W ramach realizacji projektu "Uniwersytet Wielkich Możliwości – program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania", od października 2020 r. wznawia się szkolenia w trybie stacjonarnym i on-line.

Zajęcia odbywać będą się z uwzględnieniem obostrzeń związanych z przestrzeganiem reżimu sanitarnego, zgodnie ze wskazaniami określonymi w Załączniku Nr 1 do Zarządzenia nr 45/2020 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 22 maja 2020 roku.


Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2020 r. zmieniające Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r.

 Zarządzenie Rektora nr 45/2020

Koordynatorzy Wydziałowi

Wydział Bioinżynierii Zwierząt:

dr hab. Paweł Wysocki, prof. UWM, tel. 89 523 35 09,
e-mail: pawel.wysocki@uwm.edu.pl

inż. Ewa Lobert – asystent koordynatora, tel. 89 523 33 91,
e-mail: ewa.lobert@uwm.edu.pl

 

Wydział Geoinżynierii:

dr hab. Jarosław Jaszczur-Nowicki, prof. UWM, tel. 89 523 34 80,
e-mail: j.jaszczur-nowicki@uwm.edu.pl

dr inż. Tomasz Jóźwiak – asystent koordynatora, tel. 89 523 45 23,
e-mail: tomasz.jozwiak@uwm.edu.pl

 

Wydział Nauk Ekonomicznych:

dr hab. Mariola Grzybowska-Brzezińska, prof. UWM,  tel. 89 523 44 79,
e-mail: margrzyb@uwm.edu.pl

dr Tomasz Wierzejski – asystent koordynatora, tel. 89 523 36 70,
e-mail: tomasz.wierzejski@uwm.edu.pl

dr hab. inż. Wiesława Lizińska, prof. UWM – asystent koordynatora, tel. 89 523 45 31,
e-mail: wieslawa.lizinska@uwm.edu.pl

 

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa:

prof. dr hab. inż. Bożena Kordan, tel. 89 523 37 81,
e-mail: bozena.kordan@uwm.edu.pl

dr hab. Marta Damszel – asystent koordynatora, tel. 89 523 45 46,
e-mail: marta.damszel@uwm.edu.pl

 

Wydział Lekarski:

mgr Justyna Bieńkowska, tel. 89 524 54 07,
e-mail: justyna.bienkowska@uwm.edu.pl

mgr Aneta Kempa – asystent koordynatora, tel. 89 524 61 01,
e-mail: aneta.kempa@uwm.edu.pl

 

Szkoła Zdrowia Publicznego:

dr n. med. Ewa Kupcewicz, tel. 696 076 764,
e-mail: ewa.kupcewicz@uwm.edu.pl

mgr inż. Anna Częstochowska – asystent koordynatora, tel. 89 524 61 16,
e-mail: anna.czestochowska@uwm.edu.pl