W ramach realizacji projektu "Uniwersytet Wielkich Możliwości – program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania", od października 2020 r. wznawia się szkolenia w trybie stacjonarnym i on-line.

Zajęcia odbywać będą się z uwzględnieniem obostrzeń związanych z przestrzeganiem reżimu sanitarnego, zgodnie ze wskazaniami określonymi w Zarządzeniu nr 82/2020 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 1 października 2020 roku ze zm. 

Certyfikowane szkolenia i warsztaty 2021

UWAGA STUDENCI !

Rozpoczyna się rekrutacja kandydatów do realizacji Zadania 7 – "Moduł 2. Certyfikowane szkolenia i warsztaty dla studentów/ek WNoŚ (obecnie Wydziału Geoinżynierii)"  w ramach projektu „Uniwersytet Wielkich Możliwości – program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania” (nr POWR .03.05.00-00-Z201/18).

 

Nabór dotyczy następujących szkoleń/kursów:

 

a) Szkolenie z programów AutoCAD i Revit (szkolenie dedykowane dla studentów kierunku: Inżynieria Środowiska – semestr VI studiów pierwszego stopnia; semestr I studiów drugiego stopnia)

- AutoCAD (zaawansowany - 2 dni, Kompletne 2D - 5 dni, Projektowanie 3D – 3 dni) 10 dni/64 h + Pakiet e-kursów AutoCAD)

- REVIT (MEPHVAC, WOD-KAN, Instalacje wewnętrzne, Konstrukcja, Architektura) 18 dni + Pakiet e-kursów Revit)

 

Termin naboru zgłoszeń:

od 23 lutego 2021 do 5 marca 2021.

 

Wymagane dokumenty (linki do plików na dole strony):

 

  1. Uzupełnione karty samoceny poziomu kompetencji studenta.

W przypadku studentów inżynierii środowiska, należy uzupełnić 3 karty:

- „Certyfikowane szkolenie AutoCAD”

- „Certyfikowane szkolenie REVIT”

- „Szkolenia e-learningowe”

 

Karty samooceny zawierają pytania techniczne (część szczegółową dotyczącą tylko danego szkolenia) oraz część uniwersalną (taką samą dla wszystkich form wsparcia). W każdej karcie należy wypełnić część pierwszą (techniczną), natomiast część uniwersalną może wszędzie przekopiować bądź wypełnić tylko w jednej karcie.

Wypełnione karty bardzo proszę podpisać i przesłać w formie skanu lub zdjęcia na adres: tomasz.jozwiak@uwm.edu.pl

Jeżeli student nie ma możliwości zeskanowania dokumentu z podpisem lub wykonania jego zdjęcia, istnieje też możliwość przesłania wypełnionych kart bez podpisu. Jednak wtedy proszę w mailu podać informację, że nie ma się możliwości wykonania skanu lub zdjęcia. Wersji papierowej nie będziemy wymagać.

 

  1. Formularz zgłoszeniowy – zał. nr 1 do Regulaminu (wypełniony i podpisany)
  2. Formularz zgody na przetwarzanie danych osobowych – zał. nr 2 do Regulaminu (wypełniony i podpisany)

 

Podobnie jak w przypadku kart samooceny, bardzo proszę przesłać skany lub fotografie podpisanych formularzy (lub w wersji word + wraz z informacją w mailu o braku możliwości wykonania skanu/zdjęcia) - także na adres: tomasz.jozwiak@uwm.edu.pl

UWAGA !!! – Formularze (zgłoszeniowy i zgody na przetwarzanie danych osobowych) należy przesłać osobnym mailem ! Czyli pierwszym mailem wysyłamy karty samooceny a potem wysyłamy drugim mailem formularz zgłoszeniowy i formularz zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 

 

b) Kursy dedykowane dla studentów kierunku: Turystyka i Rekreacja (studenci ostatnich 4 semestrów studiów stacjonarnych I i II stopnia)

- Kurs instruktora rekreacji ruchowej ze specjalnością Nordic Walking

- Kurs instruktora rekreacji ruchowej ze specjalnością trener osobisty

- Kurs instruktora rekreacji ruchowej ze specjalnością Instruktor Fitness

- Kurs animatora czasu wolnego

- Kurs wychowawcy wypoczynku letniego

- Kurs na przewodnika turystycznego

- Kurs masażu I i II stopnia

 

Termin naboru zgłoszeń:

od 23 lutego 2021 do 5 marca 2021.

 

Wymagane dokumenty (linki do plików na dole strony):

 

  1. Uzupełnione karty samoceny poziomu kompetencji studenta.

W przypadku studentów turystyki i rekreacji należy wypełnić karty samooceny dla kursów, na które zamierza się aplikować.

