W ramach realizacji projektu "Uniwersytet Wielkich Możliwości – program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania", od października 2020 r. wznawia się szkolenia w trybie stacjonarnym i on-line.

Zajęcia odbywać będą się z uwzględnieniem obostrzeń związanych z przestrzeganiem reżimu sanitarnego, zgodnie ze wskazaniami określonymi w Zarządzeniu nr 82/2020 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 1 października 2020 roku ze zm. 

Harmonogram i program kursu z zakresu przetwórstwa mleka

Szanowni Państwo,

Studenci zakwalifikowaniu do udziału w kursie z Przetwórstwo mleka i wyrobów mleczarskich realizowanego w dniach 16-17.11.21 r. w zał. znajduje się szczegółowy rozkałd zajęć.