W ramach realizacji projektu "Uniwersytet Wielkich Możliwości – program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania", od października 2020 r. wznawia się szkolenia w trybie stacjonarnym i on-line.

Zajęcia odbywać będą się z uwzględnieniem obostrzeń związanych z przestrzeganiem reżimu sanitarnego, zgodnie ze wskazaniami określonymi w Zarządzeniu nr 82/2020 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 1 października 2020 roku ze zm. 

Informacje

Dla kogo?

Dla studentów i studentek 4 ostatnich semestrów studiów stacjonarnych I i II stopnia wszystkich kierunków kształcenia Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie

Co oferujemy?

Bezpłatny, weekendowy program szkoleniowy, w trakcie którego uczestnicy w oparciu o metodę Design Thinking będą pracować nad rozwiązaniem realnych problemów zgłoszonych przez przedsiębiorców i inne podmioty zewnętrzne.

Kiedy?

Spotkania będą odbywać się w soboty i niedziele. W zależności od sytuacji epidemiologicznej zajęcia odbywać się będą stacjonarnie, w trybie hybrydowym lub on-line.

Po Co?

Celem programu jest podniesienie kompetencji z zakresu projektowania, zarządzania innowącją, budowania zespołu, identyfikacji problemów, prototypowania, modelowania i komercjalizacji wśród studentów i studentek UWM w Olsztynie.

Warsztaty poprowadzą eksperci - praktycy w kreatywnym projektowaniu strategii produktów i usług. Zajęcia odbywać się z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi prototypowania tj. oprogramowanie do projektowania graficznego, drukarka 3D, ploter itp.