Fundusze Europejskie Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Rzeczpospolita PolskaUniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Flaga Unii Europejskiej

W ramach realizacji projektu "Uniwersytet Wielkich Możliwości – program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania", od października 2020 r. wznawia się szkolenia w trybie stacjonarnym i on-line.

Zajęcia odbywać będą się z uwzględnieniem obostrzeń związanych z przestrzeganiem reżimu sanitarnego, zgodnie ze wskazaniami określonymi w Zarządzeniu nr 82/2020 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 1 października 2020 roku ze zm. 

Wydział Lekarski

Aktualności:

 • Szanowni Państwo w związku z zakończoną rekrutacją kandydatów do realizacji Zadania 15. "Moduł 6. Podniesienie kompetencji dydaktycznych nauczycieli akademickich na Wydziału Lekarskiego" w ramach Projektu nr POWR.03.05.00-00-Z201/18 pt. "Uniwersytet Wielkich Możliwości - program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania" poniżej przedstawiamy:

   

  Harmonogram konsultacji indywidualnych z native speakerem

   


   

  Projekt pn. „Uniwersytet Wielkich Możliwości – program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania”, nr POWR. 03.05.00-00-Z201/18 współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

   

 •  

  Szanowni Państwo!!

  Szanowni Państwo w związku z zakończoną rekrutacją kandydatów Zadania 15. "Moduł 6. Podniesienie kompetencji dydaktycznych nauczycieli akademickich na Wydziału Lekarskiego" w ramach Projektu nr POWR.03.05.00-00-Z201/18 pt. "Uniwersytet Wielkich Możliwości - program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania", poniżej przedstawiamy harmonogram realizacji kursu:

  1) Moduł I - Edukacja medyczna - (3 dni – 21h w tym: 10h on-line, 11h stacjonarnie)

  5.01.2023 16:00-19:45 (5h) – teoria online w jednej grupie jedenastoosobowej
  7.01.2023 9:00-13:30 (5h) – teoria online w jednej grupie jedenastoosobowej
  8.01.2023 9:00- 17:15 (11h) - zajęcia w dwóch grupach po 5/6 osób w każdej grupie, zajęcia prowadzić będzie dwóch trenerów

  Grupa nr 1 - Sala seminaryjna  nr 4 (na 1 piętrze budynku WSSD Żołnierska 18a – za SOR przy wejściu na OIOM)
  Grupa nr 2 - Sala seminaryjna nr 5 (na 1 piętrze budynku WSSD Żołnierska 18a – za SOR obok Sali seminaryjnej nr 4)

  2) Moduł II – Narzędzia nauczyciela i symulacja medyczna w pediatrii - (4 dni – 28h w tym: 7h on-line, 21h stacjonarnie)

  12.01.2023 16:00-21:15 (7h) – teoria online w jednej grupie jedenastoosobowej
  14.01.2023 9:00-15:00 (8h) - zajęcia w dwóch grupach po 5/6 osób w każdej grupie, zajęcia prowadzić będzie dwóch trenerów
  15.01.2023 9:00-15:00 (8h) - zajęcia w dwóch grupach po 5/6 osób w każdej grupie, zajęcia prowadzić będzie dwóch trenerów
  16.01.2023 15:00-18:45 (5h) - zajęcia w dwóch grupach po 5/6 osób w każdej grupie, zajęcia prowadzić będzie dwóch trenerów

  Grupa nr 1 - Sala seminaryjna  nr 4 (na 1 piętrze budynku WSSD Żołnierska 18a – za SOR przy wejściu na OIOM)
  Grupa nr 2 - Sala seminaryjna nr 5 (na 1 piętrze budynku WSSD Żołnierska 18a – za SOR obok Sali seminaryjnej nr 4)

  3) Moduł III – Nauczanie komunikacji klinicznej w pediatrii oraz ocenianie – co, kiedy i jak oceniać? - (3 dni – 21h w tym: 10h on-line, 11h stacjonarnie)

  24.01.2023 16:00-19:45 (5h) – teoria online w jednej grupie jedenastoosobowej
  25.01.2023 16:00-19:45 (5h) – teoria online w jednej grupie jedenastoosobowej
  27.01.2023 9:00- 17:15 (11h) - zajęcia w dwóch grupach po 5/6 osób w każdej grupie, zajęcia prowadzić będzie dwóch trenerów

  Grupa nr 1 - sala wysokiej wierności nr 3 - Centrum Symulacji Medycznej (al. Warszawska 30, Szpital USK) 
  Grupa nr 2 - sala wysokiej wierności nr 4 - Centrum Symulacji Medycznej (al. Warszawska 30, Szpital USK) 

   
  W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt mailowy z:
  Justyna Bieńkowska mail: justyna.bienkowska@uwm.edu.pl
  Aneta Kempa mail: aneta.kempa@uwm.edu.pl
   
   


   

  Projekt pn. „Uniwersytet Wielkich Możliwości – program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania”, nr POWR. 03.05.00-00-Z201/18 współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

   

 •  

  Szanowni Państwo!!

