Fundusze Europejskie Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Rzeczpospolita PolskaUniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Flaga Unii Europejskiej

W ramach realizacji projektu "Uniwersytet Wielkich Możliwości – program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania", od października 2020 r. wznawia się szkolenia w trybie stacjonarnym i on-line.

Zajęcia odbywać będą się z uwzględnieniem obostrzeń związanych z przestrzeganiem reżimu sanitarnego, zgodnie ze wskazaniami określonymi w Zarządzeniu nr 82/2020 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 1 października 2020 roku ze zm. 

KWALIFIKACJA DO UDZIAŁU W KURSIE z zakresu praktycznego wykorzystania ArcGIS

Szanowni Państwo,

Nauczyciel akademiccy WRiL w zał. 1 znajduje się lista osób zakwalifikowanych do udziału w

Kursie z zakresu praktycznego wykorzystania ArcGIS

W zał. 2 i zał. 3 znajdują się program i harmonogram zajęć oraz zakres merytoryczny kursu. Zajęcia bedą odbywały się w sali 5E (Katerda Entomologii, Fitopatologii i Diagnostyki Molekularnej, ul. Prawocheńskiego 17, 10-720 Olsztyn).