W ramach realizacji projektu "Uniwersytet Wielkich Możliwości – program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania", od października 2020 r. wznawia się szkolenia w trybie stacjonarnym i on-line.

Zajęcia odbywać będą się z uwzględnieniem obostrzeń związanych z przestrzeganiem reżimu sanitarnego, zgodnie ze wskazaniami określonymi w Załączniku Nr 1 do Zarządzenia nr 45/2020 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 22 maja 2020 roku.


Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2020 r. zmieniające Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r.

 Zarządzenie Rektora nr 45/2020

Strefa Pracownika

 

Zadanie 13. Podniesienie kompetencji dydaktycznych nauczycieli akademickich Wydziału                                                Kształtowania Środowiska i Rolnictwa

Zadanie 14. Podniesienie kompetencji dydaktycznych nauczycieli akademickich Wydziału Nauk                                       o Środowisku

Zadanie 15. Podniesienie kompetencji dydaktycznych nauczycieli akademickich Wydziału                                                Lekarskiego

Zadanie 16. Podniesienie kompetencji dydaktycznych nauczycieli akademickich na Wydziału Nauk                                  o Zdrowiu

 

WSPARCIE KIEROWANE DO NAUCZYCIELI AKADEMICKICH/ DZIAŁANIA RESTUKTURYZACYJNE
Nr/temat zadania Rodzaj wsparciaGrupa docelowaTermin planowanej rekrutacjiTermin planowanej realizacji zajęć
Zadanie 13 - Moduł 6. Podniesienie kompetencji dydaktycznych nauczycieli akademickich WKŚiRSzkolenia/kursyRealizacja szkoleń podnoszących kompetencje nauczycieli akademickich Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa:2019/20202019/2020
2020/20212020/2021
2021/20222021/2022
Zadanie 14 - Moduł 6. Podniesienie kompetencji dydaktycznych nauczycieli akademickich WNoŚKurs językowyRealizacja szkoleń podnoszących kompetencje dydaktyczne nauczycieli akademickich Wydziału Nauk o Środowisku2019/20202019/2020
2020/20212020/2021
Zadanie 15 - Moduł 6. Podniesienie kompetencji dydaktycznych nauczycieli akademickich Wydziału LekarskiegoSzkolenia/kursy zawodowe/językoweRealizacja szkoleń podnoszących kompetencje dydaktyczne nauczycieli akademickich Wydziału Lekarskiego2019/20202019/2020
2020/20212020/2021
Zadanie 16 - Moduł 6. Podniesienie kompetencji dydaktycznych nauczycieli akademickich na WNoZ Realizacja szkoleń podnoszących kompetencje dydaktyczne nauczycieli akademickich Wydziału Nauk o Zdrowiu2019/20202019/2020
2020/20212020/2021
2021/20222021/2022
2022/20232022/2023
Zadanie 17 - Moduł 6. Wzocnienie potencjału dydaktycznego WST i S w EłkuW ramach działania 2 w Module 6 (tworzenie otwartych zasobów edukacyjnych) nastąpi kompleksowe wzmocnienie potencjału dydaktycznego Wydziału Studiów Technicznych i Społecznych UWM w Ełku w zakresie wykorzystania TI-K (platforma LMS ILIAS) oraz optymalizacja procesu kształcenia poprzez wsparcie formami i metodami sfery kształcenia na odległość. 2019/2020
Zadanie 18 - Moduł 6. Podniesienie kompetencji zarządczych pracowników administracyjnychSzkolenia dla 4 pracowników Centrum Zarządzania Jakością Kształcenia przeprowadzone w celu ujednolicenia i usystematyzowanie wiedzy zespołu, który będzie wprowadzał zmiany systemowe
w obszarze zapewnianie wysokiej jakości kształcenia
2019 - 2021
Zadanie 19 - Moduł 6. Rozbudowa/integracja zasobów informatycznych UWM w OlsztynieBudowa narzędzi IT (i ich integracja z istniejącymi systemami) wpierających zarówno proces dydaktyczny i ochronę danych osob2020-2023
Zadanie 20 - Działania restrukturyzacyjne prowadzące do trwałych zmian organizacyjnych w UWM w OlsztynieEfektem zmian będzie wprowadzenie centralnego, jednolitego systemu zarządzania jakością kształcenia realizowanego w nowoutworzonym Centrum Zarządzania Jakością Kształcenia, opartego na: podejściu procesowym, orientacji na klienta, racjonalnym zaangażowaniu zasobów, ciągłym doskonaleniu, podejmowaniu decyzji na podstawie analiz, powiązaniu z interesariuszami. 2020-2023