W ramach realizacji projektu "Uniwersytet Wielkich Możliwości – program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania", od października 2020 r. wznawia się szkolenia w trybie stacjonarnym i on-line.

Zajęcia odbywać będą się z uwzględnieniem obostrzeń związanych z przestrzeganiem reżimu sanitarnego, zgodnie ze wskazaniami określonymi w Załączniku Nr 1 do Zarządzenia nr 45/2020 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 22 maja 2020 roku.


Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2020 r. zmieniające Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r.

 Zarządzenie Rektora nr 45/2020

Wyniki rekrutacji na kurs języka angielskiego

Wyniki rekrutacji na kurs języka angielskiego dla nauczycieli akademickich Instytutu Inżynierii i Ochrony Środowiska w ramach Programu Rozwojowego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Zadania 14 – "Moduł 6. Podniesienie kompetencji dydaktycznych nauczycieli akademickich WNoŚ” (obecnie Wydziału Geoinżynierii)".

 

Lista podstawowa

 

L.p          ID pracownika

1             90810

2             100052

3             90354

4             709

5             3679

6             3979

7             7870

8             90255

 

Lista rezerwowa

 

L.p          ID pracownika

1             5655

2             3395