W ramach realizacji projektu "Uniwersytet Wielkich Możliwości – program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania", od października 2020 r. wznawia się szkolenia w trybie stacjonarnym i on-line.

Zajęcia odbywać będą się z uwzględnieniem obostrzeń związanych z przestrzeganiem reżimu sanitarnego, zgodnie ze wskazaniami określonymi w Zarządzeniu nr 82/2020 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 1 października 2020 roku ze zm. 

HARMONOGRAM WARSZTATÓW ON-LINE

„Praktyczne aspekty tworzenia strategii i skutecznej aplikacji w zakresie e-handlu"

Grupa Ekonomia II:

11.03. (piątek) 8.00-12.45 (6h)

25.03. (piątek) 8.00-12.45 (6h)

Grupa Ekonomia III:

17.03. (czwartek) 8.00-12.45 (6h)

31.03. (czwartek) 8.00-12.45 (6h)

Grupa Zarządzanie III:

18.03. (piątek) 8.00-12.45 (6h)

24.03. (czwartek) 8.00-12.45 (6h)

„Metodyka jakościowych badań konsumenckich – praktyczne aspekty"

Grupa Ekonomia II:

01.04. (piątek) 8.00-12.45 (6h)

08.04. (piątek) 8.00-12.45 (6h)

Grupa Ekonomia III:

24.03. (czwartek) 8.00-12.45 (6h)

25.03. (piątek) 8.00-12.45 (6h)

Grupa Zarządzanie III:

31.03. (czwartek) 8.00-12.45 (6h)

07.04. (czwartek) 8.00-12.45 (6h)