Fundusze Europejskie Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Rzeczpospolita PolskaUniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Flaga Unii Europejskiej

W ramach realizacji projektu "Uniwersytet Wielkich Możliwości – program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania", od października 2020 r. wznawia się szkolenia w trybie stacjonarnym i on-line.

Zajęcia odbywać będą się z uwzględnieniem obostrzeń związanych z przestrzeganiem reżimu sanitarnego, zgodnie ze wskazaniami określonymi w Zarządzeniu nr 82/2020 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 1 października 2020 roku ze zm. 

O projekcie...

Projekt pn: Uniwersytet Wielkich Możliwości – program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych, prowadzonego przez Narodowe Centrum Badań                  i Rozwoju, będzie realizowany przez UWM w latach 2019-2023.

Celem głównym projektu jest podniesienie jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie oraz podniesienie kompetencji studentów/ek i kompetencji dydaktycznych kadry dydaktycznej i naukowo-dydaktycznej do potrzeb społeczno-gospodarczych regionu i kraju poprzez realizację programu rozwojowego w latach 2019-2023.

W ramach przyznanych funduszy (17 mln zł) Uczelnia zrealizuje 20 zadań, w tym 16 zadań z zakresu doskonalenia kompetencji nauczycieli akademickich i studentów, wzmocnienia potencjału dydaktycznego Filii UWM w Ełku oraz 3 zadania z zakresów podniesienia jakości zarządzania uczelnią:

Zadanie 1 – Wsparcie realizacji studiów o profilu praktycznym na kierunku Leśnictwo

Zadanie 2 – Dostosowanie programów kształcenia na kierunku Zarządzanie i Zarządzanie i inżynieria                          produkcji

Zadanie 3 – Włączenie wykładowców z zagranicy do prowadzenia wykładów otwartych na Wydziale                             Nauk o Środowisku

Zadanie 4 – Włączenie wykładowców z zagranicy w prowadzenie wykładów otwartych na Wydziale                              Lekarskim

Zadanie 5 – Certyfikowane szkolenia, warsztaty, wizyty studyjne dla studentów/ek Wydziału                                          Kształtowania Środowiska i Rolnictwa

Zadanie 6 – Warsztaty, zajęcia z pracodawcami oraz wizyty studyjne dla studentów/ek Wydziału Nauk                         Ekonomicznych

Zadanie 7 – Certyfikowane szkolenia i warsztaty dla studentów/ek Wydziału Nauk o Środowisku

Zadanie 8 – Szkolenia i warsztaty dla studentów/ek Wydziału Lekarskiego

Zadanie 9 – Certyfikowane szkolenia i warsztaty dla studentów/ek Wydziału Nauk o Zdrowiu

Zadanie 10 – Certyfikowane szkolenia, warsztaty, wizyty studyjne oraz zajęcia wspólne z                                                  pracodawcami dla studentów/ek Wydziału Bioinżynierii Zwierząt

Zadanie 11 – Letnia Szkoła Zarządzania Innowacją dla studentów/ek UWM w Olsztynie

Zadanie 12 – Akademia Biznesu dla studentów/ek UWM w Olsztynie

Zadanie 13 – Podniesienie kompetencji dydaktycznych nauczycieli akademickich – Wydział                                               Kształtowania Środowiska i Rolnictwa

Zadanie 14 – Podniesienie kompetencji dydaktycznych nauczycieli akademickich – Wydział Nauk                                     o Środowisku

Zadanie 15 – Podniesienie kompetencji dydaktycznych nauczycieli akademickich – Wydziału                                            Lekarskiego

Zadanie 16 – Podniesienie kompetencji dydaktycznych nauczycieli akademickich – Wydziału Nauk                                  o Zdrowiu

Zadanie 17 – Wzmocnienie potencjału dydaktycznego Filii UWM w Ełku

Zadanie 18 – Podniesienie kompetencji zarządczych pracowników administracyjnych

Zadanie 19 – Rozbudowa/integracja zasobów informatycznych UWM w Olsztynie

Zadanie 20 – Działania restrukturyzacyjne prowadzące do trwałych zmian organizacyjnych w UWM                                w Olsztynie