Fundusze Europejskie Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Rzeczpospolita PolskaUniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Flaga Unii Europejskiej

W ramach realizacji projektu "Uniwersytet Wielkich Możliwości – program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania", od października 2020 r. wznawia się szkolenia w trybie stacjonarnym i on-line.

Zajęcia odbywać będą się z uwzględnieniem obostrzeń związanych z przestrzeganiem reżimu sanitarnego, zgodnie ze wskazaniami określonymi w Zarządzeniu nr 82/2020 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 1 października 2020 roku ze zm. 

Przetargi


31-08-2023 r.

Postępowanie nr 301/2023/TP/DZP

Zorganizowanie wizyt studyjnych do Portugalii i Włoch w ramach projektu pn. „Uniwersytet Wielkich Możliwości – program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania”


07-06-2023 r.

Postępowanie nr 206/2023/PN/DZP

Zakup sprzętu dydaktycznego niezbędnego do realizacji zajęć dla studentów/ek Wydziału Medycyny Weterynaryjnej w ramach projektu pn. „Uniwersytet Wielkich Możliwości – program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania” nr POWR. 03.05.00-00-Z201/18 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


17-05-2023 r.

Postępowanie nr 160/2023/PN/DZP

Dostawa serwerów oraz kart do rozbudowy macierzy do Centrum Informatycznego Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie w ramach projektu Uniwersytet Wielkich Możliwości – program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania POWR.03.05.00-00-Z201/18”


 

08-05-2023 r.

Postępowanie nr 149/2023/PN/DZP

Dostawa sprzętu dydaktycznego do realizacji zajęć dla studentów/ek Wydziału Rolnictwa i Leśnictwa w ramach projektu Uniwersytet Wielkich Możliwości – program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania POWR.03.05.00-00-Z201/18, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie


28-04-2023 r.

Postępowanie nr 150/2023/PN/DZP

Zakup sprzętu dydaktycznego niezbędnego do realizacji zajęć dla studentów/ek Wydziału Medycyny Weterynaryjnej w ramach projektu pn. „Uniwersytet Wielkich Możliwości – program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania” nr POWR. 03.05.00-00-Z201/18 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


27-04-2023 r.

Postępowanie nr 155/2023/TP-1/DZP

Zorganizowanie wizyt studyjnych do Włoch i Portugalii w ramach projektu pn. „Uniwersytet Wielkich Możliwości – program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania” nr POWR. 03.05.00-00-Z201/18 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


23-03-2023 r.

Postępowanie nr 97/2023/TP-1/DZP

Zorganizowanie wizyt studyjnych do Francji w ramach projektów pn. „Uniwersytet Wielkich Możliwości – program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania” nr POWR. 03.05.00-00-Z201/18 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz pn. „Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie” (nr POWR.03.05.00-00-Z310/17) współfinansowanego ze środków w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020


20-03-2023 r.

Postępowanie nr 90/2023/TP-1/DZP

Zorganizowanie wizyt studyjnych do Niemiec, Portugalii i Danii w ramach projektów pn. „Uniwersytet Wielkich Możliwości – program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania” nr POWR. 03.05.00-00-Z201/18 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz pn. „Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie” (nr POWR.03.05.00-00-Z310/17) współfinansowanego ze środków w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020


08-03-2023 r.

Postępowanie nr 81/2023/US/DZP

Przeprowadzenie 4 szkoleń z zakresu technologii BIM dla studentów oraz nauczycieli akademickich Wydziału Geoinżynierii w ramach projektu pn. „Uniwersytet Wielkich Możliwości – program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania” nr POWR. 03.05.00-00-Z201/18 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


10-02-2023 r.

Postępowanie nr 51/2023/TP-1/DZP

Zorganizowanie wizyt studyjnych do Islandii i Włoch w ramach projektu pn. „Uniwersytet Wielkich Możliwości – program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania” nr POWR. 03.05.00-00-Z201/18 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


10-02-2023 r.

Postępowanie nr 51/2023/TP-1/DZP

Zorganizowanie wizyt studyjnych do Islandii i Włoch w ramach projektu pn. „Uniwersytet Wielkich Możliwości – program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania” nr POWR. 03.05.00-00-Z201/18 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


16-12-2022 r.