  Rozpoczynamy rekrutację kandydatów do realizacji Zadania 15. "Moduł 6. Podniesienie kompetencji dydaktycznych nauczycieli akademickich na Wydziału Lekarskiego" w ramach Projektu nr POWR.03.05.00-00-Z201/18 pt. "Uniwersytet Wielkich Możliwości - program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania".

  OFERTA SKIEROWANA JEST DO NAUCZYCIELI AKADEMICKICH WYDZIAŁU LEKARSKIEGO ZATRUDNIONYCH W UNIWERSYTECIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM W OLSZTYNIE NA UMOWĘ O PRACĘ LUB AKT MIANOWANIA W WYMIARZE CO NAJMNIEJ ½ ETATU PRZEZ OKRES CO NAJMNIEJ 12 MIESIĘCY PRZED DNIEM ZŁOŻENIA FORMULARZA REKRUTACYJNEGO ORAZ CO NAJMNIEJ PRZEZ JEDEN PEŁNY ROK AKADEMICKI NASTĘPUJĄCY PO SEMESTRZE, W KTÓRYM ZREALIZOWANO SZKOLENIE.

  Rekrutacja obejmuje nabór na:
  - Edukacja medyczna - (dla 11 osób)
  - Narzędzia nauczyciela i symulacja medyczna w pediatrii - (dla 11 osób)
  - Nauczanie komunikacji klinicznej w pediatrii oraz ocenianie - co, kiedy i jak oceniać? - (dla 11 osób)


  Warunkiem ubiegania się o udział w/w kursach jest złożenie bezpośrednio w Dziekanacie Wydziału Lekarskiego wypełnionego i podpisanego:
  1.Formularza zgłoszeniowego - Załącznik nr 1;
  2.Oświadczenia o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji - Załącznik nr 2;
  3.Deklaracji uczestnictwa w Projekcie - Załącznik nr 3;
  4.Kwestionariusza osobowego - Załącznik nr 4;
  5.Oświadczenia Uczestnika Projektu - Załącznik nr 5;
  6.Umowy uczestnictwa w Projekcie - Załącznik nr 6.

  Wypełnione dokumenty należy składać bezpośrednio w Dziekanacie Wydziału Lekarskiego, al. Warszawska 30 Olsztyn, pok. 6 w terminie od 21-12-2022 do 29-12-2022 w godzinach 8.00-14.00.

  Pierwszeństwo udziału w projekcie będą miały osoby, które jeszcze nie korzystały z tej formy wsparcia.

  Serdecznie zapraszam do udziału.

   

  W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt mailowy z:
  Justyna Bieńkowska mail: justyna.bienkowska@uwm.edu.pl
  Aneta Kempa mail: aneta.kempa@uwm.edu.pl
   
   


   

  Projekt pn. „Uniwersytet Wielkich Możliwości – program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania”, nr POWR. 03.05.00-00-Z201/18 współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

   

 • Szanowni Państwo w związku z zakończoną rekrutacją kandydatów do realizacji Zadania 15. "Moduł 6. Podniesienie kompetencji dydaktycznych nauczycieli akademickich na Wydziału Lekarskiego" w ramach Projektu nr POWR.03.05.00-00-Z201/18 pt. "Uniwersytet Wielkich Możliwości - program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania" poniżej przedstawiamy:

   

  Harmonogram konsultacji indywidualnych z języka angielskiego

   


   

  Projekt pn. „Uniwersytet Wielkich Możliwości – program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania”, nr POWR. 03.05.00-00-Z201/18 współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

   

 • Szanowni Państwo w związku z zakończoną rekrutacją kandydatów do realizacji Zadania 15. "Moduł 6. Podniesienie kompetencji dydaktycznych nauczycieli akademickich na Wydziału Lekarskiego" w ramach Projektu nr POWR.03.05.00-00-Z201/18 pt. "Uniwersytet Wielkich Możliwości - program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania" poniżej przedstawiamy:

   

  Harmonogram szkolenia - Blender modelowanie 3d

  Miejsce realizacji szkolenia:

  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
  Wydział Lekarski
  Katedra Anatomii
  Al. Warszawska 30
  10-082 Olsztyn
  sala 104

   


   

  Projekt pn. „Uniwersytet Wielkich Możliwości – program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania”, nr POWR. 03.05.00-00-Z201/18 współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego