Fundusze Europejskie Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Rzeczpospolita PolskaUniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Flaga Unii Europejskiej

W ramach realizacji projektu "Uniwersytet Wielkich Możliwości – program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania", od października 2020 r. wznawia się szkolenia w trybie stacjonarnym i on-line.

Zajęcia odbywać będą się z uwzględnieniem obostrzeń związanych z przestrzeganiem reżimu sanitarnego, zgodnie ze wskazaniami określonymi w Zarządzeniu nr 82/2020 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 1 października 2020 roku ze zm. 

Wykłady otwarte – „Heavy metals in water environment"

Pani Profesor Magdaléna Bálintová jest jednym z czołowych europejskich naukowców zajmujących się inżynierią środowiska. Główne obszary działalności naukowej Prof. Magdalény Bálintovej to m.in.: ocena zagrożeń środowiskowych w dorzeczach rzek i projektowanie procedur remediacyjnych w celu usunięcia zanieczyszczeń z wody. Specjalizuje się w badaniach nad wpływem metali ciężkich na ekosystemy wodne a także usuwaniem metali ciężkich z roztworów wodnych. Prof. Magdalena Balintova opublikowała ponad 100 artykułów naukowych, z których znaczna część dotyczy wpływu metali ciężkich na ekosystemy wodne.

Magdalena BALINTOVA | Head of Institute of Environmental Engineering | prof. Dr. PhD. | Technical University of Kosice - Technicka univerzita v Kosiciach, Košice | Institute of Environmental Engineering - Page 2

Cykl wykładów „Heavy metals in water environment” podzielony zostanie na 2 tury.

Pierwsza cześć cyklu odbędzie się:

10 grudnia 2020 – w godzinach: 11.00 – 13.15

Druga część cyklu odbędzie się:

17 grudnia 2020 – w godzinach: 8.30 – 10.45

 

Wykłady poprowadzone będą przez platformę MS TEAMS , w zespole „OPEN LECTURES”

Proszę przed wykładem dołączyć do zespołu.

KOD ZESPOŁU: ihikmih

 

Bezpośredni link do wykładu znajduje się poniżej:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a2115f1f50b0c4647aafbd186985ba555%40thread.tacv2/1607368972145?context=%7b%22Tid%22%3a%22258bd77a-7bbb-44db-855d-0833ab813c1b%22%2c%22Oid%22%3a%226c622467-622a-4abb-aa4b-7d7e57159816%22%7d

 

UWAGA – w tych samych dniach (10 i 17 grudnia 2020) będą odbywać się wykłady „Environmental assessment of building materials”, prowadzone przez Panią Profesor Adrianę Eštokovą. Zachęcam do udziału w obu wykładach (terminy wykładów nie pokrywają się ze sobą – podsumowanie poniżej).

10 grudnia 2020 (czwartek)

8.30-10.45      – 1 część cyklu wykładów „Environmental assessment of building materials” (Prof. Adriana Eštoková)

11.00-13.15    – 1 część cyklu wykładów „Heavy metals in water environment” (Prof. Magdaléna Bálintová)

17 grudnia 2020 (czwartek)

8.30-10.45      – 2 część cyklu wykładów „Heavy metals in water environment” (Prof. Magdaléna Bálintová)

11.00-13.15    – 2 część cyklu wykładów „Environmental assessment of building materials” (Prof. Adriana Eštoková)

 

Wykłady są organizowane w ramach projektu "Uniwersytet Wielkich Możliwości – program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania POWR.03.05.00-00-Z201/18” - Moduł 1. Włączenie wykładowców z zagranicy do prowadzenia wykładów otwartych na Wydziale nauk o Środowisku (obecnie Wydział Geoinżynierii), współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.