Fundusze Europejskie Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Rzeczpospolita PolskaUniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Flaga Unii Europejskiej

W ramach realizacji projektu "Uniwersytet Wielkich Możliwości – program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania", od października 2020 r. wznawia się szkolenia w trybie stacjonarnym i on-line.

Zajęcia odbywać będą się z uwzględnieniem obostrzeń związanych z przestrzeganiem reżimu sanitarnego, zgodnie ze wskazaniami określonymi w Zarządzeniu nr 82/2020 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 1 października 2020 roku ze zm. 

Wykłady otwarte – „Tourism Ecology”

Uprzejmie informujemy, że 27 stycznia 2021 odbędzie się cykl wykładów otwartych (online) – „Tourism Ecology”. Wykłady w języku angielskim poprowadzi Pan Prof. Dr. habil. Dávid Lóránt Dénes z Szent István University Gödöllő, HU.

Prof. Dr. habil. Dávid Lóránt Dénes jest jednym z czołowych europejskich naukowców zajmujących się turystyką i rekreacją. Główne obszary działalności naukowej to środowiskowe, ekonomiczne, społeczne i kulturowe aspekty turystyki, związane z nimi wyzwania globalne oraz rozwój zrównoważony. Prof. Dr. habil. Dávid Lóránt Dénes, jako jedna z niewielu lub wręcz jedyna osoba na świecie, trzykrotnie uzyskał tytuł doktora habilitowanego w trzech różnych dyscyplinach naukowych (management and administration, environmental sciences and regional sciences) na trzech różnych uniwersytetach. Prof. Dávid jest autorem ponad 120 publikacji naukowych, 23 monografii, i 74 rozdziałów w monografiach, dotyczących m.in. zagadnień zrównoważonego rozwoju turystyki.

Cykl wykładów „Tourism Ecology” podzielony zostanie na 2 tury.

Pierwsza cześć cyklu odbędzie się:

27 stycznia 2021 – w godzinach: 9.00-11.15

Druga część cyklu odbędzie się:

27 stycznia 2021 – w godzinach: 11.45-14.00

 

Wykłady poprowadzone będą przez platformę MS TEAMS , w zespole „OPEN LECTURES”

Proszę przed wykładem dołączyć do zespołu.

KOD ZESPOŁU: ihikmih

 

Wykłady są organizowane w ramach projektu "Uniwersytet Wielkich Możliwości – program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania POWR.03.05.00-00-Z201/18” - Moduł 1. Włączenie wykładowców z zagranicy do prowadzenia wykładów otwartych na Wydziale nauk o Środowisku (obecnie Wydział Geoinżynierii), współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.