W ramach realizacji projektu "Uniwersytet Wielkich Możliwości – program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania", od października 2020 r. wznawia się szkolenia w trybie stacjonarnym i on-line.

Zajęcia odbywać będą się z uwzględnieniem obostrzeń związanych z przestrzeganiem reżimu sanitarnego, zgodnie ze wskazaniami określonymi w Załączniku Nr 1 do Zarządzenia nr 45/2020 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 22 maja 2020 roku.


Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2020 r. zmieniające Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r.

 Zarządzenie Rektora nr 45/2020

Rekrutacja studenci Leśnictwa rok II, Ochrona Środowiska II stopień

UWAGA STUDENCI WRiL TRWA REKRUTACJA NA SZKOLENIA, KURSY I WYJAZDY TERENOWE

 kandydatów do realizacji Zadanie 5. Moduł 2. Certyfikowane szkolenia, warsztaty, wizyty studyjne dla studentów/ek WKŚiR w ramach projektu „Uniwersytet Wielkich Możliwości – program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania”

POWR.03.05.00-00-Z201/18

Wsparcie w ramach Zadania 5. skierowane jest do studentów/ek WRiL studiujących na ostatnich 4 semestrach studiów stacjonarnych I i II stopnia. W aktualnej ofercie prowadzimy nabór wśród studentów Leśnictwa II roku na następujące kursy i szkolenia:

      Obsługa harwesterów i forwaderów,

      Kurs brakarski,

      Kurs GIS,

      QGIS dla początkujących,

      MLas Inżynier,

      Mapa numeryczna,

      Ocena szkód łowieckich,

      Zarządzanie i optymalizacja gospodarki leśnej,

      Kurs edukatora leśnego,

      Kosztorysowanie przy użyciu programu NORMA

wyjazdy terenowe zgodnie z zapotrzebowaniem oraz wizyty studyjne.

Studenci Ochrony Środowiska II stopnia moa ubiegać się o udział w wyjazdach terenowych i wizytach studyjnych.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA UDZIELAJĄ PROF. BOŻENA KORDAN (bozena.kordan@uwm.edu.pl) I DR HAB. MARTA DAMSZEL (marta.damszel@uwm.edu.pl)

DOKUMENTY (ZAŁ. 1, 2) NALEŻY SKŁADAĆ LUB PRZESŁAĆ POCZTĄ DO 9.05.2021 R. W BIURZE PROJEKTU KATEDRA ENTOMOLOGII, FITOPATOLOGII I DIADNOSTYKI MOLEKULARNEJ, PRAWOCHENSKIEGO 17, 10-721 OLSZTYN, POKÓJ 108 F