Fundusze Europejskie Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Rzeczpospolita PolskaUniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Flaga Unii Europejskiej

W ramach realizacji projektu "Uniwersytet Wielkich Możliwości – program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania", od października 2020 r. wznawia się szkolenia w trybie stacjonarnym i on-line.

Zajęcia odbywać będą się z uwzględnieniem obostrzeń związanych z przestrzeganiem reżimu sanitarnego, zgodnie ze wskazaniami określonymi w Zarządzeniu nr 82/2020 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 1 października 2020 roku ze zm. 

Wykłady otwarte – „Systemy energii odnawialnej: Wpływ na środowisko”

Uprzejmie informujemy, że 12 oraz 13 stycznia 2021 odbędzie się cykl wykładów otwartych (online) – „Systemy energii odnawialnej: Wpływ na środowisko”. Wykłady w języku polskim poprowadzi Pan Profesor Vasyl Zhelykh z Politechniki Lwowskiej we Lwowie (Lviv Polytechnic National University: Department of Heat and Gas Supply and Ventilation).

Prof. Zhelykh Vasyl Mychailovych jest jednym z czołowych europejskich naukowców zajmujących się inżynierią środowiska. Uzyskał łącznie 12 patentów (Ukraina). Jest autorem/współautorem 180 publikacji oraz książek z zakresu inżynierii środowiska. Wiele spośród opublikowanych artykułów dotyczy odnawialnych źródeł energii.

Cykl wykładów „Systemy energii odnawialnej: Wpływ na środowisko” podzielony zostanie na 2 tury.

Pierwsza cześć cyklu odbędzie się:

12 stycznia 2021 – w godzinach: 9.00-11.15

Druga część cyklu odbędzie się:

13 stycznia 2021 – w godzinach: 9.00-11.15

 

Wykłady poprowadzone będą przez platformę MS TEAMS , w zespole „OPEN LECTURES”

Proszę przed wykładem dołączyć do zespołu.

KOD ZESPOŁU: ihikmih

 

Bezpośredni link do wykładu znajduje się poniżej:

https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%3A2115f1f50b0c4647aafbd186985ba555%40thread.tacv2%2F1609876634329%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%2522258bd77a-7bbb-44db-855d-0833ab813c1b%2522%252c%2522Oid%2522%253a%25226c622467-622a-4abb-aa4b-7d7e57159816%2522%257d%26anon%3Dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=c0951276-b840-4c62-86d0-f0461e055510&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true

 

Wykłady są organizowane w ramach projektu "Uniwersytet Wielkich Możliwości – program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania POWR.03.05.00-00-Z201/18” - Moduł 1. Włączenie wykładowców z zagranicy do prowadzenia wykładów otwartych na Wydziale nauk o Środowisku (obecnie Wydział Geoinżynierii), współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.