Postępowanie nr 475/2022/US/DZP

Zorganizowanie dwóch wizyt studyjnych (Niemcy, Finlandia) dla 49 studentów/ek oraz 4 opiekunów w ramach projektu pn. „Uniwersytet Wielkich Możliwości – program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania” nr POWR. 03.05.00-00-Z201/18 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


 

09-12-2022 r.

Postępowanie nr 467/2022/US/DZP

Przeprowadzenie, wyłącznie w wersji on-line (100% e-learning), szkolenia przygotowującego do Lekarskiego Egzaminu Końcowego maksymalnie dla 84 osób - studentów i studentek ostatniego roku Kierunku Lekarskiego (Wydziału Lekarskiego UWM w Olsztynie) w ramach projektu pt. „Uniwersytet Wielkich Możliwości – program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania” realizowanego przez Uniwersytet Warmiński-Mazurski w Olsztynie na podstawie umowy nr POWR.03.05.00-00-Z201/18-00 z dn. 24.05.2019 r. z NCBiR.


02-12-2022 r.

Postępowanie nr 458/2022/US/DZP

Przeprowadzenie szkolenia pt. „BIM w kooperacji wielobranżowej” dla studentów oraz nauczycieli akademickich Wydziału Geoinżynierii w ramach projektu pn. „Uniwersytet Wielkich Możliwości – program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania” nr POWR. 03.05.00-00-Z201/18 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


 

15-11-2022 r.

Postępowanie nr 396/2022/US/DZP

Przeprowadzenie 6 szkoleń z zakresu technologii BIM dla studentów oraz nauczycieli akademickich Wydziału Geoinżynierii w ramach projektu pn. „Uniwersytet Wielkich Możliwości – program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania” nr POWR. 03.05.00-00-Z201/18 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


20-10-2022 r.

Postępowanie nr 403/2022/US/DZP

Przeprowadzenie pakietu 3 szkoleń dla nauczycieli akademickich Wydziału Lekarskiego – organizowanych w ramach projektu pt. „Uniwersytet Wielkich Możliwości - program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania” realizowanego przez UWM w Olsztynie na podstawie umowy nr POWR.03.05.00-00-Z201/18-00


29-07-2022 r.

Postępowanie nr 297/2022/TP/DZP

Zorganizowanie wizyty studyjnej do Portugalii dla studentów Wydziału Nauk Ekonomicznych w ramach projektu pn. „Uniwersytet Wielkich Możliwości – program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania”, nr POWR. 03.05.00-00-Z201/18 współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


15-07-2022 r.

Postępowanie nr 273/2022/US/DZP

Przeprowadzenie konsultacji indywidualnych z zakresu prowadzenia dydaktyki w języku angielskim dla nauczycieli akademickich Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w ramach projektu pn. „Uniwersytet Wielkich Możliwości – program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania”, nr POWR. 03.05.00-00-Z201/18 współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


15-06-2022 r.

Postępowanie nr 231/2022/TP/DZP

Dostawa tabletów do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w ramach projektu Uniwersytet Wielkich Możliwości - program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania nr POWR.03.05.00-00-Z201/18 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej


26-05-2022 r.

Postępowanie nr 208/2022/US/DZP

Przeprowadzenie szkolenia pt. „BIM w kooperacji wielobranżowej” dla studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w ramach projektu pn. „Uniwersytet Wielkich Możliwości – program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania” nr POWR. 03.05.00-00-Z201/18 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


 25-05-2022 r.

Postępowanie nr 205/2022/US/DZP

Przeprowadzenie szkoleń dla studentów/ek Wydziału Rolnictwa i Leśnictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w ramach projektu


13-05-2022 r.

Postępowanie nr 189/2022/US/DZP

Przeprowadzenie szkolenia pt. „BIM w kooperacji wielobranżowej” dla studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w ramach projektu pn. „Uniwersytet Wielkich Możliwości – program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania” nr POWR. 03.05.00-00-Z201/18 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


26-04-2022 r.

Postępowanie nr 163/2022/US/DZP

Przeprowadzenie szkolenia pt. „BIM w kooperacji wielobranżowej” dla studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w ramach projektu pn. „Uniwersytet Wielkich Możliwości – program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania” nr POWR. 03.05.00-00-Z201/18 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


22-04-2022 r.

