Fundusze Europejskie Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Rzeczpospolita PolskaUniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Flaga Unii Europejskiej

W ramach realizacji projektu "Uniwersytet Wielkich Możliwości – program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania", od października 2020 r. wznawia się szkolenia w trybie stacjonarnym i on-line.

Zajęcia odbywać będą się z uwzględnieniem obostrzeń związanych z przestrzeganiem reżimu sanitarnego, zgodnie ze wskazaniami określonymi w Zarządzeniu nr 82/2020 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 1 października 2020 roku ze zm. 

Rekrutacja na wizytę studyjną do Kopenhagi w dniach 24-28.05.2023 r.

REKRUTACJA do UCZESTNICTWA
w projekcie pt.: Uniwersytet Wielkich Możliwości – program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania

POWR.03.05.00-00-Z201/18

W celu zwiększenia kompetencji i umiejętności zawodowych studentów i dostosowanie ich do potrzeb społeczno-gospodarczych regionu poprzez realizację Programu Rozwojowego w latach 2019-2023.

W ramach projektu przyjmowane są zgłoszenia studentów Wydziału Humanistycznego ostatniego semestru studiów II stopnia kierunku
Analiza i kreowanie trendów

na wizytę studyjną do Kopenhagi w dniach 24-28.05.2023 r.:

 

Kopenhaga jako zrównoważone, rezylientne i przyjazne dla ludzi miasto przyszłości. Trendy, sygnały zmian, innowacje.”

 

Kopenhaga jest unikalnym w skali globalnej przykładem nasycenia przestrzeni miejskiej wielością innowacyjnych rozwiązań. Celem wyjazdu jest bezpośrednie zapoznanie się z rozwiązaniami, miejscami i obiektami powiązanymi z aktualnie zachodzącymi kluczowymi trendami i kierunkami zmian w zakresie tworzenia zrównoważonych i rezylientnych miast przyszłości. Celem wyjazdu będzie również poznanie innowacji wynikających z kluczowych trendów urbanistycznych i gospodarki cyrkularnej. Grupa studencka pozna innowacje na rzecz komunikacji i integracji międzykulturowej, projektowania inkluzywnego, uniwersalnego oraz trendów kulturowych i designu. Z każdym z tych zagadnień są związane konkretne miejsca i obiekty przewidziane do obejrzenia, zwiedzenia oraz praktycznego wykorzystania. W programie wyjazdu zaplanowano:

- eksplorację wybranych przestrzeni miasta stworzonych pod kątem potrzeb mieszkańców i idei miasta dla ludzi (J. Gehl),

- poznanie i analizę rozwiązań na rzecz jakości życia miejskiego, projektowania architektonicznego w ludzkiej skali oraz rewitalizacji, gentryfikacji przestrzeni miejskich,

- poznanie i wykorzystanie rozwiązań w zakresie mikromobilności, zrównoważonego transportu miejskiego, zeroemisyjności oraz miasta przyjaznego dla pieszych i rowerzystów,

- poznanie praktycznych rozwiązań służących integracji międzykulturowej i różnorodnych strategii życia mieszkańców

- poznanie rozwiązań w zakresie hybrydyzacji oraz innowacji urbanistycznych na rzecz inkluzywności, dostępności i różnorodnych aspektów miejskiej rezyliencji (klimatycznej i organizacyjnej).

Łącznie zaplanowano odwiedzenie, zwiedzanie i eksplorację 30 wybranych miejsc w stolicy Danii.

 

Dokumenty zgłoszeniowe wypełnione i podpisane należy składać
 do dnia 28.04.2023r. w godz. 8.00-14.00
 w sekretariacie Instytutu Filozofii ul. K. Obitza 1 pok. 242

 

Lista osób przyjętych na wizytę studyjną zostanie opublikowana na stronie internetowej projektu w dniu 08.05.2023 r.

 

Pliki do pobrania

Regulamin Zadanie 10 studenci

Zał.10.1.Formularz zgłoszeniowy

Zał.10.2.Zgoda przetwarzanie danych

Zał.10.3.Deklaracja uczestnictwa

Zał.10.4.Kwestionariusz

Zał.10.5.Oświadczenie

Zał.10.6.Umowa