W ramach realizacji projektu "Uniwersytet Wielkich Możliwości – program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania", od października 2020 r. wznawia się szkolenia w trybie stacjonarnym i on-line.

Zajęcia odbywać będą się z uwzględnieniem obostrzeń związanych z przestrzeganiem reżimu sanitarnego, zgodnie ze wskazaniami określonymi w Załączniku Nr 1 do Zarządzenia nr 45/2020 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 22 maja 2020 roku.


Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2020 r. zmieniające Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r.

 Zarządzenie Rektora nr 45/2020

Wydział Geoinżynierii

Aktualności:

 • Wyniki rekrutacji na kurs języka angielskiego dla nauczycieli akademickich Instytutu Inżynierii i Ochrony Środowiska w ramach Programu Rozwojowego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Zadania 14 – "Moduł 6. Podniesienie kompetencji dydaktycznych nauczycieli akademickich WNoŚ” (obecnie Wydziału Geoinżynierii)".

   

  Lista podstawowa

   

  L.p          ID pracownika

  1             90810

  2             100052

  3             90354

  4             709

  5             3679

  6             3979

  7             7870

  8             90255

   

  Lista rezerwowa

   

  L.p          ID pracownika

  1             5655

  2             3395

 • Kurs języka angielskiego dla nauczycieli akademickich Instytutu Inżynierii i Ochrony Środowiska

  Wkrótce (21 września 2020 r.) rozpocznie się rekrutacja kandydatów do realizacji Zadania 14 – "Moduł 6. Podniesienie kompetencji dydaktycznych nauczycieli akademickich WNoŚ” (obecnie Wydziału Geoinżynierii)" w ramach projektu „Uniwersytet Wielkich Możliwości – program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania” (nr POWR .03.05.00-00-Z201/18).

  Celem Zadania 14 jest podniesienie lub nabycie kompetencji językowych w zakresie umiejętności dydaktycznych nauczycieli akademickich Instytutu Inżynierii i Ochrony Środowiska poprzez realizację kursu z języka angielskiego.

  Kurs będzie trwał 4 semestry po 90 godzin dydaktycznych (łącznie 360 godzin dydaktycznych) i będzie realizowany w latach 2020-2023. Program kursu będzie dostosowany do poziomu grupy.

  Kursy będą się odbywać na terenie Uniwersytetu Warmińsko–Mazurskiego w Olsztynie.

  Zajęcia będą prowadzone w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach między 8:00 a 17:00, w systemie 1-2 spotkania w tygodniu po 2 lub 3 godziny szkoleniowe dziennie, z uwzględnieniem dni wolnych podczas ferii świątecznych i zimowych.

  Zgodnie z regulaminem, pierwszeństwo w udziale mają osoby realizujące oraz przygotowujące po raz pierwszy zajęcia dydaktyczne w programach nauczania w języku angielskim.

  Informacje o zajęciach realizowanych lub przygotowywanych po raz pierwszy w języku angielskim proszę umieścić na końcu formularza zgłoszeniowego (pod punktem „Nabyte umiejętności dydaktyczne …”.

   

  Termin naboru zgłoszeń:

  - Od 21 września 2020 do 2 października 2020

   

  Wymagane dokumenty (linki do plików na dole strony):

  - formularz zgłoszeniowy – zał. nr 1 do Regulaminu (wypełniony i podpisany)

  - formularz zgody na przetwarzanie danych osobowych – zał. nr 2 do Regulaminu (wypełniony i podpisany)

   

  Miejsce składania zgłoszeń na kurs języka angielskiego

  - sekretariat Katedry Inżynierii Środowiska ul. Warszawska 117, 10-720 Olsztyn, pokój 102, godz. 8.00 – 15.00 - u Pani dr inż. Marty Kisielewskiej

  - alternatywnie dokumenty można zostawić w pokoju 105 (Katedra Inżynierii Środowiska) u dr inż. Tomasza Jóźwiaka (tel. 608 534 141)

   

  Więcej informacji w Regulaminie Rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.

   

  Pliki do pobrania:

  Regulamin Rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

  zał. nr 1 do Regulaminu - formularz zgłoszeniowy

  zał. nr 2 do Regulaminu - zgoda na przetwarzanie danych osobowych

  zał. nr 3 do Regulaminu - deklaracja uczestnictwa

  zał. nr 4 do Regulaminu - kwestionariusz osobowy

  zał. nr 5 do Regulaminu - oświadczenie uczestnika

  zał. nr 6 do Regulaminu - umowa uczestnictwa

   

  KONTAKT

  Osoby zainteresowane uzyskaniem dodatkowych informacji w sprawie szkolenia/kursu z  projektu „Uniwersytet Wielkich Możliwości – program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania” (nr POWR .03.05.00-00-Z201/18), Zadanie 14 – "Moduł 6. Podniesienie kompetencji dydaktycznych nauczycieli akademickich WNoŚ” (obecnie Wydziału Geoinżynierii)",  zapraszamy do kontaktu.

   

  Koordynator projektu:

  dr hab. Jarosław Jaszczur-Nowicki, prof. UWM - j.jaszczur-nowicki@uwm.edu.pl, tel. (89) 523 34 80

   

  Asystent koordynatora projektu:

  dr inż. Tomasz Jóźwiak – tomasz.jozwiak@uwm.edu.pl, tel. 608 534 141