Fundusze Europejskie Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Rzeczpospolita PolskaUniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Flaga Unii Europejskiej

W ramach realizacji projektu "Uniwersytet Wielkich Możliwości – program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania", od października 2020 r. wznawia się szkolenia w trybie stacjonarnym i on-line.

Zajęcia odbywać będą się z uwzględnieniem obostrzeń związanych z przestrzeganiem reżimu sanitarnego, zgodnie ze wskazaniami określonymi w Zarządzeniu nr 82/2020 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 1 października 2020 roku ze zm. 

Wydział Lekarski

Aktualności:

 • Szanowni Państwo uprzejmi informujemy, że zakończyliśmy rekrutację dodatkową kandydatów do szkoleń w ramach realizacji Zadania 15. "Moduł 6. Podniesienie kompetencji dydaktycznych nauczycieli akademickich na Wydziału Lekarskiego" w ramach Projektu nr POWR.03.05.00-00-Z201/18 pt. "Uniwersytet Wielkich Możliwości - program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania".

   

  Poniżej przedstawiamy wyniki rekrutacji dodatkowej na następujące szkolenia:

  1) Konsultacje z języka angielskiego

  2) Kurs oprogramowania Blender – modelowanie 3D

   

   


   

 •  

  Szanowni Państwo!!

  Rozpoczynamy rekrutację dodatkową kandydatów do realizacji Zadania 15. "Moduł 6. Podniesienie kompetencji dydaktycznych nauczycieli akademickich na Wydziału Lekarskiego" w ramach Projektu nr POWR.03.05.00-00-Z201/18 pt. "Uniwersytet Wielkich Możliwości - program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania".

  OFERTA SKIEROWANA JEST DO NAUCZYCIELI AKADEMICKICH WYDZIAŁU LEKARSKIEGO ZATRUDNIONYCH W UNIWERSYTECIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM W OLSZTYNIE NA UMOWĘ O PRACĘ LUB AKT MIANOWANIA W WYMIARZE CO NAJMNIEJ ½ ETATU PRZEZ OKRES CO NAJMNIEJ 12 MIESIĘCY PRZED DNIEM ZŁOŻENIA FORMULARZA REKRUTACYJNEGO ORAZ CO NAJMNIEJ PRZEZ JEDEN PEŁNY ROK AKADEMICKI NASTĘPUJĄCY PO SEMESTRZE, W
  KTÓRYM ZREALIZOWANO SZKOLENIE.

  Rekrutacja obejmuje nabór na:
  Konsultacje indywidualne online z języka angielskiego na poziomie C1 – 20 osób

  Warunkiem ubiegania się o udział w/w kursach jest złożenie bezpośrednio w Dziekanacie Wydziału Lekarskiego wypełnionego i podpisanego:
  1.Formularza zgłoszeniowego - Załącznik nr 1;
  2.Oświadczenia o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji - Załącznik nr 2;
  3.Deklaracji uczestnictwa w Projekcie - Załącznik nr 3;
  4.Kwestionariusza osobowego - Załącznik nr 4;
  5.Oświadczenia Uczestnika Projektu - Załącznik nr 5;
  6.Umowy uczestnictwa w Projekcie - Załącznik nr 6.

  Wypełnione dokumenty należy składać bezpośrednio w Dziekanacie Wydziału Lekarskiego, al. Warszawska 30 Olsztyn, pok. 6 w terminie od 3-10-2022
  do 14-10-2022 w godzinach 8.00-14.00.

  Pierwszeństwo udziału w projekcie będą miały osoby, które jeszcze nie korzystały z tej formy wsparcia.

  Serdecznie zapraszam do udziału.

   

  W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt mailowy z:
  Justyna Bieńkowska mail: justyna.bienkowska@uwm.edu.pl
  Aneta Kempa mail: aneta.kempa@uwm.edu.pl
   
   


   

  Projekt pn. „Uniwersytet Wielkich Możliwości – program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania”, nr POWR. 03.05.00-00-Z201/18 współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

   

 •  

  Szanowni Państwo!!

  Rozpoczynamy rekrutację dodatkową kandydatów do realizacji Zadania 15. "Moduł 6. Podniesienie kompetencji dydaktycznych nauczycieli akademickich na Wydziału Lekarskiego" w ramach Projektu nr POWR.03.05.00-00-Z201/18 pt. "Uniwersytet Wielkich Możliwości - program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania".

  OFERTA SKIEROWANA JEST DO NAUCZYCIELI AKADEMICKICH WYDZIAŁU LEKARSKIEGO ZATRUDNIONYCH W UNIWERSYTECIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM W OLSZTYNIE NA UMOWĘ O PRACĘ LUB AKT MIANOWANIA W WYMIARZE CO NAJMNIEJ ½ ETATU PRZEZ OKRES CO NAJMNIEJ 12 MIESIĘCY PRZED DNIEM ZŁOŻENIA FORMULARZA REKRUTACYJNEGO ORAZ CO NAJMNIEJ PRZEZ JEDEN PEŁNY ROK AKADEMICKI NASTĘPUJĄCY PO SEMESTRZE, W KTÓRYM ZREALIZOWANO SZKOLENIE.

