W ramach realizacji projektu "Uniwersytet Wielkich Możliwości – program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania", od października 2020 r. wznawia się szkolenia w trybie stacjonarnym i on-line.

Zajęcia odbywać będą się z uwzględnieniem obostrzeń związanych z przestrzeganiem reżimu sanitarnego, zgodnie ze wskazaniami określonymi w Zarządzeniu nr 82/2020 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 1 października 2020 roku ze zm. 

Wykłady otwarte

 

Szanowni Państwo.

Uprzejmie informujemy, że w dniu 18 maja 2022 roku w godz. 13.00 – 16.00 w Auli Kongresowej Centrum Konferencyjnego UWM w Olsztynie, odbędzie się wykład otwarty Pana Prof. Bertholda Koletzko z Uniwersytetu Monachijskiego, pt: „Health effects of polyunsaturated fatty acids – diet or genes”.

Pan Prof.Berthold Koletzko zgodził się poprowadzić wykład na zaproszenie Pani dr hab. n. med. Elżbiety Jarockiej – Cyrta, prof UWM, Kierownika Katedry Pediatrii Klinicznej, Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum UWM w Olsztynie.

Wykład jest zorganizowany w ramach projektu Uniwersytet Wielkich Możliwości – program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania POWR.03.05.00-00-Z201/18Moduł 1. Włączenie wykładowców z zagranicy w prowadzenie wykładów otwartych na Wydziale Lekarskim.

Prof. Berthold Koletzko jest profesorem pediatrii na LMU - Ludwig-Maximilians-Universität Monachium, Niemcy i kieruje Oddziałem Medycyny metabolicznej i żywieniowej w Szpitalu Dziecięcy im. dr von Haunera, Univ. Monachijskiego Centrum Medycznego. Profesor Berthold Koletzko staż w zakresie pediatrii odbył w Uniwersytecie w Diseldorfie. W 1980 roku uzyskał stopień doktora nauk medycznych na Uniwersytecie Medycznym w Monachium. Jego główne zainteresowania naukowe dotyczyły schorzeń metabolicznych, niedożywienia i prawidłowego żywienia dzieci. Był światowym pionierem badań  nad syntezą i rolą biologiczną wieloniesnasyconych  kwasów tłuszczowych. Prace naukową kontynuował w  Klinice Żywienia Pediatrycznego Szpitala Uniwersyteckiego w Toronto
w  Kanadzie w latach 1986-1988. Po powrocie do Niemiec kierował zespołem badającym metabolizm  kwasów tłuszczowych w różnych okresach życia dziecka. W 1989 roku otrzymał stopień doktora habilitowanego, w 1992 roku został profesorem Uniwersytetu Ludwika Maksymilina w Monachium, który należy do 10 najlepszych uniwersytetów w Europie.

W dalszej swojej pracy profesor rozwijał pionierskie metody badawcze dotyczące metabolizmu kwasów tłuszczowych, kierował konsorcjum zajmującym się badaniami dotyczącymi programowania żywieniowego (suma otrzymanych grantów to ponad 20 milionów Euro). Profesor Koletzko jest autorem ponad 900 prac z zakresu żywienia, programowania żywieniowego, metabolizmu lipidów.

Liczba cytować 18 700, Ineks Hirscha 68, Impact Factor 2370. Jest autorem 210 rozdziałów do książek oraz 36 monografii.Profesor Koletzko był edytorem wielu czasopism o międzynarodowym zasięgu.

Od wielu lat profesor Koletzko wspiera młodych naukowców z Polski, współpracował z Instytutem-Pomnikiem Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie, prowadził wiele badań międzynarodowych z udziałem badaczy z Polski (Childhood Obesity Project, Early Nutrition). W 2019 roku Profesor Koletzko uzyskał tytuł  Doktora Honoris Causa Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Profesor Koletzko jest świetnym wykładowcą, powadzi wykłady na konferencjach międzynarodowych oraz w ośrodkach akademickich w ramach zajęć dydaktycznych.

 

Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w wykładzie prosimy o kontakt mailowy z:
Justyna Bieńkowska mail: justyna.bienkowska@uwm.edu.pl
Aneta Kempa mail: aneta.kempa@uwm.edu.pl

 

Projekt pn. „Uniwersytet Wielkich Możliwości – program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania”,

nr POWR. 03.05.00-00-Z201/18 współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 


 

Szanowni Państwo.

Uprzejmie informujemy, że w dniu 21.02.2022 w godz. 14.00 – 17.00 na platformie Google Meet odbędzie się wykład otwarty Pani Prof. Redy Žemaitienė z Uniwersytetu Medycznego w Kownie, pt: „Infectious and noninfectious keratitis”.

