W ramach realizacji projektu "Uniwersytet Wielkich Możliwości – program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania", od października 2020 r. wznawia się szkolenia w trybie stacjonarnym i on-line.

Zajęcia odbywać będą się z uwzględnieniem obostrzeń związanych z przestrzeganiem reżimu sanitarnego, zgodnie ze wskazaniami określonymi w Zarządzeniu nr 82/2020 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 1 października 2020 roku ze zm. 

Rekrutacja

Rok akademicki 2021/2022

REKRUTACJA NA SZKOLENIA I WARSZTATY DLA STUDENTÓW/EK 2 ORAZ 3 ROKU KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO I STOPNIA, 1 ORAZ 2 ROKU KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO II STOPNIA, 2 ORAZ 3 ROKU KIERUNKU POŁOŻNICTWO, 2 ORAZ 3 ROKU KIERUNKU RATOWNICTWO MEDYCZNE

Wypełnione dokumenty zgłoszeniowe (zał.1., zał.2.) należy złożyć w zaklejonej kopercie do pojemnika znajdującego się przed Dziekanatem SZP, opatrzonego napisem: „DOKUMENTY REKRUTACYJNE DO PROJEKTU „UNIWERSYTET WIELKICH MOŻLIWOŚCI” Zadanie 9. „Moduł 2. Certyfikowane szkolenia i warsztaty dla studentów/ek Szkoły Zdrowia Publicznego”

w dniach 27.10-05.11.2021r.

 

SPOTKANIE INFORMACYJNE ODNOŚNIE REKRUTACJI ORAZ REALIZACJI SZKOLEŃ ODBĘDZIE SIĘ ON-LINE NA PLATFORMIE MS TEAMS W TERMINIE:

26.10.2021

godz.19.00 - 2 rok pielęgniarstwa I stopnia, 3 rok pielęgniarstwa I stopnia

godz.20.00 - 1 rok pielęgniarstwa II stopnia, 2 rok położnictwa, 3 rok położnictwa

27.10.2021

godz.20.00 - 2 rok ratownictwa medycznego, 3 rok ratownictwa medycznego


 

Rok akademicki 2020/2021

 

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA NA SZKOLENIA I WARSZTATY SKIEROWANE DO STUDENTÓW/EK 2 ROKU PIELĘGNIARSTWA, POŁOŻNICTWA ORAZ RATOWNICTWA MEDYCZNEGO

Dokumenty zgłoszeniowe (zał.1, zał.2) należy wydrukować, wypełnić, zeskanować i przesłać w wersji elektronicznej z poczty uczelnianej (warunek konieczny) na adres mailowy: anna.czestochowska@uwm.edu.pl

w dniach 01-11.06.2021r.

Jeśli kandydat nie ma możliwości drukowania/skanowania – należy wypełnione załączniki odesłać w wersji Word, uzupełniając podpisy komputerowo z klawiatury, koniecznie dopisując w treści wiadomości, iż nie ma możliwości wykonania skanu. Następnie należy niezwłocznie dostarczyć dokumenty z własnoręcznymi podpisami za pośrednictwem poczty na adres: ul. Żołnierska 14C, pok.14, 10-561 Olsztyn  lub osobiście złożyć w zaklejonej kopercie do pojemnika znajdującego się przed Dziekanatem SZP, opatrzonego napisem: „DOKUMENTY REKRUTACYJNE (ZAŁ.1-2) DO PROJEKTU „UNIWERSYTET WIELKICH MOŻLIWOŚCI” Zadanie 9. „Moduł 2. Certyfikowane szkolenia i warsztaty dla studentów/ek Wydziału Nauk o Zdrowiu”.

 


 

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA NA CERTYFIKOWANY KURS RATOWNIK WOPR DEDYKOWANY DLA STUDENTÓW/EK RATOWNICTWA MEDYCZNEGO

Dokumenty zgłoszeniowe (zał.1, zał.2) należy wydrukować, wypełnić, zeskanować i przesłać w wersji elektronicznej z poczty uniwersyteckiej (warunek konieczny) na adres mailowy: anna.czestochowska@uwm.edu.pl

w dniach 31.05-02.06.2021r.

