Fundusze Europejskie Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Rzeczpospolita PolskaUniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Flaga Unii Europejskiej

W ramach realizacji projektu "Uniwersytet Wielkich Możliwości – program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania", od października 2020 r. wznawia się szkolenia w trybie stacjonarnym i on-line.

Zajęcia odbywać będą się z uwzględnieniem obostrzeń związanych z przestrzeganiem reżimu sanitarnego, zgodnie ze wskazaniami określonymi w Zarządzeniu nr 82/2020 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 1 października 2020 roku ze zm. 

Wydział Bioinżynierii Zwierząt

Aktualności:

 • Szanowni Państwo,

  w zał. 1 znajduje się lista osób zakwalifikowanych do udziału w Warsztatach z zakresu umiejętności klinicznych dla studentów Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, który odbędzie się w dniach 13.11-24.11.2023 r. W zał. 2 znajduje się harmonogram warsztatów.

 • UWAGA!!!!

  W projekcie mogą brać udział tylko studenci/tki WBZ studiów stacjonarnych, kierunków Zootechnika i ZREiT którzy ukończą studia do 30.09.2023 roku

   

  Harmonogram rekrutacji

  1. Rekrutacja rozpoczyna się 21.12.2022 r (środa ) i będzie trwać do 22.12.2022 r. (czwartek ).

  2. Ilość miejsc ograniczona: Kurs instruktora rekreacji ruchowej ze specjalnościa jazada konna  - 3 miejsca; Kurs zoofizjoterapii - 1 miejsce

  3. Rekrutacja będzie prowadzona zgodnie z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie.  Z treścią Regulamnu można zapoznać się tutaj.

  4. W okresie rekrutacji należy dostarczyć uzupełnione:

  a)  Formularz zgłoszeniowy

  b) Zgodę na przetwarzanie danych osobowych

  UWAGA: W treści formularza należy podać numer albumu oraz adres e-mail nadany w systemie USOS.

  c) Dodatkowo do ww. dokumentów należy dołączyć kopię zaświadzczenia potwierdzającego posiadanie aktualnej polisy ubezpieczeniowej NNW.

  5.  Komplet dokumentów należy dostarczyć w godzinach 8.00-14.00 

  •  do pokoju nr 162 (sekretariat Katedry Towaroznawstwa i Przetwórstwa Surowców Zwierzęcych, do Pani  lub dr inż. Ewy Burczyk)

  lub

  • do pok. nr 118A - do Wydziałowego Koordynatora Projektu  - Pani dr inż. Iwony Chwastowskiej-Siwieckiej

  6. Każdy złożony wniosek podlega ewidencji.

  7. Po złożeniu dokumentów przeprowadzony zostanie II etap postepowania kwalifikacyjnego - tj. rozmowa z doradcą zawodowym. Terminy rozmów zostaną określone indywidualnie.

  Osoby, które złożyły w terminie dokumenty rekrutacyjne i spełniają kryteria kwalifikowalności do udziału w Projekcie zobowiązane są do podpisania i złożenia, w określonym przez Koordynatora terminie i miejscu, kompletu następujących dokumentów:

  1. Deklaracja uczestnictwa w projekcie (Załącznik nr 3 do Regulaminu)
  2. Kwestionariusz osobowy (Załącznik nr 4 do Regulaminu)
  3. Oświadczenie uczestnika projektu (Załącznik nr 5 do Regulaminu)
  4. Umowa uczestnictwa w Projekcie (Załącznik nr 6 do Regulaminu).
 • UWAGA!!!!

  W projekcie mogą brać udział tylko studenci/tki WBZ studiów stacjonarnych, kierunku ZREiT którzy ukończą studia do 30.09.2023 roku

   

  Harmonogram rekrutacji

  1. Rekrutacja rozpoczyna się 24.11.2022 r (czwartek) i będzie trwać do 25.11.2022 r. (piątek).

  2. Rekrutacja będzie prowadzona zgodnie z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie.  Z treścią Regulamnu można zapoznać się tutaj.

  3. W okresie rekrutacji należy dostarczyć uzupełnione:

  a)  Formularz zgłoszeniowy

  b) Zgodę na przetwarzanie danych osobowych

  UWAGA: W treści formularza należy podać numer albumu oraz adres e-mail nadany w systemie USOS.

  c) Dodatkowo do ww. dokumentów należy dołączyć kopię zaświadzczenia potwierdzającego posiadanie aktualnej polisy ubezpieczeniowej NNW.

