W ramach realizacji projektu "Uniwersytet Wielkich Możliwości – program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania", od października 2020 r. wznawia się szkolenia w trybie stacjonarnym i on-line.

Zajęcia odbywać będą się z uwzględnieniem obostrzeń związanych z przestrzeganiem reżimu sanitarnego, zgodnie ze wskazaniami określonymi w Zarządzeniu nr 82/2020 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 1 października 2020 roku ze zm. 

KWALIFIKACJA DO UDZIAŁU W KURSACH PRZETWÓRSTWA MLEKA I MIĘSA

Szanowni Państwo,

w zał. znajduje się lista osób zakwalifikowanych do udziału w kursach:

PRZETWÓRSTWO MLEKA I WYROBU ARTYKUŁÓW MLECZARSKICH i PRZETWÓRSTWO MIĘSA I PRODUKCJI WĘDLIN TRADYCYJNYCH.