Fundusze Europejskie Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Rzeczpospolita PolskaUniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Flaga Unii Europejskiej

W ramach realizacji projektu "Uniwersytet Wielkich Możliwości – program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania", od października 2020 r. wznawia się szkolenia w trybie stacjonarnym i on-line.

Zajęcia odbywać będą się z uwzględnieniem obostrzeń związanych z przestrzeganiem reżimu sanitarnego, zgodnie ze wskazaniami określonymi w Zarządzeniu nr 82/2020 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 1 października 2020 roku ze zm. 

Strefa Pracownika

 na stole leży otwarta książka. Na książce leżą rozłożone okulary, kartki z notatkami i pióro.

 

W ramach projektu Uczelnia zrealizuje zadania z zakresu doskonalenia kompetencji nauczycieli akademickich:

Zadanie 13 – Podniesienie kompetencji dydaktycznych nauczycieli akademickich – Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa

Zadanie 14 – Podniesienie kompetencji dydaktycznych nauczycieli akademickich – Wydział Nauk o Środowisku

Zadanie 15 – Podniesienie kompetencji dydaktycznych nauczycieli akademickich – Wydziału Lekarskiego

Zadanie 16 – Podniesienie kompetencji dydaktycznych nauczycieli akademickich – Wydziału Nauk o Zdrowiu

Zadanie 18 – Podniesienie kompetencji zarządczych pracowników administracyjnych