Fundusze Europejskie Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Rzeczpospolita PolskaUniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Flaga Unii Europejskiej

W ramach realizacji projektu "Uniwersytet Wielkich Możliwości – program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania", od października 2020 r. wznawia się szkolenia w trybie stacjonarnym i on-line.

Zajęcia odbywać będą się z uwzględnieniem obostrzeń związanych z przestrzeganiem reżimu sanitarnego, zgodnie ze wskazaniami określonymi w Zarządzeniu nr 82/2020 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 1 października 2020 roku ze zm. 

Harmonogram kursu z języka angielskiego

Harmonogram kursu z języka angielskiego dla nauczycieli akademickich Instytutu Inżynierii i Ochrony Środowiska w ramach Programu Rozwojowego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Zadania 14 – "Moduł 6. Podniesienie kompetencji dydaktycznych nauczycieli akademickich WNoŚ” (obecnie Wydziału Geoinżynierii)".

 

Kurs języka angielskiego - rok akademicki 2020/2021

- 180 godzin lekcyjnych

 

Zajęcia dla uczestników będą odbywać się od 9 listopada 2020 w poniedziałki i piątki w godzinach: 9.45-12.00 przez platformę MS TEAMS (łącznie 60 spotkań trwających 3 godziny lekcyjne).

 

Lista uczestników

L.p         ID pracownika
1             90810
2             100052
3             90354
4             709
5             3679
6             3979
7             7870
8             90255
9             5655
10           3395

 

 

Kurs języka angielskiego - rok akademicki 2021/2022

- 180 godzin lekcyjnych

 

Zajęcia dla uczestników będą odbywać się od 4 października 2021 w poniedziałki i piątki w godzinach: 9.45-12.00 przez platformę MS TEAMS (łącznie 60 spotkań trwających 3 godziny lekcyjne).

 

Lista uczestników

L.p         ID pracownika

1             90810
2             100052
3             90354
4             709
5             3679
6             3979
7             7870
8             90255
9             5655
10           3395