Fundusze Europejskie Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Rzeczpospolita PolskaUniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Flaga Unii Europejskiej

W ramach realizacji projektu "Uniwersytet Wielkich Możliwości – program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania", od października 2020 r. wznawia się szkolenia w trybie stacjonarnym i on-line.

Zajęcia odbywać będą się z uwzględnieniem obostrzeń związanych z przestrzeganiem reżimu sanitarnego, zgodnie ze wskazaniami określonymi w Zarządzeniu nr 82/2020 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 1 października 2020 roku ze zm. 

Wykłady otwarte – „Tourism product development”

Uprzejmie informujemy, że 19 marca, 9 i 16 kwietnia odbędzie się cykl wykładów otwartych (online) – „Tourism product development”. Wykłady w języku angielskim poprowadzi Pan Dr. habil Zoltán Bujdosó z Szent István University, Gödöllő, HU.

Zoltán Bujdosó jest profesorem akademickim w dziedzinie geografii i turystyki. Jego zainteresowania badawcze obejmują planowanie i zrównoważony rozwój turystyki. Kolejnym obszarem badań jest rola turystyki w rozwoju regionalnym. Posiada bogate doświadczenie w zarządzaniu projektami zarówno na poziomie krajowym, jak i międzynarodowym. Jest recenzentem krajowych projektów badawczych na Węgrzech.

Jest członkiem zarządu Węgierskiego Towarzystwa Geograficznego, Przewodniczącym Grupy Wiedzy Północnych Węgier. Członkostwo międzynarodowe: Słowacka Akademia Nauk Rolniczych - członek zagraniczny Wydziału Ekonomii i Zarządzania, członek założyciel International ECOCYCLE SOCIETY; Członek IGU - Global Change and Human Mobility (Globility) Commission

 

Wykłady w ramach cyklu  „Tourism product development” :

19 marca 2021 – „The tourism product”

część I w godzinach: 9.00-11.15

część II w godzinach: 11.45-14.00

9 kwietnia 2021 – „Space and group specific torusim products”

część I w godzinach: 9.00-11.15

część II w godzinach: 11.45-14.00

16 kwietnia 2021 – „Activity specific tourism products”

część I w godzinach: 9.00-11.15

część II w godzinach: 11.45-14.00 

Wykłady poprowadzone będą przez platformę MS TEAMS , w zespole „OPEN LECTURES”

Proszę przed wykładem dołączyć do zespołu.

KOD ZESPOŁU: ihikmih

 

Wykłady są organizowane w ramach projektu "Uniwersytet Wielkich Możliwości – program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania POWR.03.05.00-00-Z201/18” - Moduł 1. Włączenie wykładowców z zagranicy do prowadzenia wykładów otwartych na Wydziale nauk o Środowisku (obecnie Wydział Geoinżynierii), współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.