Postępowanie nr 158/2022/US/DZP

Przeprowadzenie cyklu czterech szkoleń z rachunkowości dla studentów/ek Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w ramach projektu pn. „Uniwersytet Wielkich Możliwości – program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania”, nr POWR. 03.05.00-00-Z201/18 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


12-04-2022 r.

Postępowanie nr 130/2022/US/DZP

Przeprowadzenie szkolenia pt. „BIM w kooperacji wielobranżowej” dla studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w ramach projektu pn. „Uniwersytet Wielkich Możliwości – program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania” nr POWR. 03.05.00-00-Z201/18 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


31-03-2022 r.

Postępowanie nr 111/2022/US/DZP

Przeprowadzenie cyklu czterech szkoleń z rachunkowości dla studentów/ek Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w ramach projektu pn. „Uniwersytet Wielkich Możliwości – program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania”, nr POWR. 03.05.00-00-Z201/18 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


08-02-2022 r.

Postępowanie nr 34/2022/TP/DZP

Zakup wraz z dostawą sprzętu do realizacji zajęć dydaktycznych na kierunku Kryminologia w ramach projektu pt. „Uniwersytet Wielkich Możliwości -program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakość nauczania” realizowanego przez UWM w Olsztynie na podstawie umowy nr POWR.03.05.00-00-Z201/18-00


19-01-2022 r.

Postępowanie nr 17/2022/US/DZP

Przeprowadzenie, wyłącznie w wersji on-line (100% e-learning), szkolenia przygotowującego do Lekarskiego Egzaminu Końcowego maksymalnie dla 95 osób - studentów i studentek ostatniego roku Kierunku Lekarskiego (Wydziału Lekarskiego UWM w Olsztynie) w ramach projektu pt. „Uniwersytet Wielkich Możliwości – program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania” realizowanego przez Uniwersytet Warmiński-Mazurski w Olsztynie na podstawie umowy nr POWR.03.05.00-00-Z201/18-00 z dn. 24.05.2019 r. z NCBiR.


 23-07-2021 r.

Postępowanie nr 244/2021/TP/DZP

Zakup wraz z dostawą sprzętu oraz specjalistycznego oprogramowania do realizacji zajęć dydaktycznych na kierunku Kryminologia w ramach projektu pt. „Uniwersytet Wielkich Możliwości - program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania” realizowanego przez UWM w Olsztynie na podstawie umowy nr POWR.03.05.00-00-Z201/18-00.


28-06-2021 r.

Postępowanie nr 183/2021/US/DZP

Przygotowanie i przeprowadzenie 5 edycji warsztatów pt. „Letnia Szkoła Zarządzania Innowacją” dla łącznie 150 studentów i studentek 4 ostatnich semestrów studiów stacjonarnych wszystkich kierunków kształcenia w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, w ramach projektu pt. „Uniwersytet Wielkich Możliwości - program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania” realizowanego przez UWM w Olsztynie na podstawie umowy nr POWR.03.05.00-00-Z201/18-00.


30-04-2021 r.

Postępowanie nr 116/2021/US/DZP

Przeprowadzenie szkoleń „AgilePM Foundation” oraz „AgilePM Practitioner” wraz z przygotowaniem do oficjalnego, akredytowanego egzaminu dla pracowników Uniwersyteckiego Centrum Wsparcia Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w związku z realizacją projektu „Uniwersytet Wielkich Możliwości – program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania”, nr POWR.03.05.00-00-Z201/18, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


18-03-2021 r.

Postępowanie nr 37/2021/TP-1/DZP

Przeprowadzenie szkoleń z zakresu kompetencji zarządczych dla pracowników administracyjnych Biura Analiz Edukacyjnych i Rozwoju Kształcenia Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w związku z realizacją projektu „Uniwersytet Wielkich Możliwości – program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania”, nr POWR.03.05.00-00-Z201/18, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


23-02-2021 r.

Postępowanie nr 45/2021/TP/DZP

Zakup dostępu do bazy danych ekonomiczno-finansowych w ramach projektu pt. „Uniwersytet Wielkich Możliwości – program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania” realizowanego przez Uniwersytet Warmiński-Mazurski w Olsztynie na podstawie umowy nr POWR.03.05.00-00-Z201/18-00 z dn. 24.05.2019 r. z NCBiR.


09-02-2021 r.

