W ramach realizacji projektu "Uniwersytet Wielkich Możliwości – program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania", od października 2020 r. wznawia się szkolenia w trybie stacjonarnym i on-line.

Zajęcia odbywać będą się z uwzględnieniem obostrzeń związanych z przestrzeganiem reżimu sanitarnego, zgodnie ze wskazaniami określonymi w Zarządzeniu nr 82/2020 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 1 października 2020 roku ze zm. 

Warsztaty - Zarządzanie czasem

HARMONOGRAM - Warsztaty - Zarządzanie czasem

Forma wsparcia

Data realizacji formy wsparcia

Godziny realizacji formy wsparcia

Temat realizowanej formy wsparcia

Imię i nazwisko prowadzącego

Miejsce, gdzie odbędzie się szkolenie

Warsztaty

11.04.2022 r.

13:30 – 20:00

Zarządzanie czasem

dr Sylwia Stachowska

sala 100D
Centrum Symulacji Medycznej
al. Warszawska 30
Szpital USK

Warsztaty22.04.2022 r.13:30 – 20:00Zarządzanie czasemdr Sylwia Stachowskasala 100B
Centrum Symulacji Medycznej
al. Warszawska 30
Szpital USK

 


 

UWAGA STUDENCI 6 ROKU STUDIÓW!!!

Rozpoczyna się rekrutacja kandydatów do realizacji Zadanie 8 – "Moduł 2. Szkolenia i warsztaty dla studentów/ek Wydziału Lekarskiego"  w ramach projektu Uniwersytet Wielkich Możliwości – program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania” (nr POWR .03.05.00-00-Z201/18).

 
Nabór dotyczy udziału w:
- szkoleniu przygotowującym do Lekarskiego Egzaminu Końcowego (LEK), które realizowane będzie wyłącznie w wersji on-line (100% e-learning);
- warsztaty z Zarządzanie stresem;
- warsztaty z Zarządzanie czasem;
 

W szkoleniu mogą wziąć udział studenci i studentki ostatniego roku studiów Kierunku Lekarskiego Wydziału Lekarskiego UWM w Olsztynie.

 

Wypełnione dokumenty należy składać bezpośrednio w Dziekacie Wydziału Lekarskiego, al. Warszawska 30 Olsztyn, pok. 6 w terminie do dnia 26-11-2021, w godzinach 8.00-15.00.

 

Regulamin Rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

zał. nr 1 do Regulaminu - formularz zgłoszeniowy

zał. nr 2 do Regulaminu - zgodna na przetwarzanie danych osobowych

zał. nr 3 do Regulaminu - deklaracja uczestnictwa

zał. nr 4 do Regulaminu - kwestionariusz osobowy

zał. nr 5 do Regulaminu - oświadczenie uczestnika

zał. nr 6 do Regulaminu - umowa uczesnictwa

Serdecznie zapraszam do udziału.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt mailowy z:

Justyna Bieńkowska mail: justyna.bienkowska@uwm.edu.pl
Aneta Kempa mail: aneta.kempa@uwm.edu.pl
 
 

 

 

 


 

HARMONOGRAM - Warsztaty - Zarządzanie czasem

Forma wsparcia

Data realizacji formy wsparcia

Godziny realizacji formy wsparcia

Temat realizowanej formy wsparcia

Imię i nazwisko prowadzącego

Miejsce, gdzie odbędzie się szkolenie

Warsztaty

24.05.2021 r.

14:00 – 20:30

Zarządzanie czasem

dr Sylwia Stachowska

sala 100D
Centrum Symulacji Medycznej
al. Warszawska 30
Szpital USK

Warsztaty26.05.2021 r.14:00 – 20:30Zarządzanie czasemdr Sylwia Stachowskasala 100D
Centrum Symulacji Medycznej
al. Warszawska 30
Szpital USK


 

UWAGA STUDENCI 6 ROKU STUDIÓW!!!

Rozpoczyna się rekrutacja kandydatów do realizacji Zadanie 8 – "Moduł 2. Szkolenia i warsztaty dla studentów/ek Wydziału Lekarskiego"  w ramach projektu Uniwersytet Wielkich Możliwości – program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania” (nr POWR .03.05.00-00-Z201/18).

Nabór dotyczy udziału w:
- szkoleniu przygotowującym do Lekarskiego Egzaminu Końcowego (LEK), które realizowane będzie wyłącznie w wersji on-line (100% e-learning);
- warsztaty z Zarządzanie stresem;
- warsztaty z Zarządzanie czasem;

W szkoleniu mogą wziąć udział studenci i studentki ostatniego roku studiów Kierunku Lekarskiego Wydziału Lekarskiego UWM w Olsztynie.

Wypełnione dokumenty należy składać bezpośrednio w Dziekacie Wydziału Lekarskiego, al. Warszawska 30 Olsztyn, pok. 6 w terminie do dnia 17-11-2020, w godzinach 8.00-15.00.

Regulamin Rekrutacji i uczestnictwa w projekcie
zał. nr 1 do Regulaminu - formularz zgłoszeniowy
zał. nr 2 do Regulaminu - zgodna na przetwarzanie danych osobowych
zał. nr 3 do Regulaminu - deklaracja uczestnictwa
zał. nr 4 do Regulaminu - kwestionariusz osobowy
zał. nr 5 do Regulaminu - oświadczenie uczestnika
zał. nr 6 do Regulaminu - umowa uczesnictwa

 

Serdecznie zapraszam do udziału.

 


 

HARMONOGRAM - Warsztaty - zarządzanie czasem 20.06.2020 r.

Forma wsparcia

Data realizacji formy wsparcia

Godziny realizacji formy wsparcia

Temat realizowanej formy wsparcia

Imię i nazwisko prowadzącego

Platforma, na której odbędzie się szkolenie

Warsztat

20.06.2020 r.

9:00 – 15:30

Zarządzanie czasem

dr Sylwia Stachowska

Microsoft Teams

 Warsztat Zarządzanie stresem odbędzie się za pośrednictwem platformy MS Teams. Osobom, które zostały zakwalifikowane do udziału w warsztacie, na adresy e-mail zostaną wysłane kody dostępu, które umożliwią dołączenie do Zespołu i udział w zajęciach.


 

 

Warsztaty - zarządzanie czasem

 

Rozpoczyna się rekrutacja kandydatów do realizacji Zadanie 8 – "Moduł 2. Szkolenia i warsztaty dla studentów/ek Wydziału Lekarskiego"  w ramach projektu Uniwersytet Wielkich Możliwości – program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania” (nr POWR .03.05.00-00-Z201/18).

 
Nabór dotyczy udziału w:
- szkoleniu przygotowującym do Lekarskiego Egzaminu Końcowego (LEK), które realizowane będzie wyłącznie w wersji on-line (100% e-learning);
- warsztaty z Zarządzanie stresem;
- warsztaty z Zarządzanie czasem;
 

W szkoleniu mogą wziąć udział studenci i studentki ostatniego roku studiów Kierunku Lekarskiego Wydziału Lekarskiego UWM w Olsztynie.

Regulamin Rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

zał. nr 1 do Regulaminu - formularz zgłoszeniowy

zał. nr 2 do Regulaminu - zgodna na przetwarzanie danych osobowych

zał. nr 3 do Regulaminu - deklaracja uczestnictwa

zał. nr 4 do Regulaminu - kwestionariusz osobowy

zał. nr 5 do Regulaminu - oświadczenie uczestnika

zał. nr 6 do Regulaminu - umowa uczesnictwa