Fundusze Europejskie Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Rzeczpospolita PolskaUniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Flaga Unii Europejskiej

W ramach realizacji projektu "Uniwersytet Wielkich Możliwości – program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania", od października 2020 r. wznawia się szkolenia w trybie stacjonarnym i on-line.

Zajęcia odbywać będą się z uwzględnieniem obostrzeń związanych z przestrzeganiem reżimu sanitarnego, zgodnie ze wskazaniami określonymi w Zarządzeniu nr 82/2020 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 1 października 2020 roku ze zm. 

INDYWIDUALNE KONSULTACJE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Szanowni Państwo,

Pracownicy naukowo-dydaktyczni Wydziału Rolnictwa i Leśnictwa w dniach 27-29.09.2022 r. będzie trwał nabór na konsultacje indywidualne z języka angielskiego. Zajęcia będą realizowane w semestrze zimowym 2022/2023.
Kontakt i składanie formularzy rekrutacyjnych: prof. dr hab. Bożena Kordan tel: 515 122 571