie kompetencji dydaktycznych wykładowców i pogłębienie ich wiedzy na temat technologii BIM i cyfryzacji pracy konstruktora budowlanego.  Kursanci zapoznają się z szczegółowo z oprogramowaniem do projektowania budynków, konstrukcji i ich analizy. Uczestnicy kursu nie tylko posiądą umiejętność posługiwania się oprogramowaniem BIM do analiz konstrukcyjnych, ale będą wiedzieli jak praktycznie tę wiedzę wykorzystać w pracy zawodowej i dydaktycznej.

  BIM W KONSTRUKCJACH BUDOWLANYCH” jest to kurs specjalnościowy „konstrukcyjny” pogłębiający i uszczegółowiający wiedzę zdobytą na kursie „BIM w kooperacji wielobranżowej” o aspekty związane z posługiwaniem się oprogramowaniem Vectorworks, Archicad i Tekla oraz umiejętności praktyczne potrzebne w projektowaniu budynków i konstrukcji budowlanych. W ramach kursu kursanci uczą się jak wykorzystać oprogramowanie BIM w pracy zawodowej konstruktora i dydaktyka. Zapoznają się z procesem cyfryzacji danych oraz mogą praktycznie przećwiczyć wykorzystanie skanerów i gogli w projektowaniu i analizie konstrukcji budowlanych. Swoim doświadczeniem w projektowaniu konstrukcji cyfryzacji danych podzielą się firmy z branży konstruktorskiej projektujące i wykonujące zlecenia dla inwestorów na całym świecie.

  Kurs odbędzie się w terminie:

  1 grupa: 24.04.2023 – 27.04.2023  (7-10 osób)

  Kurs odbywa się w Hotelu Warmińskim w Olsztynie, w godz. 9.00 -17.00

  Organizator zapewnia:

  • ciekawy i innowacyjny program nauczania,
  • sprzęt komputerowy i legalne oprogramowanie,
  • wykwalifikowaną kadrę trenerską i materiały dydaktyczne,
  • obiady oraz przerwy kawowe,
  • certyfikaty.

  Serdecznie zapraszam do zapisywania się na to szkolenie, które macie Państwo ZUPEŁNIE ZA DARMO! – warto skorzystać !!!

   

  Kursanci osiągną następujące efekty:

  Wiedza: pracownicy posiadają wiedzę praktyczną i podstawę dydaktyczną do tego jak przygotować model numeryczny na podstawie projektu ustroju konstrukcyjnego oraz jak zdygitalizować dane cyfrowe (chmurę punktów) i przeprowadzić analizy i płynny przepływ informacji pomiędzy uczestnikami procesu projektowego

  Umiejętności: kursanci potrafią modelować informacje o budynku, poprzez modelowanie struktur zawierających różne rodzaje materiałów budowlanych i wykorzystanie technik wirtualnych do prezentacji efektów pracy i w procesie dydaktycznym

  Kompetencje: pracownik Wydziału Geoinżynierii będzie miał możliwość wzbogacenia swojego warsztatu dydaktycznego o przykłady praktyczne oraz nowe narzędzia i techniki cyfrowe wykorzystywane w procesie projektowym

  KRYTERIA KWALIFIKOWALNOŚCI DO UDZIAŁU W PROJEKCIE

  Warunkiem udziału w Projekcie jest spełnianie w dniu składania formularza rekrutacyjnego następujących kryteriów formalnych:

  zatrudnienie na umowę o pracę lub akt mianowania w UWM w wymiarze co najmniej ½ etatu;

  zatrudnienie w UWM przez okres co najmniej 6 miesięcy przed dniem złożenia formularza rekrutacyjnego;

  zatrudnienie jako nauczyciel akademicki

  Warunkiem udziału w Projekcie jest spełnianie w dniu składania formularza rekrutacyjnego następujących kryteriów merytorycznych:

  wskazanie przez Kandydata/kę, w jaki sposób wykorzysta nabyte w projekcie umiejętności dydaktyczne w kształceniu studentów/ek.

  wykorzystania w ramach prowadzonych zajęć nabytych w Projekcie umiejętności dydaktycznych, w semestrze letnim 2022/2023 oraz udokumentowanie tego faktu poprzez np.: złożenia oświadczenia,  wprowadzenie do Sylabusa realizowanego/ych przedmiotu/ów w systemie Sylabus UWM w Olsztynie lub złożenie informacji o obronionej pracy inżynierskiej lub magisterskiej gdzie wykorzystano zdobytą wiedzę.

  Po spełnieniu powyższych wymagań dodatkowym kryterium przyjęcia na kurs będzie kolejność zgłoszeń.

   

  Dokumenty wypełnione i podpisane należy składać
  w godz. 8.00-14.00 do dnia 12.04.2023
   w sekretariacie Katedry Inżynierii Budowlanej pok. 3.33 ul. Heweliusza 4.
  Liczy się kolejność zgłoszeń!

   

  Pytania proszę kierować na adres email: jopaw@uwm.edu.pl

   

  Pliki do pobrania

  Regulamin Zadanie 14_WG pracownicy

  oświadczenie kompetencje dydaktyczne tabela

  oświadczenie kompetencje dydaktyczne

  Zał. 14.1_formularz_zgloszeniowy_WG

  Zał. 14.2_zgoda przetwarzanie danych_WG

  Zał. 14.3_deklaracja uczestnictwa_WG

  Zał. 14.4_kwestionariusz_osobowy_WG

  Zał. 14.5_oswiadczenie_uczestnika_WG

  Zał. 14.6_umowa_uczestnictwa_WG

  harmonogram szkolenia KONSTR

 • REKRUTACJA do UCZESTNICTWA
  w projekcie pt: Uniwersytet Wielkich Możliwości – program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania

  POWR .03.05.00-00-Z201/18

   

  W celu zwiększenia kompetencji i umiejętności dydaktycznych kadry dydaktycznej i naukowo-dydaktycznej i dostosowanie ich do potrzeb społeczno-gospodarczych regionu poprzez realizację Programu Rozwojowego w latach 2019-2023.

  W ramach projektu przyjmowane są zgłoszenia na szkolenie:

  „BIM W INSTALACJACH BUDOWLANYCH I INŻYNIERII ŚRODOWISKA” (34h) – kurs specjalistyczny z zakresu wiedzy praktycznej i wykorzystania technologii BIM w branży budowlanej i instalacyjnej.

  Celem szkolenia jest zwiększenie kompetencji dydaktycznych wykładowców i pogłębienie ich wiedzy na temat technologii BIM i cyfryzacji pracy inżyniera.  Kursanci zapoznają się z oprogramowaniem do projektowania budynków oraz instalacji wewnętrznych i zewnętrznych. Uczestnicy kursu nie tylko posiądą umiejętność posługiwania się oprogramowaniem BIM, ale będą wiedzieli jak praktycznie tę wiedzę wykorzystać w pracy zawodowej i dydaktycznej.

  Kurs podstawowy pt. „BIM W INSTALACJACH BUDOWLANYCH I INŻYNIERII ŚRODOWISKA” skierowany jest do pracownikówWydziału Geoinżynierii (10 osób).

  „BIM W INSTALACJACH BUDOWLANYCH I INŻYNIERII ŚRODOWISKA” Kurs specjalnościowy „instalacyjny” uzupełniający wiedzę o aspekty związane z obsługą oprogramowania z grupy BIM. Kursanci będą wykorzystywać programy: Vectorworks i Archicad w kontekście pozyskiwania informacji środowiskowych i opracowania modelu BIM m.in. instalacji odwadniającej. Dodatkowo kursanci zapoznają się z oprogramowaniem ArCADia i posiądą umiejętności praktyczne potrzebne w projektowaniu instalacji budowlanych. W ramach kursu kursanci uczą się jak wykorzystać oprogramowanie BIM w pracy zawodowej inżyniera. Zapoznają się z procesem cyfryzacji danych wykorzystując nowoczesne narzędzia skanujące i wirtualną rzeczywistość w analizie projektów. Swoim doświadczeniem w projektowaniu instalacji i cyfryzacji danych podzielą się firmy z bogatym doświadczeniem w projektowaniu różnych rodzajów instalacji w BIM.  Kursanci nie tylko posiądą umiejętność posługiwania się oprogramowaniem BIM, ale będą wiedzieli jak praktycznie tę wiedzę wykorzystać w pracy zawodowej i dydaktycznej.

  Kurs odbędzie się w terminie:

  1 grupa: 18.04.2023 – 21.04.2023  (7-10 osób)

  Kurs odbywa się w Hotelu Warmińskim w Olsztynie w godz. 9.00 -17.00

  Kurs przygotowany dla pracowników Wydziału Geoinżynierii, którzy chcą wzbogacić swoją wiedzę i umiejętności dydaktyczne związane z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi i technologii w budownictwie, inżynierii środowiska i instalacjach.