 

Pani prof. Reda Žemaitienė zgodziła się poprowadzić wykład na zaproszenie Pana prof. zw. dr hab. n. med. Andrzeja Grzybowskiego.

 

 

Wykład jest zorganizowany w ramach projektu Uniwersytet Wielkich Możliwości – program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania POWR.03.05.00-00-Z201/18Moduł 1. Włączenie wykładowców z zagranicy w prowadzenie wykładów otwartych na Wydziale Lekarskim.

Prof. Reda Žemaitienė od 2017 jest kierownikiem i profesorem Kliniki Chorób Oczu Uniwersytetu Nauk o Zdrowiu w Kownie, Litewskiego Uniwersytetu Nauk o Zdrowiu. Jest kierownikiem Sekcji Chorób Rogówki i Zapalenia błony naczyniowej oka w Klinice Okulistycznej, okulistą wykonującym złożone operacje oka dla dzieci i dorosłych. Klinika Chorób Oka jako jedyna na Litwie wykonuje operacje wewnątrzgałkowe u dzieci. Jest to największa na Litwie placówka diagnostyczno-lecznicza chorób oczu. Klinika stanowi najważniejszą bazę szkoleniową dla okulistów i lekarzy rezydentów na Litwie. Zainteresowania naukowe Kliniki to m.in. poszukiwanie markerów immunogenetycznych i metabolicznych u pacjentów ze zwyrodnieniem plamki żółtej i szybko postępującą retinopatią cukrzycową; ekspresje fenotypowe w zapaleniu nerwu wzrokowego i ich związek z markerami molekularnymi; związki między funkcjami wzroku a markerami immunogenetycznymi i zmianami morfologicznymi w gruczolaku przysadki; powiązania zespołu pseudozłuszczającego z chorobą niedokrwienną serca i stresem oksydacyjnym; poszukiwanie nowych objawów klinicznych i markerów immunogenetycznych chorób rogówki, ocena skuteczności nowych metod chirurgii zaćmy, poszukiwanie powiązań między jaskrą a innymi chorobami neurodegeneracyjnymi oraz nowych innowacyjnych nieinwazyjnych metod diagnostycznych i leczniczych.

Prof. Reda Žemaitienė zajmuje się chirurgią zaćmy, jaskry, przeszczepami rogówki, chorobami rogówki oraz zapaleniem błony naczyniowej oka. Edukując mieszkańców, wprowadziła do kliniki techniki symulacji klinicznej, która jako pierwsza wykorzystała metodologię wirtualnej rzeczywistości do szkolenia okulistów. Jest członkiem Litewskiego Towarzystwa Jaskry, członkiem Europejskiego Towarzystwa Specjalistów Chorób Rogówki i wiceprezesem Litewskiego Towarzystwa Okulistów. Jest przedstawicielem Litwy ds. okulistyki w Europejskiej Radzie Okulistów, przedstawicielem Szpitala Uniwersytetu Nauk o Zdrowiu Litwy w Sieci Ośrodków Referencyjnych ds. Rzadkich Chorób Oczu ( ERN-EYE). Wspólnie z innymi badaczami przygotowywała i publikowała publikacje edukacyjne i popularnonaukowe oraz publikacje w czasopismach naukowych, głównie dotyczące chirurgicznego leczenia zaćmy, tj. „Zakaźne choroby oczu”, „Opracowanie sztucznych soczewek wewnątrzgałkowych”, „Ostre zaburzenia nerwu wzrokowego i układu krążenia siatkówki”, „Zastosowanie technologii laserowej w diagnostyce chorób oczu”. Pani Profesor jest członkiem Galerii Honorowej Progimnazjum im. Antanasa Vienuolisa w Anykščiai.

 

 

Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w wykładzie prosimy o kontakt mailowy z:
Justyna Bieńkowska mail: justyna.bienkowska@uwm.edu.pl
Aneta Kempa mail: aneta.kempa@uwm.edu.pl

 

Projekt pn. „Uniwersytet Wielkich Możliwości – program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania”,

nr POWR. 03.05.00-00-Z201/18 współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 


 

 

 

Szanowni Państwo.

Uprzejmie informujemy, że w dniu 17.01.2022 roku rozpoczynamy cykl wykładów otwartych Pana Prof. Larsa P. Klimaschewskiego MD PhD z Uniwersytetu Medycznego w Innsbrucku.

Wykłady są zorganizowane w ramach projektu Uniwersytet Wielkich Możliwości – program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania POWR.03.05.00-00-Z201/18Moduł 1. Włączenie wykładowców z zagranicy w prowadzenie wykładów otwartych na Wydziale Lekarskim.