W ramach realizacji projektu "Uniwersytet Wielkich Możliwości – program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania", od października 2020 r. wznawia się szkolenia w trybie stacjonarnym i on-line.

Zajęcia odbywać będą się z uwzględnieniem obostrzeń związanych z przestrzeganiem reżimu sanitarnego, zgodnie ze wskazaniami określonymi w Załączniku Nr 1 do Zarządzenia nr 45/2020 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 22 maja 2020 roku.


Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2020 r. zmieniające Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r.

 Zarządzenie Rektora nr 45/2020

Lista osób zakwalifikowanych na szkolenia z programów AutoCAD i REVIT

Lista Podstawowa Rankingowa studentów/ek zakwalifikowanych do uczestnictwa w projekcie POWR.03.05.00-00-Z201/18

Zadanie 7. „Moduł 2. Certyfikowane szkolenia i warsztaty dla studentów/ek WNoŚ-Geoinżynierii”

 

  

PAKIET SZKOLEŃ AUTOCAD

L.p      ID Studenta    Kierunek         Studia/ semestr

1.         145191            IŚ                    II-st; sem. 1

2.         150018            IŚ                    I-st; sem. 6

3.         145192            IŚ                    II-st; sem. 1

4.         145204            IŚ                    II-st; sem. 1

5.         134965            IŚ                    II-st; sem. 1

6.         99713             IŚ                    II-st; sem. 1

7.         145200            IŚ                    II-st; sem. 1

8.         149291            IŚ                    II-st; sem. 1

9.         145207            IŚ                    II-st; sem. 1

10.       149290            IŚ                    II-st; sem. 1

11.       134944            IŚ                    I-st; sem. 6

12.       145205            IŚ                    II-st; sem. 1

13.       150020            IŚ                    I-st; sem. 6

14.       138652            IŚ                    II-st; sem. 1

15.       153978            IŚ                    I-st; sem. 6

 

 

PAKIET SZKOLEŃ REVIT

L.p      ID Studenta    Kierunek         Studia/ semestr

1.         145191            IŚ                    II-st; sem. 1

2.         150018            IŚ                    I-st; sem. 6

3.         145192            IŚ                    II-st; sem. 1

4.         145204            IŚ                    II-st; sem. 1

5.         134965            IŚ                    II-st; sem. 1

6.         99713             IŚ                    II-st; sem. 1

7.         145200            IŚ                    II-st; sem. 1

8.         149291            IŚ                    II-st; sem. 1

9.         145207            IŚ                    II-st; sem. 1

10.       149290            IŚ                    II-st; sem. 1

11.       134944            IŚ                    I-st; sem. 6

12.       145205            IŚ                    II-st; sem. 1

13.       150020            IŚ                    I-st; sem. 6

14.       138652            IŚ                    II-st; sem. 1

15.       153978            IŚ                    I-st; sem. 6

 

 

PAKIET SZKOLEŃ E-LEARNINGOWYCH (AUTOCAD I REVIT)

L.p      ID Studenta    Kierunek         Studia/ semestr

1.         145191            IŚ                    II-st; sem. 1

2.         150018            IŚ                    I-st; sem. 6

3.         145192            IŚ                    II-st; sem. 1

4.         145204            IŚ                    II-st; sem. 1

5.         134965            IŚ                    II-st; sem. 1

6.         99713             IŚ                    II-st; sem. 1

7.         145200            IŚ                    II-st; sem. 1

8.         149291            IŚ                    II-st; sem. 1

9.         145207            IŚ                    II-st; sem. 1

10.       149290            IŚ                    II-st; sem. 1

11.       134944            IŚ                    I-st; sem. 6

12.       145205            IŚ                    II-st; sem. 1

13.       150020            IŚ                    I-st; sem. 6

14.       138652            IŚ                    II-st; sem. 1

15.       153978            IŚ                    I-st; sem. 6

 

 

Projekt pn. Uniwersytet Wielkich Możliwości – program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania, nr POWR. 03.05.00-00-Z201/18 współfinansowany przez  Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Zadanie 7. „Moduł 2. Certyfikowane szkolenia i warsztaty dla studentów/ek WNoŚ-Geoinżynierii”