W ramach realizacji projektu "Uniwersytet Wielkich Możliwości – program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania", od października 2020 r. wznawia się szkolenia w trybie stacjonarnym i on-line.

Zajęcia odbywać będą się z uwzględnieniem obostrzeń związanych z przestrzeganiem reżimu sanitarnego, zgodnie ze wskazaniami określonymi w Zarządzeniu nr 82/2020 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 1 października 2020 roku ze zm. 

Rekrutacja uzupełniająca na "Kurs BIM w kooperacji wielobranżowej" dla studentów WG

UWAGA STUDENCI z kierunków:
BUDOWNICTWO, GEODEZJA I KARTOGRAFIA , GOSPODARKA PRZESTRZENNA I INŻYNIERIA ŚRODOWISKA

Trwa drugi nabór kandydatów do realizacji Zadania 7 – "Moduł 2. Certyfikowane szkolenia i warsztaty dla studentów/ek WG"  w ramach projektu „Uniwersytet Wielkich Możliwości – program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania” (nr POWR .03.05.00-00-Z201/18).

Nabór dotyczy szkoleń/kursów dedykowanych dla studentów kierunku: Budownictwo Geodezja I Kartografia, Gospodarka Przestrzenna i Inżynieria Środowiska (studenci ostatnich 2 semestrów studiów stacjonarnych I stopnia oraz ostatnich 3 semestrów studiów stacjonarnych II stopnia).

 

Kurs BIM w kooperacji wielobranżowej

Termin naboru zgłoszeń: do 1 czerwca 2022 r.

Wymagane dokumenty (linki do plików na dole strony):

Wypełnioną kartę samooceny oraz formularze: zał. nr 1, zał. nr 2, zał. nr 3, zał. nr 4, zał. nr 5, zał. nr 6, bardzo proszę wydrukować i podpisać (czytelnie). 

Do dnia 01.06.2022 należy wypełnione i podpisane dokumenty przesłać w formie skanu na adres  jopaw@uwm.edu.pl

Poza tym konieczne jest również dostarczenie oryginalnych wypełnionych i podpisanych wersji papierowych dokumentów . Dokumenty można składać do dnia 01.06.2022 

Oryginały dokumentów proszę składać w  sekretariacie Katedry Inżynierii Budowlanej  (Ewa Pyskło, pok. 3.33 ul. Heweliusza 4) w dni powszednie w godz. 7-15

Termin realizacji kursu:  maj-październik 2022 r.

 

Więcej informacji w Regulaminie Rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.

Informacji udzieli również:

Dr inż. Joanna Pawłowicz – email: jopaw@uwm.edu.pl lub zapraszam do kontaktu na platformie MS Teams. Dlatego zapraszam do dołączenia do zespołu „Kurs BIM…” na MS Teams (kod zespołu ajh5i0k).

 

Pliki do pobrania:

Karty samooceny dla studentów budownictwa

Kurs BIM w kooperacji wielobranżowej

 

Regulamin i załączniki do regulaminu

Regulamin Rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

zał. nr 1 do Regulaminu - formularz zgłoszeniowy

zał. nr 2 do Regulaminu - zgoda na przetwarzanie danych osobowych

zał. nr 3 do Regulaminu - deklaracja uczestnictwa

zał. nr 4 do Regulaminu - kwestionariusz osobowy

zał. nr 5 do Regulaminu - oświadczenie uczestnika

zał. nr 6 do Regulaminu - umowa uczestnictwa

 

KONTAKT

Osoby zainteresowane uzyskaniem dodatkowych informacji w sprawie szkoleń/kursów z  projektu „Uniwersytet Wielkich Możliwości – program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania” (nr POWR .03.05.00-00-Z201/18), Zadanie 7 – "Moduł 2. Certyfikowane szkolenia i warsztaty dla studentów/ek WG”  zapraszamy do kontaktu.

Dr inż. Joanna Pawłowicz – email: jopaw@uwm.edu.pl lub zapraszam do kontaktu na platformie MS Teams