  Rekrutacja obejmuje nabór na:
  Kurs oprogramowania Blender - modelowanie 3D, dla 7 osób  Warunkiem ubiegania się o udział w/w kursach jest złożenie bezpośrednio w Dziekanacie Wydziału Lekarskiego wypełnionego i podpisanego:
  1.Formularza zgłoszeniowego - Załącznik nr 1;
  2.Oświadczenia o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji - Załącznik nr 2;
  3.Deklaracji uczestnictwa w Projekcie - Załącznik nr 3;
  4.Kwestionariusza osobowego - Załącznik nr 4;
  5.Oświadczenia Uczestnika Projektu - Załącznik nr 5;
  6.Umowy uczestnictwa w Projekcie - Załącznik nr 6.

  Wypełnione dokumenty należy składać bezpośrednio w Dziekanacie Wydziału Lekarskiego, al. Warszawska 30 Olsztyn, pok. 6 w terminie od 3-10-2022 do 4-10-2022 w godzinach 8.00-14.00.


  Pierwszeństwo udziału w projekcie będą miały osoby, które jeszcze nie korzystały z tej formy wsparcia.

  Serdecznie zapraszam do udziału.

   

  W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt mailowy z:
  Justyna Bieńkowska mail: justyna.bienkowska@uwm.edu.pl
  Aneta Kempa mail: aneta.kempa@uwm.edu.pl
   
   


   

  Projekt pn. „Uniwersytet Wielkich Możliwości – program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania”, nr POWR. 03.05.00-00-Z201/18 współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

   

 • Szanowni Państwo uprzejmi informujemy, że zakończyliśmy rekrutację kandydatów do szkoleń w ramach realizacji Zadania 15. "Moduł 6. Podniesienie kompetencji dydaktycznych nauczycieli akademickich na Wydziału Lekarskiego" w ramach Projektu nr POWR.03.05.00-00-Z201/18 pt. "Uniwersytet Wielkich Możliwości - program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania".

   

  Poniżej przedstawiamy wyniki rekrutacji na następujące szkolenia:

  1) Konsultacje z języka angielskiego

  2) Kurs oprogramowania Blender – modelowanie 3D

  3) Przezczaszkowa Utrasonografia Dopplerowska

  4) Przezklatkowa Utrasonografia Płuc

   


   


 • Szanowni Państwo!

  Uprzejmie informujemy, że przedłużamy rekrutację na Kurs „Teach the Teacher Course for Doctors”, online do dnia 16 września 2022 roku.

   

  Rozpoczynamy rekrutację kandydatów do realizacji Zadania 15. "Moduł 6. Podniesienie kompetencji dydaktycznych nauczycieli akademickich na Wydziału Lekarskiego" w ramach Projektu nr POWR.03.05.00-00-Z201/18 pt. "Uniwersytet Wielkich Możliwości - program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania".

  OFERTA SKIEROWANA JEST DO NAUCZYCIELI AKADEMICKICH WYDZIAŁU LEKARSKIEGO ZATRUDNIONYCH W UNIWERSYTECIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM W OLSZTYNIE NA UMOWĘ O PRACĘ LUB AKT MIANOWANIA W WYMIARZE CO NAJMNIEJ ½ ETATU PRZEZ OKRES CO NAJMNIEJ 12 MIESIĘCY PRZED DNIEM ZŁOŻENIA FORMULARZA REKRUTACYJNEGO ORAZ CO NAJMNIEJ PRZEZ JEDEN PEŁNY ROK AKADEMICKI NASTĘPUJĄCY PO SEMESTRZE, W KTÓRYM ZREALIZOWANO SZKOLENIE;

  Rekrutacja obejmuje nabór na:

  • Kurs „Teach the Teacher Course for Doctors”, online, dla 15 osób, planowany termin realizacji jesień 2022  Warunkiem ubiegania się o udział w/w kursach jest złożenie bezpośrednio w Dziekanacie Wydziału Lekarskiego wypełnionego i podpisanego:
  1.Formularza zgłoszeniowego - Załącznik nr 1;
  2.Oświadczenia o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji - Załącznik nr 2;
  3.Deklaracji uczestnictwa w Projekcie - Załącznik nr 3;
  4.Kwestionariusza osobowego - Załącznik nr 4;
  5.Oświadczenia Uczestnika Projektu - Załącznik nr 5;
  6.Umowy uczestnictwa w Projekcie - Załącznik nr 6.

  Wypełnione dokumenty należy składać bezpośrednio w Dziekanacie Wydziału Lekarskiego, al. Warszawska 30 Olsztyn, pok. 6 w terminie od 05-09-2022 do 16-09-2022 w godzinach 8.00-14.00.


  Pierwszeństwo udziału w projekcie będą miały osoby, które jeszcze nie korzystały z tej formy wsparcia.

  Serdecznie zapraszam do udziału.

   

  W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt mailowy z:
  Justyna Bieńkowska mail: justyna.bienkowska@uwm.edu.pl
  Aneta Kempa mail: aneta.kempa@uwm.edu.pl
   
   


   

  Projekt pn. „Uniwersytet Wielkich Możliwości – program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania”, nr POWR. 03.05.00-00-Z201/18 współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego