W ramach realizacji projektu "Uniwersytet Wielkich Możliwości – program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania", od października 2020 r. wznawia się szkolenia w trybie stacjonarnym i on-line.

Zajęcia odbywać będą się z uwzględnieniem obostrzeń związanych z przestrzeganiem reżimu sanitarnego, zgodnie ze wskazaniami określonymi w Zarządzeniu nr 82/2020 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 1 października 2020 roku ze zm. 

Wydział Geoinżynierii

Aktualności:

 • Uprzejmie informujemy, że 5 oraz 9 listopada 2021 odbędzie się cykl wykładów otwartych (online) – „Phytoremediation and Bioenergetics”/” Fitoremediacja i Bioenergetyka”. Wykłady w języku angielskim poprowadzi Pani Profesor Jana Sedláková-Kadukova z University of Ss. Cyril and Methodius w Trnawie.

  Prof. Jana Sedláková-Kadukova zajmuje się remediacją gruntów, bioługowaniem metali ciężkich a także bioenergetyką. Jest autorką/ współautorką ponad 60 publikacji z zakresu inżynierii środowiska. Według bazy Scopus, jej indeks Hirscha wynosi H=14 a liczba cytowań = 748.

   

  Cykl wykładów „Phytoremediation and Bioenergetics” podzielony zostanie na 2 tury.

  Pierwsza cześć cyklu odbędzie się:

  - 5 listopada 2021 (piątek) – w godzinach: 8.00-10.15

  Druga cześć cyklu odbędzie się:

  - 9 listopada 2021 (wtorek) – w godzinach 8.00-10.15 

   

  Wykłady poprowadzone będą przez platformę MS TEAMS , w zespole „OPEN LECTURES”

  Jeżeli jeszcze nie dołączyli Państwo do tego zespołu w ramach wcześniejszych wykładów, to proszę dołączyć do niego za pomocą kodu.

  KOD ZESPOŁU: ihikmih

   

  Wykłady są organizowane w ramach projektu "Uniwersytet Wielkich Możliwości – program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania POWR.03.05.00-00-Z201/18” - Moduł 1. Włączenie wykładowców z zagranicy do prowadzenia wykładów otwartych na Wydziale nauk o Środowisku (obecnie Wydział Geoinżynierii), współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

   

 • Uprzejmie informujemy, że 26 oraz 29 października 2021 odbędzie się cykl wykładów otwartych (online) – „Metal recovery by environmental biotechnology”/” Odzyskiwanie metali metodami biotechnologicznymi”. Wykłady w języku angielskim poprowadzi Pani Profesor Jana Sedláková-Kadukova z University of Ss. Cyril and Methodius w Trnawie.

  Prof. Jana Sedláková-Kadukova zajmuje się remediacją gruntów, bioługowaniem metali ciężkich a także bioenergetyką. Jest autorką/ współautorką ponad 60 publikacji z zakresu inżynierii środowiska. Według bazy Scopus, jej indeks Hirscha wynosi H=14 a liczba cytowań = 748.

   

  Cykl wykładów „Metal recovery by environmental biotechnology” podzielony zostanie na 2 tury.

   

  Pierwsza cześć cyklu odbędzie się:

  - 26 października 2021 (wtorek) – w godzinach: 8.00-10.15

  Druga cześć cyklu odbędzie się:

  - 29 października 2021 (piątek) - w godzinach: 8.00-10.15 

   

  Wykłady poprowadzone będą przez platformę MS TEAMS , w zespole „OPEN LECTURES”

  Jeżeli jeszcze nie dołączyli Państwo do tego zespołu w ramach wcześniejszych wykładów, to proszę dołączyć do niego za pomocą kodu.

  KOD ZESPOŁU: ihikmih

   

  Wykłady są organizowane w ramach projektu "Uniwersytet Wielkich Możliwości – program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania POWR.03.05.00-00-Z201/18” - Moduł 1. Włączenie wykładowców z zagranicy do prowadzenia wykładów otwartych na Wydziale nauk o Środowisku (obecnie Wydział Geoinżynierii), współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

   

 • Uprzejmie informujemy, że 26 marca, 23 i 30 kwietnia odbędzie się cykl wykładów otwartych (online) – „Landscape in the focus: ecotourism development case studies from Hungary”. Wykłady w języku angielskim poprowadzi Pan Dr. Zsombor Boromisza z Hungarian University of Agriculture and Life Sciences, Buda Campus, HU.