W ramach realizacji projektu "Uniwersytet Wielkich Możliwości – program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania", od października 2020 r. wznawia się szkolenia w trybie stacjonarnym i on-line.

Zajęcia odbywać będą się z uwzględnieniem obostrzeń związanych z przestrzeganiem reżimu sanitarnego, zgodnie ze wskazaniami określonymi w Zarządzeniu nr 82/2020 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 1 października 2020 roku ze zm. 

KWALIFIKACJA DO UDZIAŁU w kursie Diagnostyka agrofagów edycja III, program i harmonogram

Szanowni Państwo,

w zał. 1 znajduje się lista osób zakwalifikowanych do udziału w

III edycji kursu diagnostyka polowa agrofagów roślin rolniczych

W zał. 2 można zapozanć się z programem i hamonogramem zajęć audytoryjno-laboratoryjnych oraz terenowych realizowanych w dniach 13-15.06.2022 r.