Fundusze Europejskie Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Rzeczpospolita PolskaUniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Flaga Unii Europejskiej

W ramach realizacji projektu "Uniwersytet Wielkich Możliwości – program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania", od października 2020 r. wznawia się szkolenia w trybie stacjonarnym i on-line.

Zajęcia odbywać będą się z uwzględnieniem obostrzeń związanych z przestrzeganiem reżimu sanitarnego, zgodnie ze wskazaniami określonymi w Zarządzeniu nr 82/2020 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 1 października 2020 roku ze zm. 

Szkoła Zdrowia Publicznego - wyniki rekrutacji nauczycieli akademickich na kurs języka angielskiego/statystyki medycznej

 Wyniki rekrutacji Uczestników w Projekcie POWR.03.05.00-00-Z201/18, Zadanie 16. „Moduł 6. Podniesienie kompetencji dydaktycznych nauczycieli akademickich w SZP”

Szkolenie przygotowujące do prowadzenia egzaminu metodą OSCE

 

L.p

Nr akt osobowych

Numer zgłoszenia

Jednostka organizacyjna

1.

90198

1/22/N

Katedra Pielęgniarstwa

2.

100457

2/22/N

Katedra Położnictwa

3.

100456

3/22/N

Katedra Położnictwa

4.

3040

4/22/N

Katedra Pielęgniarstwa

5.

100882

5/22/N

Katedra Położnictwa

6.

1739

6/22/N

Katedra Pielęgniarstwa

7.

2020

7/22/N

Katedra Ratownictwa Medycznego

8.

3859

8/22/N

Katedra Pielęgniarstwa

9.

8420/100771

9/22/N

Katedra Położnictwa

10.

100563

10/22/N

Katedra Pielęgniarstwa

11.

100852

11/22/N

Katedra Pielęgniarstwa

12.

100802

12/22/N

Katedra Pielęgniarstwa

13.

3041

13/22/N

Katedra Pielęgniarstwa

14.

100532

14/22/N

Katedra Położnictwa

15.

2511

15/22/N

Katedra Pielęgniarstwa

 

Wyniki rekrutacji na kurs języka angielskiego oraz statystyki medycznej i metodyki stosowanej w badaniach klinicznych dedekowany nauczycielom akademickim Szkoły Zdrowia Publicznego w ramach Zadania 16. "Moduł 6. Podniesienie kompetencji dydaktycznych nauczycieli akademickich na WNoZ", będącego częścią projektu pt. Uniwersytet Wielkich Możliwości - program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania POWR.03.05.00-00-Z201/18:

Kurs statystyki medycznej i metodyki stosowanej w badaniach klinicznych

 

L.p.ID Pracownika
15628
27254
390372
4100575
5100563

 

Kurs języka angielskiego

 

L.p.ID Pracownika
13392
25628
33429
47254
590198
64012
73040
82020