Fundusze Europejskie Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Rzeczpospolita PolskaUniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Flaga Unii Europejskiej

W ramach realizacji projektu "Uniwersytet Wielkich Możliwości – program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania", od października 2020 r. wznawia się szkolenia w trybie stacjonarnym i on-line.

Zajęcia odbywać będą się z uwzględnieniem obostrzeń związanych z przestrzeganiem reżimu sanitarnego, zgodnie ze wskazaniami określonymi w Zarządzeniu nr 82/2020 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 1 października 2020 roku ze zm. 

Lista rankingowa i harmonogramy zajęć (kursy BIM w kooperacji wielobranżowej)

Lista Podstawowa Rankingowa

Pracowników zakwalifikowanych do uczestnictwa w projekcie POWR.03.05.00-00Z201/18

Zadanie 14. „Moduł 6.podniesienie kompetencji dydaktycznych nauczycieli akademickich WG”

Szkolenie: BIM w kooperacji wielobranżowej

 

Lista rankingowa - plik pdf

 

HARMONOGRAMY SZKOLENIA PDF (do poprania poniżej)

- GRUPA 1

- GRUPA 2

- GRUPA 3

 

Projekt pn. Uniwersytet Wielkich Możliwości – program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania,

nr POWR. 03.05.00-00-Z201/18 współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Zadanie 7. „Moduł 2.Certyfikowane szkolenia i warsztaty dla studentów/ek WG”