W ramach realizacji projektu "Uniwersytet Wielkich Możliwości – program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania", od października 2020 r. wznawia się szkolenia w trybie stacjonarnym i on-line.

Zajęcia odbywać będą się z uwzględnieniem obostrzeń związanych z przestrzeganiem reżimu sanitarnego, zgodnie ze wskazaniami określonymi w Zarządzeniu nr 82/2020 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 1 października 2020 roku ze zm. 

Kontakt

Osoby zainteresowane uzyskaniem dodatkowych informacji w sprawie szkoleń z Projektu pt.: "Uniwersytet Wielkich Możliwości - program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania" Zadanie 9. "Moduł 2. Certyfikowane szkolenia i warsztaty dla studentów/ek Szkoły Zdrowia Publicznego" zapraszamy do kontaktu.

 

Koordynator Projektu:

dr n. med. Ewa Kupcewicz

 

Asystent Koordynatora Projektu:

mgr inż. Anna Częstochowska - anna.czestochowska@uwm.edu.pl, tel. 89 524 61 16