Fundusze Europejskie Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Rzeczpospolita PolskaUniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Flaga Unii Europejskiej

W ramach realizacji projektu "Uniwersytet Wielkich Możliwości – program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania", od października 2020 r. wznawia się szkolenia w trybie stacjonarnym i on-line.

Zajęcia odbywać będą się z uwzględnieniem obostrzeń związanych z przestrzeganiem reżimu sanitarnego, zgodnie ze wskazaniami określonymi w Zarządzeniu nr 82/2020 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 1 października 2020 roku ze zm. 

Dodatkowy nabór - szkolenie ARCGis Pracownicy WRiL

Szanowni Państwo,

PRACOWNICY WYDZIAŁU ROLNICTWA I LEŚNICTWA

do 12 stycznia 2023 r. można składać aplikację do udziału w szkoleniu w zakresie praktycznego wykorzystania ArcGis. Dokumenty niezbędne w rekrutacji uzupełniającej znajdują się w zał. (1, 2, 3, 4, 5, 6). Wypełnione formularze można skałdać w sekretariacie biura pokój 108F Katedra Entomologii, Fitopatologii i Diagnostyki Molekularnej WRiL Prawocheńskiego 17. Osoby do kontaktu Bożena Kordan, Marta Damszel.