W ramach realizacji projektu "Uniwersytet Wielkich Możliwości – program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania", od października 2020 r. wznawia się szkolenia w trybie stacjonarnym i on-line.

Zajęcia odbywać będą się z uwzględnieniem obostrzeń związanych z przestrzeganiem reżimu sanitarnego, zgodnie ze wskazaniami określonymi w Zarządzeniu nr 82/2020 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 1 października 2020 roku ze zm. 

Harmonogram rekrutacji 28 lutego - 6 marca 2020 r.

Harmonogram rekrutacji:

1) Rekrutacja rozpoczyna się 28.02.2020 r (wtorek) i będzie trwać do 6.03.2020 r. (piątek). Rekrutacja będzie prowadzona zgodnie z regulaminem rekrutacji i uczestnictwa, który można pobrać tutaj.  
2) W okresie rekrutacji należy dostarczyć wypełniony formularz zgłoszeniowy, zgodę na przetwarzanie danych osobowych . Można je pobrać w zakładce "dokumenty rekrutacyjne". Przy wypełnianiu formularza należy podać numer albumu oraz adres e-mail w systemie USOS. Dodatkowo należy dołączyć kopię dokumentu potwierdzającego posiadanie aktualnej polisy ubezpieczeniowej
3) Wymienione dokumenty należy dostarczyć do pokoju 233 A w godzinach 8.00 - 14.00 (sekretariat Katedry Biochemii i Biotechnologii Zwierząt, inż. Ewa Lobert).
4) Każdy złożony wniosek zostanie poddany ewidencji. Każdemu ze składających zostanie przekazane potwierdzenie złożenia wniosku.
5) Po złożeniu dokumentów przeprowadzony zostanie II etap postepowania kwalifikacyjnego (rozmowa z doradcą zawodowym). O terminach oraz miejscu