Fundusze Europejskie Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Rzeczpospolita PolskaUniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Flaga Unii Europejskiej

W ramach realizacji projektu "Uniwersytet Wielkich Możliwości – program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania", od października 2020 r. wznawia się szkolenia w trybie stacjonarnym i on-line.

Zajęcia odbywać będą się z uwzględnieniem obostrzeń związanych z przestrzeganiem reżimu sanitarnego, zgodnie ze wskazaniami określonymi w Zarządzeniu nr 82/2020 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 1 października 2020 roku ze zm. 

KWALIFIKACJA DO UDZIAŁU W WIZYCIE STUDYJNEJ DO PARYŻA, PROGRAM I HARMONOGRAM

Szanowni Państwo,

w zał. 1 znajduje się lista osób zakwalifikowanych do udziału w WIZYCIE STUDYJNEJ DO PARYŻA

MIEJSKIE LANDMARKI W FUNKCJONOWANIU IKONSERWACJI KRAJOBRAZU MIEJSKIEGO

Szczegółowy program i harmonogram w zał. 2.