  3.  Komplet dokumentów należy dostarczyć w godzinach 8.00-14.00 

  •  do pokoju nr 162 (sekretariat Katedry Towaroznawstwa i Przetwórstwa Surowców Zwierzęcych, do Pani  lub dr inż. Ewy Burczyk)

  lub

  • do pok. nr 118A - do Wydziałowego Koordynatora Projektu  - Pani dr inż. Iwony Chwastowskiej-Siwieckiej

  4. Każdy złożony wniosek podlega ewidencji.

  5. Po złożeniu dokumentów przeprowadzony zostanie II etap postepowania kwalifikacyjnego - tj. rozmowa z doradcą zawodowym. Terminy rozmów zostaną określone indywidualnie.

  Osoby, które złożyły w terminie dokumenty rekrutacyjne i spełniają kryteria kwalifikowalności do udziału w Projekcie zobowiązane są do podpisania i złożenia, w określonym przez Koordynatora terminie i miejscu, kompletu następujących dokumentów:

  1. Deklaracja uczestnictwa w projekcie (Załącznik nr 3 do Regulaminu)
  2. Kwestionariusz osobowy (Załącznik nr 4 do Regulaminu)
  3. Oświadczenie uczestnika projektu (Załącznik nr 5 do Regulaminu)
  4. Umowa uczestnictwa w Projekcie (Załącznik nr 6 do Regulaminu).
 • Projekt pt. "Uniwersytet Wielkich Możliwości - program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania"
  WYDZIAŁ BIOINŻYNIERII ZWIERZĄT UWM w Olsztynie

  KURS INSTRUKTORA DOGOTERAPII

  28.10.2022 r. – 30.10.2022 r.

  Harmonogram do pobrania

  Lp.DATAGOODZINY OD - DOILOŚĆ GODZIN DYDAKTYCZNYCHFORMA KURSUMIEJSCE REALIZACJI KURSU
  1.28.10.2022 (piątek)

  9:00 – 12:00

  12:00 – 13:00

  13:00 – 15:15

  15:15 – 15:25

  15:25 – 17:40

  4

  Przerwa (60 min.)

  3

  Przerwa (10 min.)

  3

  StacjonarnieKoszary Funka, ul. Kasprowicza 4, 10-220 Olsztyn, SALA NR 15.
  2.29.10.2022 (sobota)

  9:00 – 12:45

  12:45 – 13:45

  13:45 – 16:45

  16:45 – 16:55

  16:55 – 19:10

  5

  Przerwa (60 min.)

  4

  Przerwa (10 min.)

  3

  StacjonarnieKoszary Funka, ul. Kasprowicza 4, 10-220 Olsztyn, SALA NR 15.
  3.30.10.2022 (niedziela)

  9:00 – 12:45

  12:45 – 13:45

  13:45 – 17:30

  5

  Przerwa (60 min.)

  5

  StacjonarnieKoszary Funka, ul. Kasprowicza 4, 10-220 Olsztyn, SALA NR 15.

   

  KURS INSTRUKTORA DOGOTERAPII

  04.11.2022 r. – 06.11.2022 r.

  Harmonogram do pobrania

  Lp.DATAGOODZINY OD - DOILOŚĆ GODZIN DYDAKTYCZNYCHFORMA KURSUMIEJSCE REALIZACJI KURSU
  1.04.11.2022 (piątek)

  9:00 – 12:00

  12:00 – 13:00

  13:00 – 15:15

  15:15 – 15:25

  15:25 – 17:40

  4

  Przerwa (60 min.)

  3

  Przerwa (10 min.)

  3

  StacjonarnieKoszary Funka, ul. Kasprowicza 4, 10-220 Olsztyn, SALA NR 15.
  2.05.11.2022 (sobota)

  9:00 – 12:45

  12:45 – 13:45

  13:45 – 16:45

  16:45 – 16:55

  16:55 – 19:10

  5

  Przerwa (60 min.)

  4

  Przerwa (10 min.)

  3

  StacjonarnieKoszary Funka, ul. Kasprowicza 4, 10-220 Olsztyn, SALA NR 15.
  3.06.11.2022 (niedziela)

  9:00 – 12:45

  12:45 – 13:45

  13:45 – 17:00

  5

  Przerwa (60 min.)

