Fundusze Europejskie Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Rzeczpospolita PolskaUniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Flaga Unii Europejskiej

W ramach realizacji projektu "Uniwersytet Wielkich Możliwości – program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania", od października 2020 r. wznawia się szkolenia w trybie stacjonarnym i on-line.

Zajęcia odbywać będą się z uwzględnieniem obostrzeń związanych z przestrzeganiem reżimu sanitarnego, zgodnie ze wskazaniami określonymi w Zarządzeniu nr 82/2020 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 1 października 2020 roku ze zm. 

Strefa Studenta

Dwie otwarte książki leżą jedna na drugiej. Na górnej książce, na otwarciu leżą dwie kredki: zielona i granatowa. Pomiędzy kartami powkładane są zakładki.

 

Realizacja szkoleń, warsztatów, wizyt studyjnych oraz zajęć dla studentów/ek z udziałem pracodawców.

Zadanie 5. Certyfikowane szkolenia, warsztaty, wizyty studyjne dla studentów/ek Wydziału                                           Kształtowania Środowiska i Rolnictwa

Zadanie 6. Warsztaty, zajęcia z pracodawcami oraz wizyty studyjne dla studentów/ek Wydziału Nauk                         Ekonomicznych

Zadanie7. Certyfikowane szkolenia i warsztaty dla studentów/ek Wydziału Nauk o Środowisku

Zadanie 8.  Szkolenia i warsztaty dla studentów/ek Wydziału Lekarskiego

Zadanie 9.  Certyfikowane szkolenia i warsztaty dla studentów/ek Wydziału Nauk o Zdrowiu

Zadanie 10. Certyfikowane szkolenia, warsztaty, wizyty studyjne oraz zajęcia wspólne z pracodawcami                         dla studentów/ek Wydziału Bioinżynierii Zwierząt

Zadanie 11.  Letnia Szkoła Zarządzania Innowacją dla studentów/ek UWM w Olsztynie

Zadanie 12.  Akademia Biznesu dla studentów/ek UWM w Olsztynie

 

WSPARCIA KIEROWANE DO STUDENTÓW UWM W OLSZTYNIE
Nr/temat zadania Rodzaj wsparciaGrupa docelowaTermin planowanej rekrutacjiTermin planowanej realizacji zajęć
Zadanie 3 - Moduł 1. Włączenie wykładowców z zagranicy do prowadzenia wykładów otwartych na Wydziale Nauk o ŚrodowiskuWykłady otwarte studenci Wydziału Nauk o Środowisku2020/20212020/2021
2021/20222021/2022
2022/20232022/2023
Zadanie 4 - Moduł 1.Włączenie wykładowców z zagranicy w prowadzenie wykładów otwartych na Wydziale LekarskimWykłady otwarte studenci Wydziału Lekarskiego2019/20202019/2020
2020/20212020/2021
2021/20222021/2022
2022/20232022/2023
Zadanie 5 - Moduł 2. Certyfikowane szkolenia, warsztaty, wizyty studyjne dla studentów/ek WKŚiRCertyfikowane szkolenia, warsztaty, wizyty studyjneWsparcie skierowane jest do studentów/ek WKŚiR studiujących na ostatnich 4 semestrach studiów stacjonarnych I i II stopnia na kierunkach:
1) Architektura Krajobrazu;
2) Rolnictwo;
3) Leśnictwo;
4) Ochrona Środowiska.
2019/20202019/2020
2020/20212020/2021
2021/20222021/2022
2022/20232022/2023
Zadanie 6 - Moduł 2. Warsztaty, zajęcia z pracodawcami oraz wizyty studyjne dla studentów/ek WNEWarsztaty, zajęcia z pracodawcami oraz wizyty studyjneWsparcie skierowane jest do studentów WNE 4 semestrach studiów stacjonarnych na kierunkach:
1) Zarządzanie – studia pierwszego i drugiego stopnia,
2) Ekonomia – studia pierwszego i drugiego stopnia,
3) Zarządzanie i Inżynieria Produkcji – studia pierwszego stopnia.
2019/20202019/2020
2020/20212020/2021
2021/20222021/2022
2022/20232022/2023
Zadanie 7 - Moduł 2.Certyfikowane szkolenia i warsztaty dla studentów/ek WNoŚCertyfikowane szkolenia i warsztatyWsparcie skierowane jest do studentów WNOS studiujących na ostatnich 4 semestrach studiów stacjonarnych I i II stopnia na kierunkach:
1) Inżynieria Środowiska
2) Turystyka i Rekreacja
2019/20202019/2020
2020/20212020/2021
2021/20222021/2022
Zadanie 8 - Moduł 2. Szkolenia i warsztaty dla studentów/ek Wydziału LekarskiegoSzkolenia i warsztaty Wsparcie skierowane jest do studentów studiujących na ostatnich 4 semestrach studiów stacjonarnych jednolitych magisterskich na kierunku lekarskim.2019/20202019/2020
2020/20212020/2021
2021/20222021/2022
2022/20232022/2023
Zadanie 9 - Moduł 2. Certyfikowane szkolenia i warsztaty dla studentów/ek Wydziału Nauk o ZdrowiuCertyfikowane szkolenia i warsztatyWsparcie skierowane jest do studentów/ek WNoZ studiujących na ostatnich 4 semestrach studiów stacjonarnych I i II stopnia na kierunkach:
1) Pielęgniarstwo,
2) Położnictwo,
3) Ratownictwo Medyczne.
2019/20202019/2020
2020/20212020/2021
2021/20222021/2022
2022/20232022/2023
Zadanie 10 - Moduł 2. Certyfikowane szkolenia, warsztaty, wizyty studyjne oraz zajęcia wspólne z pracodawcami dla studentów/ek WBZCertyfikowane szkolenia, warsztaty, wizyty studyjne oraz zajęcia wspólne z pracodawcamiWsparcie skierowane jest do studentów/ek WBZ studiujących na ostatnich 4 semestrach studiów stacjonarnych I i II stopnia na kierunkach:
1) Zootechnika
2) Zwierzęta w rekreacji, edukacji i terapii
3) Bioinżynieria produkcji żywności
2019/20202019/2020
2020/20212020/2021
Zadanie 11 - Moduł 2. Letnia Szkoła Zarządzania Innowacją dla studentów/ek UWM w OlsztynieZajęcia z zakresu projektowania, zarządzania innowacją, budowania zespołu, identyfikacji problemów, trening kreatywności, prototypowanie, modelowanie i komercjalizacjaWsparcie skierowane jest do 120 osób studiów I stopnia (III rok) i II stopnia (I i II rok)wszystkich kierunków kształcenia 2019/20202019/2020
2020/20212020/2021
2021/20222021/2022
2022/20232022/2023
Zadanie 12 - Moduł 2. Akademia Biznesu dla studentów/ek UWM w OlsztynieProgram oparty jest na realizacji działań szkoleniowych (6 modułów: przedsiębiorstwo, desing thinking, Ja, przedsiębiorca, Zarządzanie projektami, Prawne aspekty funkcjonowania firmy, Transfer technologii i wdrażanie innowacji), doradczych i mentorskich i realizowany Kurs skierowany do 120 osób studiów I stopnia (III rok)
i II stopnia (I i II rok) wszystkich kierunków kształcenia
2019/20202019/2020
2020/20212020/2021
2021/20222021/2022
2022/20232022/2023