W ramach realizacji projektu "Uniwersytet Wielkich Możliwości – program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania", od października 2020 r. wznawia się szkolenia w trybie stacjonarnym i on-line.

Zajęcia odbywać będą się z uwzględnieniem obostrzeń związanych z przestrzeganiem reżimu sanitarnego, zgodnie ze wskazaniami określonymi w Załączniku Nr 1 do Zarządzenia nr 45/2020 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 22 maja 2020 roku.


Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2020 r. zmieniające Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r.

 Zarządzenie Rektora nr 45/2020

Aktualności

Wyniki rekrutacji na kurs języka angielskiego

Wyniki rekrutacji na kurs języka angielskiego dla nauczycieli akademickich Instytutu Inżynierii i Ochrony Środowiska w ramach Programu Rozwojowego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Zadania 14 – "Moduł 6. Podniesienie kompetencji dydaktycznych nauczycieli akademickich WNoŚ” (obecnie Wydziału Geoinżynierii)".

 

Lista podstawowa

 

L.p          ID pracownika

1             90810

Podniesienie kompetencji dydaktycznych nauczycieli akademickich Wydziału Lekarskiego

Szanowni Państwo!

Rozpoczynamy rekrutację kandydatów do realizacji Zadania 15. "Moduł 6. Podniesienie kompetencji dydaktycznych nauczycieli akademickich na Wydziału Lekarskiego" w ramach Projektu nr POWR.03.05.00-00-Z201/18 pn. "Uniwersytet Wielkich Możliwości - program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania".

Rozpoczynamy II turę rekrutacji kandydatów na kurs języka angielskiego skierowanego do nauczycieli akademickich Szkoły Zdrowia Publicznego

Szanowni Państwo!

Rozpoczynamy rekrutację kandydatów do realizacji Zadania 16. "Moduł 6. Podniesienie kompetencji dydaktycznych nauczycieli akademickich na WNoZ" w ramach Projektu nr POWR.03.05.00-00-Z201/18 pn. "Uniwersytet Wielkich Możliwości - program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania".

OFERTA SKIEROWANA JEST DO NAUCZYCIELI AKADEMICKICH ZATRUDNIONYCH W UNIWERSYTECIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM CO NAJMNIEJ 6 MIESIĘCY.

Kurs języka angielskiego

Kurs języka angielskiego dla nauczycieli akademickich Instytutu Inżynierii i Ochrony Środowiska

Wkrótce (21 września 2020 r.) rozpocznie się rekrutacja kandydatów do realizacji Zadania 14 – "Moduł 6. Podniesienie kompetencji dydaktycznych nauczycieli akademickich WNoŚ” (obecnie Wydziału Geoinżynierii)" w ramach projektu „Uniwersytet Wielkich Możliwości – program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania” (nr POWR .03.05.00-00-Z201/18).

Subskrybuj RSS - Aktualności