Fundusze Europejskie Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Rzeczpospolita PolskaUniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Flaga Unii Europejskiej

W ramach realizacji projektu "Uniwersytet Wielkich Możliwości – program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania", od października 2020 r. wznawia się szkolenia w trybie stacjonarnym i on-line.

Zajęcia odbywać będą się z uwzględnieniem obostrzeń związanych z przestrzeganiem reżimu sanitarnego, zgodnie ze wskazaniami określonymi w Zarządzeniu nr 82/2020 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 1 października 2020 roku ze zm. 

Zadanie 17 - Moduł 6. Wzocnienie potencjału dydaktycznego WST i S w Ełku

Aktualności:

 • Zadanie 17.

  Moduł 6. Wzmocnienie potencjału dydaktycznego WST i S w Ełku ( Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Filia w Ełku)

  W ramach Działania 2 w Module 6 (tworzenie otwartych zasobów edukacyjnych) nastąpi kompleksowe wzmocnienie potencjału dydaktycznego Wydziału Studiów Technicznych i Społecznych UWM w Ełku w zakresie wykorzystania TI-K (platforma LMS ILIAS) oraz optymalizacja procesu kształcenia poprzez wsparcie formami i metodami sfery kształcenia na odległość.

  Wzmocnienie wizerunku Filii, jako podmiotu otwartego na innowację, wykorzystującego systemowe podejście do e-learningu, m.in. poprzez powiązanie z platformą kont w mediach społecznościowych (np. Facebook, Twitter). Zakup sprzętu: tablica interaktywna, okulary rozszerzonej rzeczywistości, tablety, telewizory, wyposażenie audio, wyposażenie Sali e-learningowej: stacja robocza (komputer 30), oprogramowanie do stacji roboczej, Pakiet Adobe Creative Clouds (subskrypcja na 30 stacji roboczych), Camastica studio, Serwer. Ponadto zostaną utworzone kontententy (otwarte zasoby edukacyjne) e-learningowe:

  dla studentów studiów I stopnia kierunku administracja oraz kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne:

  • Przedmiot 1 Nowe technologie w kreowaniu aktywności zawodowej i rozwoju osobistym (16 h),
  • Przedmiot 2 Nowe technologie w rozwoju kompetencji cyfrowych (16h)

  oraz kontetenty na warsztaty dla nauczycieli w celu nabycia kompetencji dotyczących tworzenia materiałów multimedialnych i kursów on-line:

  • Tworzenie materiałów i skryptów e-learningowych (16),
  • Prowadzenie zajęć z wykorzystaniem platformy e-learningowej (16h),
  • Metodyka tworzenia kursów on-line (16 h),
  • Obsługa programu do tworzenia filmów dydaktycznych (16h),
  • Tworzenie multimediów na potrzeby realizacji zajęć dydaktycznych (16 h).

   

  Zakup sprzętu i utworzenie sali e-learningowej: 2019/2020, utworzenie kontentów: 2020.