Postępowanie nr 3/2021/TP/DZP

Zakup dostępu do bazy danych ekonomiczno-finansowych w ramach projektu pt. „Uniwersytet Wielkich Możliwości – program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania” realizowanego przez Uniwersytet Warmiński-Mazurski w Olsztynie na podstawie umowy nr POWR.03.05.00-00-Z201/18-00 z dn. 24.05.2019 r. z NCBiR.


 30-12-2020 r.

Postępowanie nr 368/2020/US/DZP/POWR

Przeprowadzenie certyfikowanego kursu dla osób kierujących pojazdami uprzywilejowanymi dla studentów/ek Szkoły Zdrowia Publicznego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w związku z realizacją projektu Uniwersytet Wielkich Możliwości – program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania, nr POWR. 03.05.00-00-Z201/18 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


28-12-2020 r.

Postępowanie nr 429/2020/US/DZP

Przeprowadzenie 5 edycji warsztatów dla studentów pt. „Letnia Szkoła Zarządzania Innowacją” w ramach projektu pt. „Uniwersytet Wielkich Możliwości - program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania” realizowanego przez UWM w Olsztynie na podstawie umowy nr POWR.03.05.00-00-Z201/18-00.


22-12-2020 r.

Postępowanie nr 427/2020/US/DZP/POWR

Przeprowadzenie szkoleń, kursów i warsztatów dla nauczycieli akademickich i studentów/ek Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (UWM) w ramach projektu pn. „Uniwersytet Wielkich Możliwości – program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania”, nr POWR. 03.05.00-00-Z201/18 współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


18-12-2020 r.

Postępowanie nr 354/2020/US/DZP

Przeprowadzenie kursu „Techniki linowe, wspinaczka i ratownictwo jaskiniowe” dla studentów Szkoły Zdrowia Publicznego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w związku z realizacją projektu „Uniwersytet Wielkich Możliwości – program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania”, nr POWR. 03.05.00-00-Z201/18 współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


18-12-2020 r.

Postępowanie nr 413/2020/PN/DZP

Dostawa zestawu komputerowego do obsługi urządzeń okulograficznych w ramach projektu pt. „Uniwersytet Wielkich Możliwości – program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania” realizowanego przez Uniwersytet Warmiński-Mazurski w Olsztynie na podstawie umowy nr POWR.03.05.00-00-Z201/18-00 z dn. 24.05.2019 r. z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.


15-12-2020 r.

Postępowanie nr 407/2020/PN/DZP

Zakup dostępu do bazy danych ekonomiczno-finansowych w ramach projektu pt. „Uniwersytet Wielkich Możliwości – program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania” realizowanego przez Uniwersytet Warmiński-Mazurski w Olsztynie na podstawie umowy nr POWR.03.05.00-00-Z201/18-00 z dn. 24.05.2019 r. z NCBiR.


27-11-2020 r.

Postępowanie nr 386/2020/US/DZP

Przeprowadzenie szkoleń, kursów i warsztatów dla nauczycieli akademickich i studentów/ek Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (UWM) w latach 2020-2023 w ramach projektu pn. „Uniwersytet Wielkich Możliwości – program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania”, nr POWR. 03.05.00-00-Z201/18 współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


04-11-2020 r.

Postępowanie nr 355/2020/US/DZP

Przeprowadzenie, wyłącznie w wersji on-line (100% e-learning), szkolenia przygotowującego do Lekarskiego Egzaminu Końcowego dla łącznie 60 osób - studentów i studentek ostatniego roku Kierunku Lekarskiego (Wydziału Lekarskiego UWM w Olsztynie) w ramach projektu pt. „Uniwersytet Wielkich Możliwości – program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania” realizowanego przez Uniwersytet Warmiński-Mazurski w Olsztynie na podstawie umowy nr POWR.03.05.00-00-Z201/18-00 z dn. 24.05.2019 r. z NCBiR.


03-11-2020 r.

Postępowanie nr 323/2020/US/DZP

Przeprowadzenie szkoleń, kursów i warsztatów dla nauczycieli akademickich i studentów/ek Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (UWM) w latach 2020-2023 w ramach projektu pn. „Uniwersytet Wielkich Możliwości – program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania”, nr POWR. 03.05.00-00-Z201/18 współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


02-11-2020 r.