  5

  StacjonarnieKoszary Funka, ul. Kasprowicza 4, 10-220 Olsztyn, SALA NR 15.
 • Kurs dogoterapii

  Kierunek: Zootechnika – IV rok, sem. 7

  Lp.

  Nazwisko

  Imię

  Nr albumu

  Nr zgłoszenia

   Kierunek studiów

  Poziom studiów/ semestr

  1.

  Dawid

  Martyna

  156804

  9/Zoot/18

  Zootechnika

  I stopień/7

  2.

  Kidawa

  Paulina

  156868

  3D/22/Zoot

  Zootechnika

  I stopień/7

  3.

  Kluczek

  Paulina

  156869

  31/Zoot/18

  Zootechnika

  I stopień/7

  4.

  Skorynko

  Paulina

  158720

  6/Zoot/18

  Zootechnika

  I stopień/7

  5.

  Szydlik

  Anna

  156900

  7/Zoot/18

  Zootechnika

  I stopień/7

  6.

  Tyszkiewicz

  Julita

  156903

  8/Zoot/18

  Zootechnika

  I stopień/7

  7.

  Wojtas

  Eliza

  156907

  71/Zoot/18

  Zootechnika

  I stopień/7

   

  Kierunek: Zwierzęta w rekreacji, edukacji i terapii – III rok, sem. 5

  Lp.

  Nazwisko

  Imię

  Nr albumu

  Nr zgłoszenia

  Kierunek studiów

  Poziom studiów/ semestr

  1.

  Chojnacka

  Magdalena

  162011

  15/22/ZRET

  ZRET

  I stopień/5

  2.

  Gościniak

   Julia

  162773

  22/22/ZRET

  ZRET

  I stopień/5

  3.

  Grela

  Aleksandra

  162880

  4/22/ZRET

  ZRET

  I stopień/5

  4.

  Jabłońska

  Agnieszka

  162774

  14/22/ZRET

  ZRET

  I stopień/5

  5.

  Jasińska

  Izabela

  147473

  2/22/ZRET

  ZRET

  I stopień/5

  6.

  Klasa

  Alicja

  162025

  12/22/ZRET

  ZRET

  I stopień/5

  7.

  Łazarowicz

  Zuzanna

  162894

  24/22/ZRET

  ZRET

  I stopień/5

  8.

  Menacho Vargas

  Victoria

  162787

  10/22/ZRET

  ZRET

  I stopień/5

  9.

  Sikorski

  Dawid

  162056

  6/22/ZRET

  ZRET

  I stopień/5

  10.

  Szymańska

  Paulina

  158299

  18/22/ZRET

  ZRET

  I stopień/5

  11.

  Taranowska

  Wiktoria

  163281

  19/22/ZRET

  ZRET

  I stopień/5

  12.

  Walasek

  Marta

  162363

  5/22/ZRET

  ZRET

  I stopień/5

  13.

  Wierzchowska

  Katarzyna

  162764

  1D/22/ZRET

  ZRET

  I stopień/5

  14.

  Wojak

  Wiktoria

  162765

  23/22/ZRET

  ZRET

  I stopień/5

  15.

  Wysocka

  Patrycja

  162656

  16/22/ZRET

  ZRET

  I stopień/5

  16.

  Zyskowska

  Ola

  162384

  17/22/ZRET

  ZRET

  I stopień/5

  17.

  Żywanowska

  Julia

  162502

  2D/22/ZRET

  ZRET

  I stopień/5

   

  Załącznik nr 2

  Lista rezerwowa osób do zadania 10. „Moduł 2. Certyfikowane szkolenia, warsztaty, wizyty studyjne oraz zajęcia wspólne z pracodawcami dla studentów/ek WBZ”

  Kurs dogoterapii

  Lp.

  Nr albumu

  Nr zgłoszenia

  Kierunek studiów

  Poziom studiów/ semestr

  1.

  -

  -

  -

  -

   

   

  Załącznik nr 3

  Lista osób niezakwalifikowanych do zadania 10. „Moduł 2. Certyfikowane szkolenia, warsztaty, wizyty studyjne oraz zajęcia wspólne z pracodawcami dla studentów/ek WBZ”

  Kurs dogoterapii

  Lp.

  Nr albumu

  Nr zgłoszenia

  Kierunek studiów

  Poziom studiów/ semestr

  1.

  -

  -

  -

  -