W ramach realizacji projektu "Uniwersytet Wielkich Możliwości – program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania", od października 2020 r. wznawia się szkolenia w trybie stacjonarnym i on-line.

Zajęcia odbywać będą się z uwzględnieniem obostrzeń związanych z przestrzeganiem reżimu sanitarnego, zgodnie ze wskazaniami określonymi w Załączniku Nr 1 do Zarządzenia nr 45/2020 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 22 maja 2020 roku.


Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2020 r. zmieniające Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r.

 Zarządzenie Rektora nr 45/2020

Harmonogram szkolenia z zakresu emisji i higieny głosu

Uwaga Pracownicy WKŚiR Uczestnicy KURSU Z ZAKRESU EMISJI I HIGIENY GŁOSU w ramach projektu POWR.03.05.00-00-Z201/18 Zadanie 13. Podniesienie kompetencji dydaktycznych nauczycieli akademickich WKŚiR w zał. 1 znajduje się harmonogram kursu