Fundusze Europejskie Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Rzeczpospolita PolskaUniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Flaga Unii Europejskiej

W ramach realizacji projektu "Uniwersytet Wielkich Możliwości – program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania", od października 2020 r. wznawia się szkolenia w trybie stacjonarnym i on-line.

Zajęcia odbywać będą się z uwzględnieniem obostrzeń związanych z przestrzeganiem reżimu sanitarnego, zgodnie ze wskazaniami określonymi w Zarządzeniu nr 82/2020 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 1 października 2020 roku ze zm. 

Wykłady otwarte – „Landscape in the focus: ecotourism development case studies from Hungary”

Uprzejmie informujemy, że 26 marca, 23 i 30 kwietnia odbędzie się cykl wykładów otwartych (online) – „Landscape in the focus: ecotourism development case studies from Hungary”. Wykłady w języku angielskim poprowadzi Pan Dr. Zsombor Boromisza z Hungarian University of Agriculture and Life Sciences, Buda Campus, HU.

Zsombor Boromisza jest jednym z czołowych europejskich naukowców zajmujących się architekturą krajobrazu. Jego zainteresowania badawcze obejmują rekultywacje brzegów jeziora, ochronę środowiska, renaturyzację krajobrazu, edukację ekologiczna oraz gospodarkę jeziorami.

Jest członkiem: Węgierskiego Towarzystwa Ornitologicznego i Ochrony Przyrody, Węgierskiego Towarzystwa Hydrologicznego, organu publicznego MTA (Węgierskiej Akademii Nauk), Rady Redakcyjnej Polish Journal of Natural Sciences oraz czasopisma „Problemy ekologii krajobrazu”

Wykłady w ramach cyklu  „Landscape in the focus: ecotourism development case studies from Hungary” :

26 marca 2021 – „Basics of ecotourism”

część I w godzinach: 9.00-11.15

część II w godzinach: 11.45-14.00

23 kwietnia 2021 – „Connecting landscape protection and environmental education to ecotourism”

część I w godzinach: 9.00-11.15

część II w godzinach: 11.45-14.00

30 kwietnia 2021 – „Photo tourism as an emerging sector”

część I w godzinach: 9.00-11.15

część II w godzinach: 11.45-14.00 

Wykłady poprowadzone będą przez platformę MS TEAMS , w zespole „OPEN LECTURES”

Proszę przed wykładem dołączyć do zespołu.

KOD ZESPOŁU: ihikmih

 

Wykłady są organizowane w ramach projektu "Uniwersytet Wielkich Możliwości – program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania POWR.03.05.00-00-Z201/18” - Moduł 1. Włączenie wykładowców z zagranicy do prowadzenia wykładów otwartych na Wydziale nauk o Środowisku (obecnie Wydział Geoinżynierii), współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.