   

  Organizator zapewnia:

  • ciekawy i innowacyjny program nauczania,
  • sprzęt komputerowy i legalne oprogramowanie,
  • wykwalifikowaną kadrę trenerską i materiały dydaktyczne,
  • obiady oraz przerwy kawowe,
  • certyfikaty.

  Serdecznie zapraszam do zapisywania się na to szkolenie, które macie Państwo ZUPEŁNIE ZA DARMO! – warto skorzystać !!!

  Kursanci osiągną następujące efekty:

  Wiedza: posiadają wiedzę praktyczną jak przygotować model terenu i pozyskać dane środowiskowe oraz jak wykonać projekt instalacyjny i przeprowadzić płynny przepływ informacji pomiędzy uczestnikami procesu projektowego

  Umiejętności: potrafią modelować informacje o instalacjach w budynku, poprzez modelowanie struktur zawierających różne komponenty i wykorzystanie technik wirtualnych do prezentacji efektów swojej pracy

  Kompetencje: pracownik Wydziału Geoinżynierii będzie miał możliwość wzbogacenia swojego warsztatu dydaktycznego o przykłady praktyczne oraz nowe narzędzia i techniki cyfrowe wykorzystywane w procesie projektowym i dydaktycznym

  KRYTERIA KWALIFIKOWALNOŚCI DO UDZIAŁU W PROJEKCIE

   

  1.       Warunkiem udziału w Projekcie jest spełnianie w dniu składania formularza rekrutacyjnego następujących kryteriów formalnych:

  - zatrudnienie na umowę o pracę lub akt mianowania w UWM w wymiarze co najmniej ½ etatu;

  - zatrudnienie w UWM przez okres co najmniej 6 miesięcy przed dniem złożenia formularza rekrutacyjnego;

  - zatrudnienie jako nauczyciel akademicki


  2.       Warunkiem udziału w Projekcie jest spełnianie w dniu składania formularza rekrutacyjnego następujących kryteriów merytorycznych:

  - wskazanie przez Kandydata/kę, w jaki sposób wykorzysta nabyte w projekcie umiejętności dydaktyczne w kształceniu studentów/ek.

  - wykorzystania w ramach prowadzonych zajęć nabytych w Projekcie umiejętności dydaktycznych, w semestrze letnim 2022/2023 oraz udokumentowanie tego faktu poprzez np.: złożenia oświadczenia

  - wprowadzenie do Sylabusa realizowanego/ych przedmiotu/ów w systemie Sylabus UWM w Olsztynie lub złożenie informacji o obronionej pracy inżynierskiej lub magisterskiej gdzie wykorzystano zdobytą wiedzę.

   

  3.       Po spełnieniu powyższych wymagań dodatkowym kryterium przyjęcia na kurs będzie kolejność zgłoszeń.

   

   

  Dokumenty wypełnione i podpisane należy składać
  w godz. 8.00-14.00 do dnia 12.04.2023
   w sekretariacie Katedry Inżynierii Budowlanej pok. 3.33 ul. Heweliusza 4.
  Liczy się kolejność zgłoszeń!

   

  Pytania proszę kierować na adres email: jopaw@uwm.edu.pl

   

  Pliki do pobrania

  Regulamin Zadanie 14_WG pracownicy

  oświadczenie kompetencje dydaktyczne tabela

  oświadczenie kompetencje dydaktyczne

  Zał. 14.1_formularz_zgloszeniowy_WG

  Zał. 14.2_zgoda przetwarzanie danych_WG

  Zał. 14.3_deklaracja uczestnictwa_WG

  Zał. 14.4_kwestionariusz_osobowy_WG

  Zał. 14.5_oswiadczenie_uczestnika_WG

  Zał. 14.6_umowa_uczestnictwa_WG

  harmonogram szkolenia INSTAL

 • Lista Podstawowa Rankingowa

  Pracowników zakwalifikowanych do uczestnictwa w projekcie POWR.03.05.00-00Z201/18

  Zadanie 14. „Moduł 6.podniesienie kompetencji dydaktycznych nauczycieli akademickich WG”

  Szkolenie: BIM w kooperacji wielobranżowej

   

  Lista rankingowa - plik pdf

   

  HARMONOGRAMY SZKOLENIA PDF (do poprania poniżej)

  - GRUPA 1

  - GRUPA 2

  - GRUPA 3

   

  Projekt pn. Uniwersytet Wielkich Możliwości – program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania,

  nr POWR. 03.05.00-00-Z201/18 współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

  Zadanie 7. „Moduł 2.Certyfikowane szkolenia i warsztaty dla studentów/ek WG”

   

   

   

 • Trwa nabór kandydatów do udziału
  w projekcie pt: Uniwersytet Wielkich Możliwości – program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania

  POWR .03.05.00-00-Z201/18

   

  Zadanie 14.

