Fundusze Europejskie Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Rzeczpospolita PolskaUniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Flaga Unii Europejskiej

W ramach realizacji projektu "Uniwersytet Wielkich Możliwości – program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania", od października 2020 r. wznawia się szkolenia w trybie stacjonarnym i on-line.

Zajęcia odbywać będą się z uwzględnieniem obostrzeń związanych z przestrzeganiem reżimu sanitarnego, zgodnie ze wskazaniami określonymi w Zarządzeniu nr 82/2020 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 1 października 2020 roku ze zm. 

KWALIFIKACJA DO UDZIAŁU W WYJEŹDZIE TERENOWYM, MARTWE DREWNO program i harmonogram

Szanowni Państwo,

w zał. 1 znajduje się wykaz studentów kierunku Ochrona Środowiska zakwalifikowanych do udziału w wyjeździe terenowym

Martwe drewno jako element spuścizny biologicznej,

Wyjazd odbedzie się 24.10.2022 r., w zał. 2 zamieszczono opis harmonogramu i programu.