Fundusze Europejskie Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Rzeczpospolita PolskaUniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Flaga Unii Europejskiej

W ramach realizacji projektu "Uniwersytet Wielkich Możliwości – program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania", od października 2020 r. wznawia się szkolenia w trybie stacjonarnym i on-line.

Zajęcia odbywać będą się z uwzględnieniem obostrzeń związanych z przestrzeganiem reżimu sanitarnego, zgodnie ze wskazaniami określonymi w Zarządzeniu nr 82/2020 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 1 października 2020 roku ze zm. 

Kontakt

Osoby zainteresowane uzyskaniem dodatkowych informacji w sprawie szkoleń z Projektu pt.: "Uniwersytet Wielkich Możliwości - program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania" Zadanie 16. "Moduł 6. Podniesienie kompetencji dydaktycznych nauczycieli akademickich na WNoZ" zapraszamy do kontaktu.

 

Koordynator Projektu:

dr n. med. Ewa Kupcewicz

 

Asystent Koordynatora Projektu:

mgr inż. Anna Częstochowska - anna.czestochowska@uwm.edu.pl, tel. 89 524 61 16