W ramach realizacji projektu "Uniwersytet Wielkich Możliwości – program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania", od października 2020 r. wznawia się szkolenia w trybie stacjonarnym i on-line.

Zajęcia odbywać będą się z uwzględnieniem obostrzeń związanych z przestrzeganiem reżimu sanitarnego, zgodnie ze wskazaniami określonymi w Zarządzeniu nr 82/2020 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 1 października 2020 roku ze zm. 

Szkolenie przygotowujące do Lekarskiego Egzaminu Końcowego


UWAGA STUDENCI 6 ROKU STUDIÓW!!!

Rozpoczyna się rekrutacja kandydatów do realizacji Zadanie 8 – "Moduł 2. Szkolenia i warsztaty dla studentów/ek Wydziału Lekarskiego"  w ramach projektu Uniwersytet Wielkich Możliwości – program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania” (nr POWR .03.05.00-00-Z201/18).

 
Nabór dotyczy udziału w:
- szkoleniu przygotowującym do Lekarskiego Egzaminu Końcowego (LEK), które realizowane będzie wyłącznie w wersji on-line (100% e-learning);
- warsztaty z Zarządzanie stresem;
- warsztaty z Zarządzanie czasem;
 

W szkoleniu mogą wziąć udział studenci i studentki ostatniego roku studiów Kierunku Lekarskiego Wydziału Lekarskiego UWM w Olsztynie.

 

Wypełnione dokumenty należy składać bezpośrednio w Dziekacie Wydziału Lekarskiego, al. Warszawska 30 Olsztyn, pok. 6 w terminie do dnia 26-11-2021, w godzinach 8.00-15.00.

 

Regulamin Rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

zał. nr 1 do Regulaminu - formularz zgłoszeniowy

zał. nr 2 do Regulaminu - zgodna na przetwarzanie danych osobowych

zał. nr 3 do Regulaminu - deklaracja uczestnictwa

zał. nr 4 do Regulaminu - kwestionariusz osobowy

zał. nr 5 do Regulaminu - oświadczenie uczestnika

zał. nr 6 do Regulaminu - umowa uczesnictwa

 

Serdecznie zapraszam do udziału.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt mailowy z:

Justyna Bieńkowska mail: justyna.bienkowska@uwm.edu.pl
Aneta Kempa mail: aneta.kempa@uwm.edu.pl
 
 

 

 

 


 

UWAGA STUDENCI 6 ROKU STUDIÓW!!!

Rozpoczyna się rekrutacja kandydatów do realizacji Zadanie 8 – "Moduł 2. Szkolenia i warsztaty dla studentów/ek Wydziału Lekarskiego"  w ramach projektu Uniwersytet Wielkich Możliwości – program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania” (nr POWR .03.05.00-00-Z201/18).

 
Nabór dotyczy udziału w:
- szkoleniu przygotowującym do Lekarskiego Egzaminu Końcowego (LEK), które realizowane będzie wyłącznie w wersji on-line (100% e-learning);
- warsztaty z Zarządzanie stresem;
- warsztaty z Zarządzanie czasem;
 

W szkoleniu mogą wziąć udział studenci i studentki ostatniego roku studiów Kierunku Lekarskiego Wydziału Lekarskiego UWM w Olsztynie.

 

Wypełnione dokumenty należy składać bezpośrednio w Dziekacie Wydziału Lekarskiego, al. Warszawska 30 Olsztyn, pok. 6 w terminie do dnia 17-11-2020, w godzinach 8.00-15.00.

 

Regulamin Rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

zał. nr 1 do Regulaminu - formularz zgłoszeniowy

zał. nr 2 do Regulaminu - zgodna na przetwarzanie danych osobowych

zał. nr 3 do Regulaminu - deklaracja uczestnictwa

zał. nr 4 do Regulaminu - kwestionariusz osobowy

zał. nr 5 do Regulaminu - oświadczenie uczestnika

zał. nr 6 do Regulaminu - umowa uczesnictwa

 

Serdecznie zapraszam do udziału.

 

 
 


 

Wyniki rekrutacji do szkolenia przygotowującego do Lekarskiego Egzaminu Końcowego (LEK)

 

Szanowni Państwo,
informujemy, że zakończono rekrutację kandydatów do realizacji Zadanie 8 – "Moduł 2. Szkolenia i warsztaty dla studentów/ek Wydziału Lekarskiego"  w ramach projektu Uniwersytet Wielkich Możliwości – program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania” (nr POWR .03.05.00-00-Z201/18) - szkolenie przygotowujące do Lekarskiego Egzaminu Końcowego (LEK), które realizowane będzie wyłącznie w wersji on-line (100% e-learning).

 

Wyniki rekrutacji do szkolenia przygotowującego do Lekarskiego Egzaminu Końcowego (LEK), które realizowane będzie wyłącznie w wersji on-line (100% e-learning).


 


UWAGA STUDENCI!!!

Rozpoczyna się rekrutacja kandydatów do realizacji Zadanie 8 – "Moduł 2. Szkolenia i warsztaty dla studentów/ek Wydziału Lekarskiego"  w ramach projektu Uniwersytet Wielkich Możliwości – program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania” (nr POWR .03.05.00-00-Z201/18).

 
Nabór dotyczy udziału w szkoleniu przygotowującym do Lekarskiego Egzaminu Końcowego (LEK), które realizowane będzie wyłącznie w wersji on-line (100% e-learning).
 

W szkoleniu mogą wziąć udział studenci i studentki ostatniego roku studiów Kierunku Lekarskiego, Wydziału Lekarskiego UWM w Olsztynie.

 

CEL SZKOLENIA:

Usystematyzowanie i utrwalenie wiedzy zdobytej przez studentów/tki podczas studiów na Kierunku Lekarskim w celu przygotowania do Lekarskiego Egzaminu Końcowego. Szkolenie ma ułatwić i przyśpieszyć naukę, a także pomóc w przystępny sposób powtórzyć podstawę wiedzy wymaganej w trakcie Lekarskiego Egzaminu Końcowego.

ZAKRES TEMATYCZNY SZKOLENIA OBEJMUJE:

- Położnictwo, Psychiatria, Bioetyka i Prawo, Chirurgia, Orzecznictwo, Medycyna rodzinna, Endokrynologia, Gastrologia, Ginekologia, Zdrowie publiczne, Nefrologia, Hematologia, Kardiologia,  Pediatria, Położnictwo, Pulmonologia, Anestezjologia, Reumatologia, Medycyna ratunkowa.

 

Termin realizacji szkolenia: 1 grudnia 2019 r. – 30 czerwca 2020 r.

 

Regulamin Rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

zał. nr 1 do Regulaminu - formularz zgłoszeniowy

zał. nr 2 do Regulaminu - zgodna na przetwarzanie danych osobowych

zał. nr 3 do Regulaminu - deklaracja uczestnictwa

zał. nr 4 do Regulaminu - kwestionariusz osobowy

zał. nr 5 do Regulaminu - oświadczenie uczestnika

zał. nr 6 do Regulaminu - umowa uczesnictwa