W ramach realizacji projektu "Uniwersytet Wielkich Możliwości – program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania", od października 2020 r. wznawia się szkolenia w trybie stacjonarnym i on-line.

Zajęcia odbywać będą się z uwzględnieniem obostrzeń związanych z przestrzeganiem reżimu sanitarnego, zgodnie ze wskazaniami określonymi w Zarządzeniu nr 82/2020 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 1 października 2020 roku ze zm. 

Wyniki rekrutacji

Rok akademicki 2021/2022

Wyniki rekrutacji uczestników w Projekcie POWR.03.05.00-00-Z201/18

Zadanie 9. "Moduł 2. Certyfikowane szkolenia i warsztaty dla studentów/ek Szkoły Zdrowia Publicznego"

 

KIERUNEK: PIELĘGNIARSTWO

Zasady współpracy w zespole terapeutycznym

Kinestetyka w opiece nad pacjentem

 

KIERUNEK: PIELĘGNIARSTWO FILIA W EŁKU

Zasady współpracy w zespole terapeutycznym

 

KIERUNEK: POŁOŻNICTWO

Karmienie piersią w praktyce szpitala

Wspieranie kobiet w sytuacjach kryzysowych w okresie okołoporodowym i wczesnego połogu - warsztaty psychologiczne

 

KIERUNEK: RATOWNICTWO MEDYCZNE

Techniki linowe, wspinaczka i ratownictwo jaskiniowe

Certyfikowany kurs dla kierujących pojazdami uprzywilejowanymi

Certyfikowany kurs Ratownik WOPR

 


 

Rok akademicki 2020/2021

Wyniki rekrutacji uczestników w Projekcie POWR.03.05.00-00-Z201/18

Zadanie 9. „Moduł 2. Certyfikowane szkolenia i warsztaty dla studentów/ek Wydziału Nauk o Zdrowiu

 

KIERUNEK: PIELĘGNIARSTWO

Zasady współpracy w zespole terapeutycznym

Kinestetyka w opiece nad pacjentem

 

KIERUNEK: POŁOŻNICTWO

Nowoczesne techniki diagnostyczne dla położnych ultrasonografia

Karmienie piersią w praktyce szpitala

Wspieranie kobiet w sytuacjach kryzysowych w okresie okołoporodowym i wczesnego połogu - warsztaty psychologiczne

 

KIERUNEK: RATOWNICTWO MEDYCZNE

Techniki linowe, wspinaczka i ratownictwo jaskiniowe

Certyfikowany kurs dla kierujących pojazdami uprzywilejowanymi 

Certyfikowany kurs Ratownik WOPR