  „Moduł 6. Podniesienie kompetencji dydaktycznych nauczycieli akademickich WG” 

  Kurs BIM w kooperacji wielobranżowej

   

  Termin realizacji kursu: 2-7 stycznia 2023 r.

  Termin naboru zgłoszeń: do 22 grudnia 2022 r.

   

  KRYTERIA KWALIFIKOWALNOŚCI DO UDZIAŁU W PROJEKCIE

  1. Warunkiem udziału w Projekcie jest spełnianie w dniu składania formularza rekrutacyjnego następujących kryteriów formalnych:

  1. zatrudnienie na umowę o pracę lub akt mianowania w UWM w wymiarze co najmniej ½ etatu;
  2. zatrudnienie w UWM przez okres co najmniej 6 miesięcy przed dniem złożenia formularza rekrutacyjnego;
  3. zatrudnienie jako nauczyciel akademicki

  2. Warunkiem udziału w Projekcie jest spełnianie w dniu składania formularza rekrutacyjnego następujących kryteriów merytorycznych:

  1. wskazanie przez Kandydata/kę, w jaki sposób wykorzysta nabyte w projekcie umiejętności dydaktyczne w kształceniu studentów/ek.
  2. wykorzystania w ramach prowadzonych zajęć nabytych w Projekcie umiejętności dydaktycznych, przez co najmniej 1 semestr po zakończeniu udziału we wsparciu (w semestrze letnim 2022/2023) oraz udokumentowanie tego faktu poprzez np.: złożenia oświadczenia, wprowadzenie do Sylabusa realizowanego/ych przedmiotu/ów w systemie Sylabus UWM w Olsztynie lub złożenie informacji o obronionej pracy inżynierskiej lub magisterskiej gdzie wykorzystano zdobytą wiedzę.

  3. Po spełnieniu powyższych wymagań dodatkowym kryterium przyjęcia na kurs będzie kolejność zgłoszeń.

   

  Wymagane dokumenty:

  Wypełnione formularze (linki poniżej) : zał. nr 1, zał. nr 2, zał. nr 3, zał. nr 4, zał. nr 5, zał. nr 6, bardzo proszę wydrukować i podpisać (czytelnie). Proszę również o jednoczesne przesłanie skanu dokumentów na adres jopaw@uwm.edu.pl

  Podstawą zakwalifikowania do odbycia kursu poza powyższymi kryteriami jest również kolejność zgłoszenia i dostarczenia kompletu wypełnionych oraz podpisanych dokumentów. (skany i oryginały)

  Oryginały dokumentów proszę składać w sekretariacie Katedry Inżynierii Budowlanej (Agata Kowalczyk i Ewa Pyskło, pok. 3.33 ul. Heweliusza 4) w dni powszednie w godz. 7-15 najpóźniej do dnia 20.12.2022

  Więcej informacji w Regulaminie Rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.

   

  Informacji udzieli również:

  Dr inż. Joanna Pawłowicz – email: jopaw@uwm.edu.pl

   

  Pliki do pobrania:

  Regulamin i załączniki do regulaminu

  Regulamin Rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

  Formularz zgłoszeniowy (załącznik nr 1)

  Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji (załącznik nr 2)

  Deklaracja uczestnictwa w Projekcie (Załącznik nr 3)

  Kwestionariusz osobowy (Załącznik nr 4)

  Oświadczenie uczestnika Projektu (Załącznik nr 5)

  Umowa uczestnictwa w Projekcie (Załącznik nr 6)

   

  KONTAKT

  Osoby zainteresowane uzyskaniem dodatkowych informacji w sprawie szkoleń/kursów z  projektu „Uniwersytet Wielkich Możliwości – program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania” (nr POWR .03.05.00-00-Z201/18), Zadanie 7 – "Moduł 2. Certyfikowane szkolenia i warsztaty dla studentów/ek WG”  zapraszamy do kontaktu.