W ramach realizacji projektu "Uniwersytet Wielkich Możliwości – program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania", od października 2020 r. wznawia się szkolenia w trybie stacjonarnym i on-line.

Zajęcia odbywać będą się z uwzględnieniem obostrzeń związanych z przestrzeganiem reżimu sanitarnego, zgodnie ze wskazaniami określonymi w Zarządzeniu nr 82/2020 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 1 października 2020 roku ze zm. 

Aktualności

Rekrutacja uzupełniająca na "Kurs BIM w kooperacji wielobranżowej" dla studentów WG

UWAGA STUDENCI z kierunków:
BUDOWNICTWO, GEODEZJA I KARTOGRAFIA , GOSPODARKA PRZESTRZENNA I INŻYNIERIA ŚRODOWISKA

Trwa drugi nabór kandydatów do realizacji Zadania 7 – "Moduł 2. Certyfikowane szkolenia i warsztaty dla studentów/ek WG"  w ramach projektu „Uniwersytet Wielkich Możliwości – program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania” (nr POWR .03.05.00-00-Z201/18).

Rekrutacja na szkolenia dla studentów WG – kierunek Budownictwo oraz inne pokrewne kierunki

UWAGA STUDENCI !

Trwa rekrutacja kandydatów do realizacji Zadania 7 – "Moduł 2. Certyfikowane szkolenia i warsztaty dla studentów/ek WG"  w ramach projektu „Uniwersytet Wielkich Możliwości – program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania” (nr POWR .03.05.00-00-Z201/18).

Rekrutacja na certyfikowane kursy dla studentów inżynierii środowiska (2022)

UWAGA STUDENCI KIERUNKU INŻYNIERIA ŚRODOWISKA !

Rozpoczyna się rekrutacja kandydatów do realizacji Zadania 7 – "Moduł 2. Certyfikowane szkolenia i warsztaty dla studentów/ek WNoŚ (obecnie Wydziału Geoinżynierii)"  w ramach projektu „Uniwersytet Wielkich Możliwości – program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania” (nr POWR .03.05.00-00-Z201/18).

Wykłady otwarte – „Phytoremediation and Bioenergetics” – 5 i 9 listopada 2021

Uprzejmie informujemy, że 5 oraz 9 listopada 2021 odbędzie się cykl wykładów otwartych (online) – „Phytoremediation and Bioenergetics”/” Fitoremediacja i Bioenergetyka”. Wykłady w języku angielskim poprowadzi Pani Profesor Jana Sedláková-Kadukova z University of Ss. Cyril and Methodius w Trnawie.

Subskrybuj RSS - Aktualności