- „Kurs instruktor rekreacji ruchowej specjalność nordic walking”

- „Kurs instruktor rekreacji ruchowej specjalność trener osobisty”

- „Kurs instruktor rekreacji ruchowej specjalność instruktor fitness”

- „Kurs animatora wolnego czasu”

- „Kurs wychowawcy wypoczynku letniego”

- „Kurs przewodnika turystycznego”

- „Kurs masażu I i II STOPNIA”

 

Karty samooceny zawierają pytania techniczne (część szczegółową dotyczącą tylko danego szkolenia) oraz część uniwersalną (taką samą dla wszystkich form wsparcia). Student, który wyraża chęć udziału w kilku formach wsparcia musi wypełnić część szczegółową (techniczną) w kartach dotyczących tych form, a część uniwersalną może wszędzie przekopiować bądź wypełnić tylko w jednej karcie.

 

Wypełnione karty bardzo proszę podpisać i przesłać w formie skanu lub zdjęcia na adres: j.jaszczur-nowicki@uwm.edu.pl

Jeżeli student nie ma możliwości zeskanowania dokumentu z podpisem lub wykonania jego zdjęcia, istnieje też możliwość przesłania wypełnionych kart bez podpisu. Jednak wtedy proszę w mailu podać informację, że nie ma się możliwości wykonania skanu lub zdjęcia. Wersji papierowej nie będziemy wymagać.

 

  1. Formularz zgłoszeniowy – zał. nr 1 do Regulaminu (wypełniony i podpisany)
  2. Formularz zgody na przetwarzanie danych osobowych – zał. nr 2 do Regulaminu (wypełniony i podpisany)

 

Podobnie jak w przypadku kart samooceny, bardzo proszę przesłać skany lub fotografie podpisanych formularzy (lub w wersji word + wraz z informacją w mailu o braku możliwości wykonania skanu/zdjęcia) - także na adres: 

j.jaszczur-nowicki@uwm.edu.pl

UWAGA !!! – Formularze (zgłoszeniowy i zgody na przetwarzanie danych osobowych) należy przesłać osobnym mailem ! Czyli pierwszym mailem wysyłamy karty samooceny a potem wysyłamy drugim mailem formularz zgłoszeniowy i formularz zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 

Termin realizacji kursów i szkoleń dla studentów inżynierii środowiska oraz turystyki i rekreacji:  semestr letni 2021

Więcej informacji w Regulaminie Rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.

 

Pliki do pobrania:

Karty samooceny dla studentów inżynierii środowiska

- „Certyfikowane szkolenie AutoCAD”

- „Certyfikowane szkolenie REVIT”

- „Szkolenia e-learningowe”

Karty samooceny dla studentów inżynierii środowiska

- „Kurs instruktor rekreacji ruchowej specjalność nordic walking”

- „Kurs instruktor rekreacji ruchowej specjalność trener osobisty”

- „Kurs instruktor rekreacji ruchowej specjalność instruktor fitness”

- „Kurs animatora wolnego czasu”

- „Kurs wychowawcy wypoczynku letniego”

- „Kurs przewodnika turystycznego”

- „Kurs masażu I i II STOPNIA”

Regulamin i załączniku do regulaminu

Regulamin Rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

zał. nr 1 do Regulaminu - formularz zgłoszeniowy

zał. nr 2 do Regulaminu - zgoda na przetwarzanie danych osobowych

zał. nr 3 do Regulaminu - deklaracja uczestnictwa

zał. nr 4 do Regulaminu - kwestionariusz osobowy

zał. nr 5 do Regulaminu - oświadczenie uczestnika

zał. nr 6 do Regulaminu - umowa uczestnictwa

 

KONTAKT

Osoby zainteresowane uzyskaniem dodatkowych informacji w sprawie szkoleń/kursów z  projektu „Uniwersytet Wielkich Możliwości – program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania” (nr POWR .03.05.00-00-Z201/18), Zadanie 7 – "Moduł 2. Certyfikowane szkolenia i warsztaty dla studentów/ek WNoŚ (obecnie Wydziału Geoinżynierii)",  zapraszamy do kontaktu.

Koordynator projektu:

dr hab. Jarosław Jaszczur-Nowicki, prof. UWM - j.jaszczur-nowicki@uwm.edu.pl, tel. (89) 523 34 80

Asystent koordynatora projektu:

dr inż. Tomasz Jóźwiak – tomasz.jozwiak@uwm.edu.pl, tel. 608 534 141