Postępowanie nr 342/2020/PN/DZP/POWR

Dostawa urządzeń biurowych do jednostki organizacyjnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z projektu pt. „Uniwersytet Wielkich Możliwości” – program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania” realizowanego przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie na podstawie umowy nr POWR.03.05.00-00-Z201/18-00 z dn.24.05.2019 r., współfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.


 15-10-2020 r.

Postępowanie nr 329/2020/US/DZP

Przeprowadzenie szkolenia ratowników wodnych dla studentów/ek Szkoły Zdrowia Publicznego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w związku z realizacją projektu „Uniwersytet Wielkich Możliwości – program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania”, nr POWR. 03.05.00-00-Z201/18 współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


07-10-2020 r.

Postępowanie nr 316/2020/PN/DZP/POWR

Dostawa urządzeń biurowych do jednostki organizacyjnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z projektu pt. „Uniwersytet Wielkich Możliwości” – program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania” realizowanego przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie na podstawie umowy nr POWR.03.05.00-00-Z201/18-00 z dn.24.05.2019 r., współfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.


03-09-2020 r.

Postępowanie nr 241/2020/US/DZP

Przeprowadzenie szkolenia ratowników wodnych dla studentów/ek Szkoły Zdrowia Publicznego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w związku z realizacją projektu „Uniwersytet Wielkich Możliwości – program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania”, nr POWR. 03.05.00-00-Z201/18 współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 


01-09-2020 r.

Postępowanie nr 239/2020/US/DZP

Przeprowadzenie kursów językowych i konsultacji indywidualnych z zakresu prowadzenia dydaktyki w języku angielskim dla nauczycieli akademickich Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w latach 2020-2023 w ramach projektu pn. „Uniwersytet Wielkich Możliwości – program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania”, nr POWR. 03.05.00-00-Z201/18 współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 


 19-08-2020 r.

Postępowanie nr 233/2020/PN/DZP

Dostawa nowych mebli biurowych, foteli, krzeseł i sof do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie


08-07-2020 r.

Postępowanie nr 221/2020/PN/DZP

Zakup wyposażenia pracowni e – learningowej dla filii Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Ełku w ramach projektu pt. „Uniwersytet Wielkich Możliwości – program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania” realizowanego przez Uniwersytet Warmiński-Mazurski w Olsztynie na podstawie umowy nr POWR.03.05.00-00-Z201/18-00 z dn. 24.05.2019 r. z NCBiR


 24-06-2020 r.

Postępowanie nr 129/2020/US/DZP

Przeprowadzenie 5 edycji warsztatów dla studentów pt. „Letnia Szkoła Zarządzania Innowacją” w ramach projektu pt. „Uniwersytet Wielkich Możliwości - program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania” realizowanego przez UWM w Olsztynie na podstawie umowy nr POWR.03.05.00-00-Z201/18-00.


17-06-2020 r.

Postępowanie nr 188/2020/PN/DZP/POWR

Dostawa monitorów do jednostki organizacyjnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z projektu pt. „Uniwersytet Wielkich Możliwości” – program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania” realizowanego przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie na podstawie umowy nr POWR.03.05.00-00-Z201/18-00 z dn.24.05.2019 r., współfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju


01-06-2020 r.

Postępowanie nr 146/2020/PN/DZP/POWR

Dostawa urządzeń komputerowych, pomocy biurowych i oprogramowania do jednostki organizacyjnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z projektu pt. „Uniwersytet Wielkich Możliwości” – program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania” realizowanego przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie na podstawie umowy nr POWR.03.05.00-00-Z201/18-00 z dn.24.05.2019 r., współfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju


 20-05-2020 r.

Postępowanie nr 159/2020/US/DZP

Przeprowadzenie, wyłącznie w wersji on-line, szkolenia z zakresu zdalnego nauczania/kształcenia na odległość, dla łącznie 28 osób - nauczycieli akademickich Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa, w ramach projektu pt. „Uniwersytet Wielkich Możliwości – program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania” realizowanego przez Uniwersytet Warmiński-Mazurski w Olsztynie na podstawie umowy nr POWR.03.05.00-00-Z201/18-00 z dn. 24.05.2019 r. z NCBiR


15-05-2020 r.

