Fundusze Europejskie Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Rzeczpospolita PolskaUniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Flaga Unii Europejskiej

W ramach realizacji projektu "Uniwersytet Wielkich Możliwości – program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania", od października 2020 r. wznawia się szkolenia w trybie stacjonarnym i on-line.

Zajęcia odbywać będą się z uwzględnieniem obostrzeń związanych z przestrzeganiem reżimu sanitarnego, zgodnie ze wskazaniami określonymi w Zarządzeniu nr 82/2020 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 1 października 2020 roku ze zm. 

Wyniki rekrutacji na kurs języka angielskiego

Wyniki rekrutacji na kurs języka angielskiego dla nauczycieli akademickich Instytutu Inżynierii i Ochrony Środowiska w ramach Programu Rozwojowego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Zadania 14 – "Moduł 6. Podniesienie kompetencji dydaktycznych nauczycieli akademickich WNoŚ” (obecnie Wydziału Geoinżynierii)".

 

Lista podstawowa

 

L.p          ID pracownika

1             90810

2             100052

3             90354

4             709

5             3679

6             3979

7             7870

8             90255

 

Lista rezerwowa

 

L.p          ID pracownika

1             5655

2             3395