W ramach realizacji projektu "Uniwersytet Wielkich Możliwości – program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania", od października 2020 r. wznawia się szkolenia w trybie stacjonarnym i on-line.

Zajęcia odbywać będą się z uwzględnieniem obostrzeń związanych z przestrzeganiem reżimu sanitarnego, zgodnie ze wskazaniami określonymi w Zarządzeniu nr 82/2020 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 1 października 2020 roku ze zm. 

Dokumenty

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA w Zadaniu 9. "Moduł 2. Certyfikowane szkolenia i warsztaty dla studentów/ek Szkoły Zdrowia Publicznego".

 

DOKUMENTY WYMAGANE NA ETAPIE REKRUTACJI:

Załącznik nr 1 - Formularz zgłoszeniowy

Załącznik nr 2 - Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

 

DOKUMENTY WYMAGANE PO ZAKWALIFIKOWANIU NA KURS:

Załącznik nr 3 - Deklaracja uczestnictwa w Projekcie

Załącznik nr 4 - Kwestionariusz osobowy

Załącznik nr 5 - Oświadczenie Uczestnika Projektu

Załącznik 6 - Umowa uczestnictwa w Projekcie

 

Studenci z kierunku Ratownictwo Medyczne wraz ze złożeniem formularza zgłoszeniowego dołączają kserokopię polisy ubezpieczeniowej, która obejmuje ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków.

 Data aktualizacji: 20.01.2022r.