Postępowanie nr 148/2020/PN/DZP

Zakup licencji na pakiet oprogramowania do obróbki graficznej w ramach projektu pt. „Uniwersytet Wielkich Możliwości – program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania” realizowanego przez Uniwersytet Warmiński-Mazurski w Olsztynie na podstawie umowy nr POWR.03.05.00-00-Z201/18-00 z dn. 24.05.2019 r. z NCBiR.


 22-04-2020 r.

Postępowanie nr 119/2020/US/DZP

Przeprowadzenie szkolenia na certyfikowanych Instruktorów Strategicznych Symulacji Biznesowych wraz z zapewnieniem wsparcia merytorycznego dla przeszkolonych osób w ramach projektu pt. „Uniwersytet Wielkich Możliwości – program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania” realizowanego przez Uniwersytet Warmiński-Mazurski w Olsztynie na podstawie umowy nr POWR.03.05.00-00-Z201/18-00 z dn. 24.05.2019 r. z NCBiR. 


 14-01-2020 r.

Postępowanie nr 12/2020/US/DZP

Przeprowadzenie szkolenia na certyfikowanych Instruktorów Strategicznych Symulacji Biznesowych wraz z zapewnieniem wsparcia merytorycznego dla przeszkolonych osób w ramach projektu pt. „Uniwersytet Wielkich Możliwości – program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania” realizowanego przez Uniwersytet Warmiński-Mazurski w Olsztynie na podstawie umowy nr POWR.03.05.00-00-Z201/18-00 z dn. 24.05.2019 r. z NCBiR. 


 29-11-2019 r.

Postępowanie nr 496/2019/PN/DZP

Zakup wyposażenia pracowni e-learning dla Filii Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Ełku w ramach projektu pt. Uniwersytet Wielkich Możliwości – program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania realizowanego przez UWM  w Olsztynie na podstawie umowy nr POWR.03.05.00-00-Z201/18-00 z dn. 24.05.2019 r. z NCBiR.


04-11-2019 r.

Postępowanie nr 493/2019/PN/DZP

Sprzedaż wraz z dostawą sprzętu multimedialnego w ramach projektu pt. „Uniwersytet Wielkich Możliwości – program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania” realizowanego przez Uniwersytet Warmiński-Mazurski w Olsztynie na podstawie umowy nr POWR.03.05.00-00-Z201/18-00 z dn. 24.05.2019 r. z NCBiR.


04-11-2019 r.

Postępowanie nr 490/2019/US/DZP

Przeprowadzenie, wyłącznie w wersji on-line (100% e-learning), szkolenia przygotowującego do Lekarskiego Egzaminu Końcowego dla łącznie 45 osób - studentów i studentek ostatniego roku Kierunku Lekarskiego (Wydziału Lekarskiego UWM w Olsztynie) w ramach projektu pt. „Uniwersytet Wielkich Możliwości – program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania” realizowanego przez Uniwersytet Warmiński-Mazurski w Olsztynie na podstawie umowy nr POWR.03.05.00-00-Z201/18-00 z dn. 24.05.2019 r. z NCBiR.


17-09-2019 r.

Postępowanie nr 397/2019/PN/DZP

Zakup licencji terminowych w ramach projektu pt. „Uniwersytet Wielkich Możliwości – program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania” realizowanego przez Uniwersytet Warmiński-Mazurski w Olsztynie na podstawie umowy nr POWR.03.05.00-00-Z201/18-00 z dn. 24.05.2019 r. z NCBiR.


03-09-2019 r.

Postępowanie nr 372/2019/PN/DZP

Sprzedaż wraz z dostawą sprzętu komputerowego oraz multimedialnego w ramach projektu pt. „Uniwersytet Wielkich Możliwości – program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania” realizowanego przez Uniwersytet Warmiński-Mazurski w Olsztynie na podstawie umowy nr POWR.03.05.00-00-Z201/18-00 z dn. 24.05.2019 r. z NCBiR.


 03-09-2019 r.

Postępowanie nr 378/2019/PN/DZP

Zakup wyposażenia pracowni e-learning dla Filii Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Ełku w ramach projektu pt. Uniwersytet Wielkich Możliwości – program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania realizowanego przez UWM w Olsztynie na podstawie umowy nr POWR.03.05.00-00-Z201/18-00 z dn. 24.05.2019 r. z NCBiR.