W ramach realizacji projektu "Uniwersytet Wielkich Możliwości – program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania", od października 2020 r. wznawia się szkolenia w trybie stacjonarnym i on-line.

Zajęcia odbywać będą się z uwzględnieniem obostrzeń związanych z przestrzeganiem reżimu sanitarnego, zgodnie ze wskazaniami określonymi w Zarządzeniu nr 82/2020 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 1 października 2020 roku ze zm. 

Wykłady otwarte – „Anaerobic digestion for biowaste management” – 19 maja 2021

Uprzejmie informujemy, że 19 maja 2021 odbędzie się cykl wykładów otwartych (online) – „Anaerobic digestion for biowaste management – Fermentacja beztlenowa w gospodarce bioodpadami”. Wykłady w języku angielskim poprowadzi Pan Profesor Shubiao Wu z Uniwersytetu w AArhus w Danii.

Prof. Shubiao Wu jest jednym z czołowych europejskich naukowców zajmujących się problematyką oczyszczania ścieków i gospodarką odpadami. Jest autorem/współautorem ponad 130 publikacji oraz 3 książek z zakresu inżynierii środowiska. Według Google Scholar, jego indeks Hirscha wynosi 35 a liczba cytowań przekracza 4200.

Cykl wykładów „Anaerobic digestion for biowaste management” zaplanowany na 19 maja 2021- podzielony zostanie na 2 części.

 

Pierwsza cześć cyklu odbędzie się w godzinach: 9.00 - 11.15

Druga część cyklu odbędzie się w godzinach: 12.00 – 14.15

 

Wykłady poprowadzone będą przez platformę MS TEAMS , w zespole „OPEN LECTURES”

Jeżeli jeszcze nie dołączyli Państwo do tego zespołu w ramach wcześniejszych wykładów, to proszę dołączyć do niego za pomocą kodu.

KOD ZESPOŁU: ihikmih

 

Wykłady są organizowane w ramach projektu "Uniwersytet Wielkich Możliwości – program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania POWR.03.05.00-00-Z201/18” - Moduł 1. Włączenie wykładowców z zagranicy do prowadzenia wykładów otwartych na Wydziale nauk o Środowisku (obecnie Wydział Geoinżynierii), współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.