Fundusze Europejskie Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Rzeczpospolita PolskaUniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Flaga Unii Europejskiej

W ramach realizacji projektu "Uniwersytet Wielkich Możliwości – program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania", od października 2020 r. wznawia się szkolenia w trybie stacjonarnym i on-line.

Zajęcia odbywać będą się z uwzględnieniem obostrzeń związanych z przestrzeganiem reżimu sanitarnego, zgodnie ze wskazaniami określonymi w Zarządzeniu nr 82/2020 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 1 października 2020 roku ze zm. 

Wydział Rolnictwa i Leśnictwa

Aktualności:

 • Szanowni Państwo,

  W zał. 1 znajduje się lista Studentów i Studentek zakwalifikowanych do udziału w wyjeździe terenowym do Poznania i udziału w targach Greenpower. Szczegółowy program i harmonogram w zał. 2. Wyjazd 17.05.2023 r z Kortowa o godz.05.00 zbiórka przed Rektoratem. Wyjazd z Poznania o godz.15.00 powrót do Kortowa przywidywany na 20.00.

   

 • Szanowni Państwo,

  trawa rerutacja uzupełnijąca do udziału w wizycie studyjnej na terenie UE dedykowana studentom Wydziału Rolnictwa i Leśnictwa.

  Dokumenty rekrutacyjne należy składać do 28.04.2023 r. w biurze Projektu.

 • Szanowni Państwo,

  w zał. 1 znajduje się lista Studentów zakwalifikowanych do udziału w wyjazdach terenowych

  Wykorzystanie spontanicznych procesów regeneracji lasu do przebudowy drzewostanów na gruntach porolnych

  Lokalizacja: Nadleśnictwo Nowe Ramuki (ok 70 km)

  Termin: 18.04.2023 godz. 9-13

  oraz

  Modyfikacje gospodarki leśnej w obiektach o specjalnych walorach przyrodniczych i społecznych - zagospodarowanie lasów o specjalnych funkcjach

  Lokalizacja: Nadleśnictwo Stare Jabłonki (ok. 50 km)

  Termin: 20.04.2023, godz. 9-14

  W zał. 2 znajdują się programy i harmonogramy wyjazdów.

   

   

 • Szanowni Państwo,

  w zał. 1 znajduje się lista osób zakwalifikowanych do udziału w wyjeździe terenowym jednodniowym

  w ramach  XXV Międzynarodowych Targów Energetyki i Elektrotechniki oraz Odnawialnych Źródeł Energii ENEX

  W zał. 2 znajduje sie program i hamonogram wyjazdu.

 • UWAGA!

  STUDENCI DRUGIEGO STOPNIA, TRZECIEGO SEMESTRU KIERUNKU ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII WRIL

  TRWA NABÓR DO UDZIAŁU W WIZYCIE STUDYJNEJ, wyjazdów terenowych zgodnie z zapotrzebowaniem (jednodniowych) i wyjazdu terenowego z noclegiem.

  Arkusze rekrutacyjne należy skaładać do 30 marca 2023 r. w biurze projektu w Katedrze Entomologii, Fitopatologii i Diagnostyki Molekularnej, ul Prawocheńskiego 17, pok. 2E (prof. Bożena Kordan) lub 108 F (dr hab. Marta Damszel).