W ramach realizacji projektu "Uniwersytet Wielkich Możliwości – program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania", od października 2020 r. wznawia się szkolenia w trybie stacjonarnym i on-line.

Zajęcia odbywać będą się z uwzględnieniem obostrzeń związanych z przestrzeganiem reżimu sanitarnego, zgodnie ze wskazaniami określonymi w Zarządzeniu nr 82/2020 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 1 października 2020 roku ze zm. 

Rekrutacja na szkolenia i warsztaty 2021-2022

UWAGA STUDENCI !

Trwa rekrutacja kandydatów do realizacji Zadania 7 – "Moduł 2. Certyfikowane szkolenia i warsztaty dla studentów/ek WNoŚ (obecnie Wydziału Geoinżynierii)"  w ramach projektu „Uniwersytet Wielkich Możliwości – program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania” (nr POWR .03.05.00-00-Z201/18).

 

Nabór dotyczy szkoleń/kursów dedykowanych dla studentów kierunku: Turystyka i Rekreacja (studenci ostatnich 4 semestrów studiów stacjonarnych I i II stopnia)

- Kurs instruktora rekreacji ruchowej ze specjalnością Nordic Walking

- Kurs instruktora rekreacji ruchowej ze specjalnością trener osobisty

- Kurs instruktora rekreacji ruchowej ze specjalnością Instruktor Fitness

- Kurs animatora czasu wolnego

- Kurs wychowawcy wypoczynku letniego

- Kurs na przewodnika turystycznego

- Kurs masażu I i II stopnia

Termin naboru zgłoszeń: do 29 października 2021.

 

 

Wymagane dokumenty (linki do plików na dole strony):

 

1. Uzupełnione karty samoceny poziomu kompetencji studenta.

W przypadku studentów turystyki i rekreacji należy wypełnić karty samooceny dla kursów, na które zamierza się aplikować.

- „Kurs instruktor rekreacji ruchowej specjalność nordic walking”

- „Kurs instruktor rekreacji ruchowej specjalność trener osobisty”

- „Kurs instruktor rekreacji ruchowej specjalność instruktor fitness”

- „Kurs animatora wolnego czasu”

- „Kurs wychowawcy wypoczynku letniego”

- „Kurs przewodnika turystycznego”

- „Kurs masażu I i II STOPNIA”

Karty samooceny zawierają pytania techniczne (część szczegółową dotyczącą tylko danego szkolenia) oraz część uniwersalną (taką samą dla wszystkich form wsparcia). Student, który wyraża chęć udziału w kilku formach wsparcia musi wypełnić część szczegółową (techniczną) w kartach dotyczących tych form, a część uniwersalną może wszędzie przekopiować bądź wypełnić tylko w jednej karcie.

Wypełnione karty bardzo proszę podpisać i przynieść do sekretariatu Katedry Turystyki i Rekreacji ul. Oczapowskiego 5 pok 327

Jeżeli student nie ma możliwości zeskanowania dokumentu z podpisem lub wykonania jego zdjęcia, istnieje też możliwość przesłania wypełnionych kart bez podpisu. Jednak wtedy proszę w mailu podać informację, że nie ma się możliwości wykonania skanu lub zdjęcia. Wersji papierowej nie będziemy wymagać.

 

2. Formularz zgłoszeniowy – zał. nr 1 do Regulaminu (wypełniony i podpisany)

3. Formularz zgody na przetwarzanie danych osobowych – zał. nr 2 do Regulaminu (wypełniony i podpisany)

 

Oryginały dokumentów proszę składać w sekretariacie Katedry Turystyki, Rekreacji i Ekologii ul. Oczapowskiego 5 pok. 327

  

Termin realizacji kursów i szkoleń dla studentów turystyki i rekreacji:  semestr zimowy 2021

Więcej informacji w Regulaminie Rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.

 

Pliki do pobrania:

Karty samooceny dla studentów turystyki

„Kurs instruktor rekreacji ruchowej specjalność nordic walking”

„Kurs instruktor rekreacji ruchowej specjalność trener osobisty”

„Kurs instruktor rekreacji ruchowej specjalność instruktor fitness”

„Kurs animatora wolnego czasu”

„Kurs wychowawcy wypoczynku letniego”

„Kurs przewodnika turystycznego”

„Kurs masażu I i II STOPNIA”

Regulamin i załączniki do regulaminu

Regulamin Rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

zał. nr 1 do Regulaminu - formularz zgłoszeniowy

zał. nr 2 do Regulaminu - zgoda na przetwarzanie danych osobowych

zał. nr 3 do Regulaminu - deklaracja uczestnictwa

zał. nr 4 do Regulaminu - kwestionariusz osobowy

zał. nr 5 do Regulaminu - oświadczenie uczestnika

zał. nr 6 do Regulaminu - umowa uczestnictwa

 

KONTAKT

Osoby zainteresowane uzyskaniem dodatkowych informacji w sprawie szkoleń/kursów z  projektu „Uniwersytet Wielkich Możliwości – program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania” (nr POWR .03.05.00-00-Z201/18), Zadanie 7 – "Moduł 2. Certyfikowane szkolenia i warsztaty dla studentów/ek WNoŚ (obecnie Wydziału Geoinżynierii)",  zapraszamy do kontaktu.

Koordynator projektu:

dr hab. Jarosław Jaszczur-Nowicki, prof. UWM - j.jaszczur-nowicki@uwm.edu.pl, tel. (89) 523 34 80

Asystent koordynatora projektu:

dr inż. Tomasz Jóźwiak – tomasz.jozwiak@uwm.edu.pl, tel. 608 534 141