Jeśli kandydat nie ma możliwości drukowania/skanowania – należy wypełnione załączniki odesłać w wersji Word, uzupełniając podpisy komputerowo z klawiatury, koniecznie dopisując w treści wiadomości, iż nie ma możliwości wykonania skanu. Następnie należy niezwłocznie dostarczyć dokumenty z własnoręcznymi podpisami do Sekretariatu Katedry Biologii Medycznej, ul. Żołnierska 14C, pok.14, 10-561 Olsztyn.

 


 

WYDŁUŻONY TERMIN REKRUTACJI NA SZKOLENIA I WARSZTATY!

Dokumenty zgłoszeniowe (zał.1, zał.2) należy wypełnić i przesłać w wersji elektronicznej z poczty uniwersyteckiej (warunek konieczny na adres mailowy: anna.czestochowska@uwm.edu.pl

w dniach 28.11-13.12.2020r.

W wersji elektronicznej podpisy kandydata nie będą wymagane (jeśli kandydat posiada dostęp do drukarki/skanu należy zeskanować wypełnione dokumenty wraz z podpisami).

W następnej kolejności dokumenty należy wydrukować, podpisać oraz dostarczyć za pośrednictwem poczty na adres: Katedra Biologii Medycznej, ul. Żołnierska 14C, 10-561 Olsztyn, pok.14

SPOTKANIE INFORMACYJNE ODNOŚNIE REKRUTACJI ORAZ REALIZACJI SZKOLEŃ ODBĘDZIE SIĘ ON-LINE NA PLATFORMIE MS TEAMS W TERMINIE:

  • Pielęgniarstwo I stopnia 2 rok - 30.11.2020 (poniedziałek) godz.20.00
  • Położnictwo 2, 3 rok - 01.12.2020 (wtorek) godz. 19.00
  • Pielęgniarstwo II stopnia 1 rok - 02.12.2020 (środa) godz.8.30
  • Ratownictwo medyczne 2, 3 rok - 03.12.2020 (czwartek) godz.17.15-17.45
  • Pielęgniarstwo I stopnia 3 rok - 08.12.2020 (wtorek) godz.13.00

 

 


 

REKRUTACJA NA SZKOLENIA I WARSZTATY

Dokumenty zgłoszeniowe (zał.1, zał.2) należy wypełnić i przesłać w wersji elektronicznej z poczty uniwersyteckiej (warunek konieczny) na adres mailowy: anna.czestochowska@uwm.edu.pl

w dniach 16-27.11.2020r.

W wersji elektronicznej podpisy kandydata nie będą wymagane (jeśli kandydat posiada dostęp do drukarki/skanu należy zeskanować wypełnione dokumenty wraz z podpisami).

W następnej kolejności dokumenty należy wydrukować, podpisać oraz dostarczyć za pośrednictwem poczty na adres: Katedra Biologii Medycznej, ul. Żołnierska 14C, 10-561, pok.14

 

 


 

Rok akademicki 2019/2020

Spotkanie informacyjne i jednocześnie rekrutacyjne odbędzie się w Szkole Zdrowia Publicznego, ul. Żołnierska 14C, Olsztyn:

  • dla kierunku Pielęgniarstwo I stopnia, 3 rok w terminie: 11 marzec, godz. 18.30, sala 313,
  • dla kierunku Pielęgniarstwo II stopnia, 2 rok w terminie: 9 marzec, godz. 14.00, sala 9F,
  • dla kierunku Położnictwo 3 rok w terminie: 4 marzec, godz. 14.00, sala 101F,
  • dla kierunku Położnictwo 2 rok w terminie: 5 marzec, godz. 11.30, sala 321,
  • dla kierunku Ratownictwo Medyczne 2, 3 rok w terminie: 10 marzec, godz. 14.30, sala 9F.